Stäng

SD och M vill minska biståndet med 16 miljarder

BISTÅND. Sverige hör till dem som lägger mest pengar på bistånd i världen. Nu blåser det upp till politiskt storbråk när M och SD vill skära 16 miljarder kronor om året. Enligt biståndsminister Per Olsson Fridh (MP) riskerar Sverige att tappa sin röst i utrikespolitiken. ”Det svenska anseendet skadas”, säger Olsson Fridh enligt Dagens Industri, bakom betalvägg.

Sveriges bistånd är högst i världen som andel av BNI, 1,14 procent år 2020. Biståndsbudgeten är sjätte störst i världen i absoluta tal, 58 miljarder kronor 2020.

 • Sverige är fjärde största biståndsgivare i FN (15,8 miljarder kronor 2019).

Politiskt har frågan om Sveriges biståndsnota under många år varit relativt fri från politiska konflikter. Beloppsmässigt skuggas Moderaterna av Sverigedemokraterna, medan KD satsar lika mycket som regeringen.

Sverigedemokraterna vill skära på antalet FN-organisationer, fokusera på flyktingläger och minska antalet internationella miljöfonder, enligt Mats Nordberg som ansvarar för biståndsfrågan i SD.

Både M och SD driver att biståndet ska kunna dras in i påtryckningssyfte mot länder som inte tar emot personer som har utvisats från Sverige med tvång. Ett av dessa länder är Somalia, enligt polisen. Det är Sveriges näst största mottagarland med ett bistånd förra året på närmare 900 Mkr.

”Vi anser att Sverige inte har någon anledning att lämna bistånd till länder som inte samarbetar med oss”, säger Mats Nordberg (SD).

-Pettersson menar att målet med bistånd måste vara att det inte ska behövas och efter 60 år och hundratals miljarder måste vi fråga oss om det gör nytta. Jag tvivlar, Sydkorea var ett av världens fattigaste länder på 1950 och 1960-talet, nu är de ett av världens rikaste, tack vare kapitalism, demokrati och väldigt lite bistånd.

***

Bistånd till Tanzania under drygt 50 år är drygt 60 miljarder kastade i sjön (från 2016)

BISTÅND. På regeringens hemsida står att Sveriges biståndsverksamhet i Tanzania ska bidra till att successivt minska Tanzanias beroende av bistånd. Biståndet under peroden 2013-2019 och omfattar högst 5,5 miljarder svenska kronor.

Låt oss titta på hur det har gått för Tanzania sedan det svenska biståndet dit startade 1963. Stödet till Tanzania inleddes som ett resultat av personliga kontakter mellan Tage Erlander, den svenska missionären Barbro Johansson och landets förste president Julius Nyerere. När Olof Palme blev statsminister och Nyerere hade publicerat sin revolutionära och av Mao Zedong starkt inspirerade programförklaring som gick under namnet Arushadeklarationen, ökade det svenska biståndet.

Sverige koncentrerade biståndet till de regimer som satsade på en socialistisk politik gynnades. Kuba var ett sådant land, en av Olof Palmes favoritdiktaturer som har fått mycket stöd. Tanzania är ett annat land som fick status som mest gynnad nation. Julius Nyerere var Tanzanias förste president, socialist och nationalist. Han var även en av Palmes favoriter och satsade på planekonomi: han tvingade bönderna att flytta till storbyar, ungefär som Sovjets kolchoser; han införde prisregleringar på livsmedel. De som bodde i städerna blev glada, inledningsvis, eftersom priserna på livsmedel sjönk. Men när bönderna fann att de inte kunde tjäna något på att producera livsmedel för försäljning nöjde de sig med att producera för självhushåll.

Vid ett besök i landet 1971 hyllade Olof Palme Tanzania som ett föredöme för socialistisk utvecklingspolitik.

Bistånd är inte en nödvändig förutsättning för utveckling, även om Sidas välavlönade tjänstemän och konsulter påstår det. I så fall vore ekonomisk utveckling otänkbar. USA har inte fått något bistånd, inte Västeuropa heller med undantag för några år efter kriget. Sydostasien har fått obetydligt bistånd, men utvecklats ekonomiskt. Afrika har fått enorma mängder bistånd. De så kallade palestinierna är de som fått mest bistånd under längst tid av alla. Slutsatsen blir att bistånd varken är en nödvändig eller en förutsättning för utveckling.

Den radikala slutsatsen – som i Sverige säkert leder till anklagelser om rasism eller fobi av något slag – är att när vissa länder utvecklas sämre än andra trots bra förutsättningar så kanske det är deras eget fel.

Nåväl, 2013 firade Sverige och Tanzania 50 år av utvecklingssamarbete. Tanzania har varit och är ett av Sveriges främsta biståndsländer, men fallet Tanzania är också en tragisk bekräftelse på att biståndet har misslyckats. Jag upprepar På regeringens hemsida står att ”Sveriges biståndsverksamhet i Tanzania ska bidra till att successivt minska Tanzanias beroende av bistånd”

Vi kan jämföra Tanzania med Sydkorea som för 50-60 år sedan var minst lika fattigt som Tanzania. Sydkorea som var lika fattigt som de fattigaste i Afrika har haft en imponerande utveckling och tagit emot mindre och mindre bistånd. Tanzania har tvärtom tagit emot mer och mer bistånd utan att något har hänt med tillväxten.

Sydkorea har gått från att vara en auktoritär regim till att bli en demokrati. Idag har landet ett välstånd som ligger på Spaniens nivå. Det har inte varit i krig under de senaste 50 åren. Korruptionen är hög men inte värre än i Italien.

Tanzania har också demokratiserats. Sedan 1992 tillåts mer än ett parti att ställa upp i valen. Freedom House kallar landet för ”delvis fritt”. Landet har inte heller varit i krig de senaste 50 åren. Korruptionen är högre än i Italien och Sydkorea.

Riktigt intressant blir det när vi jämför biståndet länderna har tagit emot och hur välståndsutvecklingen har sett ut. Det första diagrammet visar hur mycket bistånd länderna har tagit emot från 1960 till 2011. Sydkorea tog emot mycket bistånd efter Koreakriget men därefter successivt mindre och mindre. Redan 1984 var landet nere på noll.

Bistånds utvecklingen Sydkorea och Tanzania

Kurvan för Tanzania visar det motsatta. Landet fick sin självständighet 1961 och tog då emot en liten andel biståndspengar, men därefter mer och mer för varje år.

Detta ska då jämföras med hur utvecklingen av BNP per capita har sett ut. Tyvärr har Världsbanken inte data på hur BNP per capita utvecklats längre än från 1988 för Tanzania, men vi kan vara säkra på att levnadsstandarden inte var högre längre bak i tiden.

Biståndet har knappast hjälp Tanzania att utveckla sig själva. Biståndet har tvärtom bidragit till att ekonomin kollapsat.

Självklart har biståndet hjälp många människor, hindrat svält och sjukdomar men har det hjälp Tanzanierna att hjälpa sig själva eller är det bara allmosor som att lägga pengar  tiggarens mugg?

Expertgruppen för biståndsanalys EBA, som är en statlig kommitté med Lars Heikensten som ordförande, har låtit göra en fullständig utvärdering.

Det är en statlig rapport som utgör en sådan förödande kritik mot hela den svenska biståndspolitiken från 1960-talet och framåt, märkligt nog väcker den ingen större uppmärksamhet bland våra vänsterstyrda medier. 

Från EBA-rapporten: 1960- och 70-talen kännetecknades av en mycket instabil ekonomisk tillväxt och en ökande inflation. I början av 1980-talet inträffade en ekonomisk kollaps, delvis på grund av brister i politiken och de institutionella resultaten under Nyerere-epoken, och dess vision om afrikansk socialism. Visionen innefattade främjandet av en strukturell ekonomisk omvandling från en jordbruksekonomi till en industriell ekonomi grundad på självförsörjning. Detta inbegrep en politik där landsbygdsbefolkning flyttades till byar för att främja socialistiskt orienterad produktion.  

Slutsatsen i rapporten är att, citat: Sverige ansågs ha bidragit till en lägre tillväxt under 1966 till 1992. (…) Givarsamfundet bidrog till den tanzaniska ekonomins kollaps i början av 1980-talet.

Läs igen: Sveriges bistånd har bidragit till lägre tillväxt. 

Det här är en formulering av EBA som i sin enkelhet sammanfattar mycket av svensk biståndspolitik: Perioden 1962–1982 präglades av goda intentioner och stark optimism. Trots det framgår det tydligt av tillgänglig dokumentation att det var två årtionden av bortkastade utvecklingsmöjligheter.

Sextiosex miljarder kronor i bistånd. Sjunkande tillväxt. Ekonomisk kollaps. Bortkastade utvecklingsmöjligheter. Med den här rapporten från EBA får vi för första gången en konkret sammanfattning av misslyckandet, men huvuddragen har varit kända länge. Hur har Sida reagerat på det? Som vanligt, genom att överföra mer pengar.

Bara under 2015 tog Tanzania emot 837 miljoner kronor från svenska skattebetalare.

Läs hela rapporten HÄR.

Afrika växer så det knakar – afrikanerna behövs i Afrika

Afrika växer så det knakar. Afrika är enormt rikt och långt ifrån överbefolkat. Afrika har allt som behövs för att ge afrikanerna ett bra liv.

Oftast när hatmedia rapporterar från Afrika ser vi svält, elände och flyktingläger men det är det lilla. Nästan hela Afrika är en enorm byggarbetsplats.

Titta på filmen (gärna i fullskärmsläge) och fråga er sedan varför de afrikaner som flyr till Europa inte flyr till Afrika. Är det klimatet eller bidragen som hägrar. Tittar afrikanerna för mycket på eländesrapporterna från SVT och andra västerländska Tv-bolag? Arbete finns i Afrika. Det är inte humant att låta Afrikas unga män flytta till Europa.

Sverige har de senaste 3 åren vräkt 90 miljoner om dagen över världen i bistånd, 100 miljarder på 3 år. Är vi nöjda med resultatet över arbetet med att flytta pengar från världens högst beskattade folk till korrupta politiker, krigsherrar, vapeninköp, dyr administration och västerländska konsulters lyxliv.

Biståndet uppgick förra året till 1,12 % av bruttonationalinkomsten och inget land har tidigare visat en så hög andel. ”Jag tror att rekordet kommer att stå sig länge, det är svårslagbart” sa tidigare biståndsminister Gunilla Karlsson stolt. Hon, andra biståndsministrar och 60 års regeringar borde inte vara så stolta över Sidas hantering och uppnådda resultat med biståndet.

Läs artiklar om hur ”Sidas bistånd förstör för de fattiga” eller om ”Pengarna som försvann”

Afrika är inte fattigt, det har enorma tillgångar. De har folk och råvaror, de har gått om plats och är inte överbefolkat. De har på många håll ett klimat som tillåter många skördar om året. Afrikanerna är i grunden rika.

Afrikanerna har svårt att utnyttja de enorma tillgångar eftersom biståndet tränger undan privata initiativ och i stället för privata företag som är tvungna att ta reda på vad invånarna behöver och vad de är beredda att betala så får vi korrumperade politiker och tjänstemän som styr och ställer efter sina egna behov.

Det går inte att utveckla en individ, ett folk, ett land eller en kontinent om du tar ifrån dem ansvaret för utvecklingen vad dessa tjänstemän, konsulter och politiker från den rika världen än säger. – De lever gott på biståndspengarna och är livrädda för att dessa ska försvinna – De har i 60 år åstadkommit mer elände än vad de gjort nytta. Jag för min del tror att både Sverige och Afrika hade varit betydligt rikare idag om vi undvikit att slänga 1000-tals miljarder över den ”svarta” kontinenten det senaste dryga halvseklet.

Det enda rimliga biståndsmålet måste vara att göra fattiga länder oberoende av bistånd eller som Afrikanerna själva säger − Bistånd leder till rika regeringar och fattiga människor. 

En bild på hur stort Afrika är. Afrika är rikt, där finns allt som behövs för ett bra liv, råvaror, mat, 900 miljoner människor, det som saknas är ansvarsfulla politiker och det kan inte vi hjälpa dem med.

Biståndet bygger på antagandet att folk får det bättre på grund av bistånd. Vi har facit, biståndet hjälper inte de fattiga i Afrika. 

Akut kan bistånd behövas, men torka är inte akut. Det återkommer lika ofta som vår vinter och när vi inte kan odla har vi mat i ladorna.

I Afrika bor c:a 1 miljard människor. I EU 500 miljoner, I USA 330 miljoner, i Kina 1,4 miljarder, i Indien 1,3 miljarder så det finns hur mycket plats som helst i Afrika.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

8 reaktioner på “SD och M vill minska biståndet med 16 miljarder

 1. Afrika en kontinent med en potential att klara sig själv utan bidrag från resten av världen. Problemet med länderna på denna kontinent är att de lider av korrumperade politiker och statsapparater men framförallt är religion och annan vidskeplighet ett stort problem med att skapa hållbara sociala strukturer.

 2. Bra tänkt. fördela på sjukvård, skola o fattigpensionärer etc. Hoopps, nu vaknade jag,
  allt var bara en dröm. Arma land.

 3. Bistånd är ingen lösning. Varje land måste klara sig själv. Sverige har gett biståmd till länder i över 50 år och de klarar sig fortfarande inte. Lägg ner allt bistånd. Vi har verkligen gett vår del och mycket mer för all framtid. Mp borde ombildas till biståndspartiet. Dom kan ju skänka sina egna pengar om dom vill hjälpa andra. Det är så lätt att vara generös med andras pengar.

 4. Vi får en ny bra regering som ser till att vi förtjänar ett högt anseende .
  Att som denna skitkonstellation köpa sig anseende och tro att pengar är allena saliggörande är helt snett tänkt .
  Det är själva politiken och personerna som skall genomföra den som är problemet .
  Men nu hoppas vi på ändringar av vårt korrupta system

 5. Har inte ett land kommit på fötter efter 25 år från sitt skapande kommer det aldrig komma på fötter och då ska biståndet dras in.
  Om landet får bistånd men obstruerar när det kommer till saker som det ska hjälpa till med då ska biståndet dras in.
  FNs alla olika organisationer får klara sig själva. Vi har finansierat dem i årtionden men vårt inflytande i förhållande till vad vi betalar är patetiskt. Med de summorna som vi betalar ska vi ha en permanent plats i säkerhetsrådet. Men eftersom vi inte får det behöver vi inte betala mer än nödvändigt, rikare länder som Saudiarabien och Kina kan betala för all skit de ställer till med i världen.

  Svenskt bistånd ska i princip bara gå till UNHCR samt katastrofhjälp på plats.

 6. Så biståndet är till för Sveriges anseende? Inte för att hjälpa fattiga länder?

  Ibland slinter tungan..

 7. Tänk så enkelt det kunde vara!

  En tom ruta på deklarationsblanketten att fylla i.

  Så här mycket vill jag skänka av mina egna skattade pengar!

Kommentera

%d bloggare gillar detta: