Stäng

Vaccinationstvång i Ryssland
0 (0)

PANDEMI. Hittills har sex områden i Ryssland beslutat att införa obligatorisk vaccinering för vissa grupper av befolkningen. I Leningrad län, som består av den separata regionen som omringar S:t Petersburg, införs obligatorisk vaccinering för 80 procent av dem som jobbar bland annat inom tjänstesektorn, enligt lokala myndigheter. Kravet ska uppnås före den 1 september.

LO:s politruk
0 (0)

MEDIA. Tidningen Aftonbladet grundades år 1830 av liberalen Lars Johan Hierta. 1956-1996 ägdes AB av Landsorganisationen, LO. 1996 köpte den norska mediekoncernen Schibsted 49,9 procent av Aftonbladet. De resterande 50,1 procent av aktierna behöll LO och behöll därmed också kontrollen över tidningens politiska inriktning. Det innebar att Aftonbladets fortsatte att vara oberoende socialdemokratisk. Den 15…