Inget skadestånd för uteblivet flyktingboende på kryssningsfartyget Ocean Gala

INVANDRING. Fartyget M/S Ocean Gala och dess ”asylbaroner” var en tid en följetong på bloggen. Nu fem år efter att ett svenskt företag med utländskt ägarskap och Migrationsverket tecknat avtal om att fartyget skulle inhysa upp till 1800 migranter ombord. Fartyget lade till i Utansjö industrihamn utanför Härnösand men ingen flykting placerades på fartyget och företaget Floating Accommodations Sweden AB begärde skadestånd.

Read More »