Bankeryd ändrar gatunamn av rädsla för araber

INVANDRING. Bankeryd är en ort c:a 10 km nordväst om Jönköping, där ska det byggas nya bostäder och vägar i området Backamo. En av vägarna skulle ursprungligen ha hetat Kottvägen men efter att en person inblandad i projektet påpekat att ordet ”kott” är ett arabiskt slanguttryck som dock ingen säger sig veta vad det betyder har stadsbyggnadsnämnden röstat om att ändra namnet, från Kottvägen till Kottevägen.

Read More »

Fadi Kassem Mohamad ”Laserturken” härjar igen

BROTTSLIGHET & INVANDRING. Det är drygt tio år sedan vi första gången skrev på bloggen om ”Laserturken” som Fadi Kassem Mohamad kallades. För tio år sedan gjorde norsk TV ett reportage om herr Mohamad som jagade ”Lasermannen 2” Peter Mangs. Mohamad är en oerhört karismatisk herre från Malmös finare delar som visar ett fantastiskt prov på civilkurage och intelligens.

Read More »