Vi är skyldiga, enligt lagen, att försvara vår kultur

FÖRSVAR. De flesta svenska män som är torra bakom öronen har skyldighet och plikt att försvara vårt land mot mångkulturen. Soldaterinran, juridisk term, tidigare krigsmans erinran är påminnelsen om soldatens skyldigheter, såväl vad som gäller för honom eller henne enligt förordning 1996:927 och i övrigt under tjänstgöringen, som upplysningar om grunddragen i rikets säkerhets- och försvarspolitik.

Foto: Matti Mattila CC

Chefen för organisationsenheten där personen är stationerad, eller någon av chefen uppmanad individ, skall läsa upp följande:

”Sedan du nu har påbörjat din grundläggande militärutbildning erinrar jag dig om vad det innebär att vara soldat i landets tjänst. Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet, skall vi med vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand.

Försvarets styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och alla vi andra kan göra och på allas vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under utbildningen och av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig.

Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret. Om kriget kommer, skall vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land.”

Soldaterinran, som tidigare benämndes Krigsmans erinran eller Erinran om krigsmans förpliktelser, skall enligt bestämmelserna meddelas under värdiga former. Texten förmedlas ofta under en högtidlig ceremoni, varvid förbandschefen även upplyser soldaterna eller sjömännen om förbandets traditioner och historiska bakgrund. I regel deltar förbandets fana med fanvakt och stor flaggning beordras. Korum och krigsmannabön kan förekomma. Ceremonin avslutas med nationalsången.

Krigsmans erinran hade följande lydelse: ”Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen. Han skall med nit och trohet uppfylla alla de plikter, honom i tjänsten åläggas, samvetsgrant och efter bästa förmåga verkställa mottagna befallningar och föreskrifter samt vid alla tillfällen iakttaga ett värdigt och rättskaffens uppförande. Hans oavlåtliga strävan skall vara att väl bereda sig för krigets värv. Vid ofred skall han mot rikets fiender sig städse manligen och väl förhålla samt med liv och blod Konung och Fädernesland försvara.”

-Pettersson antar att de flesta av oss har godtagit detta under vår militärtjänstgöring, och jag känner inte till att någon dragit tillbaka detta att vi ska värna vår frihet, rättsordning och kultur, jag hittar ingenting om mångkultur eller islam i lagen så det är bara hittepågrejor av PK…

Krigsmans erinran gällde 1887 till 1965, soldaterinran från 1966 och så vitt jag vet gäller den än idag…eller som vi fick lära oss ”varje meddelande om att motståndet skall uppges är falskt”.

Under blågul fana 

Pettersson för ”några” år sedan. Eventuellt har jag glömt slipsen som jag tror var obligatorisk.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

11 thoughts on “Vi är skyldiga, enligt lagen, att försvara vår kultur

 1. sverig är i krig redan. det är ju bara att räkna antal sjutningar. problemet är väl mera att vi saknar en regering med görmågan att agera sen sjutningen av statsminister palme har ju antal sjutningar skenat

 2. Att göra honnör är att inte visa handflatan utan handen skall vara vinklad några grader ner. Avståndet mellan mösskanten och pekfingret skall ej överstiga 0,5 cm.
  Men jag förstår att flygpojkarna ej fick dessa instruktioner.

  Fastän kunglig korpral anser jag att krig är den absolut sista desperata åtgärden eftersom det inte löser några problem, bara skapar död och umbäranden.
  Att göra militärtjänst borde återigen göras obligatoriskt, det skulle kunna få många av Steffes bataljon att förstå hur man skall uppträda i Sverige.

  Inget medborgarskap förrän minst 6 månaders militärtjänst hade avklarats.

 3. jag gkjorde Lumpen i Enköping 82-83 vi var första kullen som Röck in och Muckade som S1 Tidigare hette det P1 Kommer ihåh äm i dag krigsmans erinran

  Dessvärre är jag även HBTQ certifierad på mitt förra jobb skulle det tramset genomföras obligatorisk närvaro

 4. Undrar vilka svenskar som är beredda att riskera livet för det mångkulturella Sverige?

  • Svenskar? Ytterst få. ”Svenskar” däremot däremot, en hel del. Redo att fanatiskt bekämpa den lede fi, dvs svenskarna. Det var ju därför många av dem kom hit.

 5. Ibland tänker Cinna att det fanns en baktanke med att avveckla lumpen för de flesta, förutom att spara pengar på försvaret. Kanhända såg någon fördelar med att svenska män inte fick Militära kunskaper?
  Få under 40 års ålder idag har gjort den.

  • Samtidigt massimporteras folk med stort våldskapital och ofta stridserfarenhet dessutom. De som står bakom att detta sker är femtekolonnare och ska som sådana behandlas.

 6. Ja den hälsningen har man gjort åtskilliga gånger, det var ett
  evigt hälsande, jag tror att det var dagen efter kvällen före så
  Pettersson har inte hunnit få slipsen på plats.?

  >Hittade själv krigsmans Erinran från min tid på F5 Ljungbyhed
  som väckte lite minnen , tvång ja, men många roliga o dråpliga
  minnen, som inte hade passat in i dagens HBTQ certifierade
  försvar!

Lämna ett svar till grebom5 Avbryt svar