Koldioxid, är det världen bästa gas?

KLIMAT. Förra veckan överskred atmosfärens koldioxidhalt ett dygnsmedelvärde på 420 miljondelar (ppm). Det kan ses som en dyster symbolisk gräns, då det är halvvägs till en fördubbling jämfört med förindustriell tid, skriver TT och då kommer de flesta medier att okritiskt rapportera detsamma. När mätningarna inleddes 1958 var nivån drygt 315 ppm. Den förindustriella nivån, innan människan började förbränna fossila bränslen, har beräknats till knappt 280 ppm.

Under 2020 ökade den genomsnittliga koldioxidhalten med 2,6 ppm jämfört med föregående år, vilket är en av de fem största ökningarna sedan USA:s vädermyndighet NOAA inledde sina mätningar. Ökningen skedde trots att pandemin ledde till minskade globala koldioxidutsläpp.

Koldioxid. Bild från Klimatupplysningen.

-Nåväl, Pettersson är inte vetenskapsman eller forskare men när jag hör medierna ljuga om att forskarvärlden är enig om att klimatförändringar och ökad koldioxidhalt i luften är dåligt så ljuger dom. Det finns många som inte håller med domedagsprofeterna.

Mer koldioxid i luften – Bra eller dåligt?, undrar Elsa Widding

Det här avsnittet kommer handla om hur mycket vi egentligen kan höja halten av koldioxid i atmosfären på lång sikt och hur mycket vi teoretiskt kan pressa upp halten på kort sikt. Frågan är intressant eftersom många ser det som enormt viktigt att samhället bir fossilfritt så fort det bara går. Är det då en smart strategi att försöka minska halten av koldioxid i atmosfären eller är det bara ett led i den politiska klimatcirkusen?

För att vidga perspektivet har jag delat upp problematiken kring koldioxiden i tre frågor. Därefter kommer jag in på hur mycket det ens är möjligt att höja koldioxidhalten till nivåer som är optimala för produktion av världens viktigaste baslivsmedel.

Politikerna vill ställa om, bygga ett nytt samhälle och energisystem på klimatreligiösa grunder, inte på vetenskapliga. Experterna är överens om att jordens strålningsbalans påverkas av växthusgaser i atmosfären. Man avser framförallt vattenånga som ju är den helt dominerande växthusgasen men också till viss del koldioxid, metan, dikväveoxid och ozon.

Det är viktigt att känna till i dessa sammanhang att den uppvärmning som hittills inträffat på de flesta håll är avsevärt mindre än klimatets slumpmässiga och oförutsägbara variationer.

Koldioxidens främsta uppgift i atmosfären är att ge näring till växter och möjliggöra fotosyntesen. Ur växternas perspektiv gäller normalt Ju mer desto bättre. Sen kan man alltid diskutera vilken halt som är optimal och om det faktiskt går att uppnå den optimala halten ens med lite hjälp av oss människor. Jag pratar mer om detta i nästa avsnitt där jag kommer att visa i detalj hur media förvränger verkligheten.

Sammanfattningsvis kan man säga att på lång sikt kan vi räkna med max 299 ppm koldioxid i atmosfären och på kort sikt någonstans i intervallet 600-800 ppm.

Tillförseln kommer inte att kunna fortsätta för evigt eftersom tillgången till fossila bränslen är begränsad.

Om Elsa Widding på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

  • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
  • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

4 thoughts on “Koldioxid, är det världen bästa gas?

  1. Så nyttiga upplysningar om klimathotet, som mer och mer liknar en religion. Världen kan behöva mer saklighet från sansade vetenskapliga analyser när det gäller klimatet. Nu är det tävling och prestige i vissa uppfattningar.

  2. Tror faktiskt att de som inte gillar co2 tycker det kommer att ta för lång tid för naturen i Sverige skall likna den ökendominerade som den nya hjärntrusten är van vid.
    De är uppenbarligen rädda för att de skall flytta hem igen om inte vår skog byts mor sand och småsten.

  3. Ser man korrelationen av klimatet och solstrålningen så är nog tjatet om att CO2 är den stora faktorn som ändrar ”klimatet” fel.

Lämna ett svar till Annie lufy Avbryt svar