Flicka tvingades gifta sig för familjens heder

INVANDRING. Fadern och styvmodern har förmått dottern och ett ensamkommande afghansk flyktingbarn att mot deras vilja ingå äktenskap enligt afghansk tradition. De döms för äktenskapstvång till fängelse i ett år och nio månader. Enligt båda underinstanser är det försvårande att gärningarna begåtts i en hedersrelaterad kontext och att giftermålet syftat till att återupprätta familjens heder, enligt Svea Hovrätt B 13393-19.

Read More »