Media skyddar ”Toppjuristen”

INSÄNDARE. Han kallas ”Toppjuristen” i media och är på sannolika skäl häktad för våldtäkt.

Grundprincipen vid namnpublicering är enkel: Den som har hög offentlig ställning, har många människors förtroende eller kan fatta beslut som påverkar andra får finna sig i hårdare offentlig exponering. Det som publiceras ska också ha tydlig koppling till personens maktutövning för att en namnpublicering ska kunna motiveras.

Read More »