Socialdemokraterna var hälare åt Stalin och Sovjet

HISTORIA. När Fredrik Malm började intressera sig för släktens historia avslöjade han samtidigt den svenska vänsterns solkiga förflutna. Det är historien om hur Stockholm var navet i tidernas största häleri, om Stalins spionorganisation på den svenska landsbygden och om hur den socialdemokratiska regeringen höll bolsjevikerna under armarna. Det visade sig att han var barnbarnsbarn till en av sovjetkommunismens dolda inflytelseagenter i Sverige, skriver Per Gudmundson på Bullentin.

Read More »

Vaccination av palestinier som arbetar i Israel påbörjad

PANDEMI. Kampanjen för att vaccinera palestinska arbetare som har giltig licens att arbeta i Israel började idag. Igår, måndagen den 8 mars 2021, har kampanjen börjat för att vaccinera palestinska arbetare som har en giltig licens att arbeta i Israel och de judiska samhällena runt om Judeen och Samarien. Kampanjen bedrivs bland annat under ledning av det israeliska hälsovårdsministeriet, COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories), samt Magen David Adom.

Read More »