Är Palestina en stat?

av Alan M. Dershowitz

 • Den kraftigt politiserade Internationella brottsmålsdomstolen har nyligen förklarat statskap för palestinierna. De gjorde det utan förhandling med Israel, utan kompromisser och utan några erkända gränser. De gjorde det också utan juridisk auktoritet, för Romstadgan, som etablerade Internationella brottsmålsdomstolen, anger inga bestämmelser som gör att denna tribunal kan erkänna nya stater.
 • Internationella brottsmålstomstolen är ingen riktig domstol i någon vettig mening. Till skillnad från riktiga domstolar, som har stadgar och civilrätt att tolka, hittar Internationella brottsmålstomstolen bara på dessa. Som den oliktyckande domaren så lämpligt påpekade är det palestinska beslutet inte baserat på existerande lag. Det är baserat på ren politik.
 • Palestinierna – både på Västbanken och i Gaza – som har vägrat att förhandla i god tro och som har använt terror som sitt primära anspråk på erkännande, har blivit belönade för sitt våld genom detta beslut.
 • De riktiga offren för ett sådant selektivt åtal är medborgarna i dessa tredje världens länder vars ledare dödar och lemlästar dem.
 • Allt som allt är Internationella brottsmålstomstolens beslut om Palestina ett bakslag för en enskild standard för mänskliga rättigheter. Det är en seger för terrorismen och en ovilja att förhandla om fred. Och det är ett starkt argument mot att USA och Israel ska gå med denna partiska ”domstol” och skänka den någon som helst legitimitet.

Den kraftigt politiserade Internationella brottsmålsdomstolen har nyligen förklarat statskap för palestinierna. De gjorde det utan förhandling med Israel, utan kompromisser och utan några erkända gränser. De gjorde det också utan juridisk auktoritet, för Romstadgan, som etablerade Internationella brottsmålsdomstolen, anger inga bestämmelser som gör att denna tribunal kan erkänna nya stater. Vidare har varken Israel eller USA bekräftat fördraget, så Internationella brottsmålsdomstolens beslut är inte bindande för dem. Inte heller är detta splittrade beslut bindande för de undertecknande, eftersom det överstiger den så kallade domstolens auktoritet.

Läs vidare

8 thoughts on “Är Palestina en stat?

  • Området heter inte ”västbanken” de heter Judéen och Samarien.
   Västbanken var vad Jordanien kallade det ockuperade israeliska territoriet som de olagligt annekterade på 50-talet efter vapenstillståndet 1949. IDF befriade dessa områden 1967 under Sexdagars kriget.

 1. Då det uppenbarligen räcker att med sin boskap ströva genom andra länders territorium så har du inte bara en stat utan du tillhör ett urfolk med rätt att rasta din boskap på andra människors mark (RF 2 kap. §17) så verkar det rimligt att kunna bilda stater utan att besitta ett landområde och utan att vara där. Då andra protesterar är det bara att kalla dem rasister och bakåtsträvare. 😉

Lämna ett svar till Argus Avbryt svar