Rosengård

Rosengård förknippas idag med något av det mest mångkulturella Sverige kan visa upp. Rosengård förknippas också med några av de största problemen Sverige av idag brottas med.

Har det då alltid varit så?

Namnet Västra Skrävlinge härstammar från tidigt 1000-tal och i området har man hittat fornlämningar som visar att människor levde här redan 4 000 f.Kr. I den gamla församlingen hittar man idag stadsdelen Rosengård. Rosengård uppstod inte som en modern stadsdel på 1960-talet, utan namnet som sådant är betydligt äldre och nämndes första gången 1811 då den största gården i Västra Skrävlinge köptes av en lokal tullfiskal (åklagar i tullmål).

Denna information och bilden nedan är hämtade från det här av HSB författade dokumentet.

 

Många år har förflutit mellan bilden ovan och dagens moderna stadsdel.

Så sent som på 1950-talet dominerades stadsdelen av småskalig bebyggelse och kolonilotter. Malmö växte dock och för att bemöta det nya Sverige började man på 1960-talet att uppföra de fyrkantiga och färglösa lador som kännetecknade de områden i landet som ingick i Socialdemokraternas miljonprogram. Då flyttade många mindre bemedlade svenska familjer hit, men också många av de arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige från södra Europa och de som flytt kommunismens järngrepp i Östeuropa. Myndigheterna placerade också socialt utslagna i dessa områden som snabbt fick en negativ stämpel bland allmänheten.

Så småningom började många svenska familjer flytta från dessa områden och när Socialdemokraterna skiftade fokus från arbetskrafts- till asylinvandring på 1970-talet, började man att i dessa stadsdelar placera alla de tusentals asylinvandrare som kom till Sverige redan då. Resten är historia.

Rosengård har dag cirka 25 000 invånare. 2017 såg demografin ut så att 85% av stadsdelens invånare hade utländsk bakgrund. I området Herrgården (en del av Rosengård) hade hela 95% av invånarna en utländsk bakgrund. Hur det ser ut nu, fyra år senare förtäljer inte historien. Just Herrgården har figurerat i många artiklar som behandlar brottsligheten i dagens Sverige.

2012 publicerade BRÅ en kartläggning över brottsligheten i våra tre största städer.

Det var nog ingen rolig läsning för de partier och myndigheter som genom åren försvarat Sveriges roll i världen som Bror Duktig. Hög arbetslöshet, segregation och brottslighet är tre ord som förekommit i många artiklar om Rosengård och inte minst Herrgården. Den här statistiken från BRÅ:s dokument måste anses som ett direkt misslyckande och i den bästa av världar borde alla som medverkat till denna utveckling rannsaka sig själva.

Fast Morgan Johansson är hoppfull. Så här tweetade han 2019.

Det man ska ha i tankarna när man läser Morgans tweet är att Herrgården och Rosengård startar från en nivå som vi inte ser i särskilt många delar av landet. Det kan väl knappast bli sämre än de siffror BRÅ visar upp i sin statistik ovan, eller…?

Den här statistiken från i år visar att arbetslösheten i Malmö stigit sedan Morgan Johanssons tweet och allra mest bland utrikesfödda. Den ökande arbetslösheten är givetvis en följd av covid-19:s härjningar, men mångkulturens Malmö sticker ut på ett för många politiker besvärande sätt. Expressen/Kvällsposten konfirmerade statistiken i en artikel redan i oktober 2020 där följande ord förklarade utvecklingen: ”En för låg utbildningsnivå är en tydlig negativ faktor”. Låter lite bakvänt jämfört med de glädjetjut om Sveriges räddning som ekade i maktens korridorer under kaosåret 2015.

Frågan är om Malmös politiska ledning med Socialdemokraterna i spetsen vill röra om för mycket i grytan? Valresultatet från Rosengård/Herrgården 2018 talar sitt tydliga språk. Klicka för större bild

Fast den som ger upp hoppet kanske ska tänka ett varv till. De här tjejerna från Somalia ska utgöra byggstenarna i arbetet med att integrera nyanlända tjejer i Rosengård. Bild och information från IOGT-NTO.

Bilden ovan Rosengård 2020. Bilden nedan Rosengård 1920. Visst är Sverige under förvandling.

7 thoughts on “Rosengård

 1. Ja dom på den gamla bilden hade väl knappt råd att ha skor,
  medan dom på den nyare bilden enbart går omkring i märkesdojor
  a 15-1600 kr styck. Fint ska det va när andra pröjsar!

 2. Befolkningsutvecklingen i Sverige över tid, prognos från Affes Statistik-blogg. Malmös befolkning beräknas år 2030 bestå av 68.8 % med utländsk bakgrund, för att år 2050 ha ökat till 90.2 % (dvs med minst 1 förälder född utrikes). Beräkning enl. den nya definitionen (2 utrikes födda föräldrar erfordras för att räknas ha utländsk bakgrund) så är motsvarande procenttal 59.8 % år 2030, och 79.4 % för år 2050.

  Den som vill veta hur prognosen ser ut för sin egen kommun finner på Affes Statistik-blogg en interaktiva karta där man kan välja en kommun på kartan och klicka på olika årtal:
  http://statistics.heliohost.org/prognos2050/index.php

 3. Malmö slår ju varje år rekord i mottagande av utjämningsbidrag från de mest skötsamma kommunerna i Sverige. Sverige har fortfarande kommuner, som går plus och därför med lagtvång hjälper Malmö med 6 miljarder per år. Malmö är av storleken att de förväntas vara självförsörjande med full kommunservice. Det här samhället behöver en radikal uppryckning där naturliga krav på självförsörjning måste införas. Robin Hood filosofi, som blivit tvång är falsk och ska inte finnas i ett modernt demokratiskt rättssamhälle. De, som anstränger sig med lagligt arbete eller företagande ska inte belastas med orimliga skatter för att försörja friska arbetsföra människor, som inte vill anstränga sig med dagligt arbete.

 4. När Rosengård fungerade förstod människor, för att äta måste man arbeta och det gjorde de, dessa arbetssamma, byggde ett samhälle för en samling latmaskar som blivit inbjudna av 7-klövern. Så låt dessa politruker och dess väljare stå för notan. Det är så man får göra när man bjuder in till middag o fest, stå för notan, då är det inte grannarna som skall betala.

 5. Jag kan intyga av egen erfarenhet att Rosengård var en vacker villaidyll på 1950-talet. Förfallet började i slutet av 1960-talet.

Lämna ett svar till ruben Avbryt svar