”Valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra”


DEMOKRATI. Nästa ordinarie riksdagsval i Sverige kommer att äga rum söndagen den 11 september 2022. Valsedlarna är det i särklass största problemet under valdagen. Det handlar om sabotage, stulna och gömda röstsedlar. Enligt Valmyndigheten drabbar valfusket ofta ytterkantspartier och ska anmälas både till vallokalens personal och till polis.

Om partierna delar på en gemensam valsedel skulle det bidra till minskat sabotage och förstärkt valhemlighet. Valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra när det gäller svenska val. Det skrev Matheus Enholm och Fredrik Lindahl (SD) på Altinget i april 2020.

Valsedlar Foto: Jens OZ Ehrs för Southerly Clubs. Wikimedia

Till Sveriges cirka 7,5 miljoner röstberättigade i valet 2018 trycktes det upp 673 miljoner valsedlar. Valmyndigheten har konstaterat att den mycket stora mängden valsedlar är ett grundproblem.

Så länge Sverige har så många olika valsedlar som presenteras och distribueras på olika sätt kommer olika problem att uppstå och Valmyndigheten gör därför bedömningen att valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra när det gäller svenska val.

Sverigedemokraterna instämmer i detta och har föreslagit att den av regeringen aviserade parlamentariska kommitté som ska utreda valsystemet får i uppgift att utreda hur ett system med gemensamma valsedlar kan införas och vara på plats till valet 2022.

Regeringen har dessvärre avvisat den tanken och har anfört det inte finns tillräckliga skäl för att ta initiativ till att göra en bred översyn av valsedelssystemet.

Detta är olyckligt då ett system med färre valsedlar skulle ha många fördelar med sig. Nuvarande ordning innebär som sagt att det trycks upp signifikant fler valsedlar än vad som verkligen går åt. Inte nog med att det är en uppenbar och ansenlig belastning på både miljö och resurser: det är också en enorm börda på berörda instanser att administrera för att kunna genomföra val på ett effektivt och säkert sätt.

Ett annat problem är att valsedlar stjäls eller att valsedlar från ett parti placeras ovanpå ett annat partis valsedlar. Sedan systemet med dolda valsedlar infördes torde risken för sabotage öka ytterligare. Det finns också exempel på hur brevbärare slängt enskilda partiers valsedlar och valmaterial i protest för att de inte sympatiserar med innehållet.

Problematiken skulle förmodligen kunna åtgärdas tämligen enkelt genom att partierna delar på en gemensam valsedel. Detta skulle bidra till förstärkt valhemlighet och minskat valfusk.

En ytterligare fördel med gemensamma valsedlar är att den nya ordningen med att även hålla valsedels-båsen avskärmade blir överflödigt och att man därmed kan förenkla och effektivisera röstningsförfarandet.

Några negativa effekter är däremot inte kända och skulle sådana förekomma skulle de i så fall kunna belysas i samband med den nu aviserade utredningen.

Detta gäller i synnerhet då Morgan Johansson (S) anfört att det svenska valsystemet bygger på långvariga traditioner och att det därutöver finns en långvarig tradition av att inte göra några betydande förändringar av valsystemet utan en bred parlamentarisk förankring. Detta är förvisso helst sant, men att man gjort en sak på samma sätt under en lång tid är inte ett argument att inte göra förändringar.

Vad gäller frågan om en bred parlamentarisk förankring finns nu – givet den aviserade parlamentariska utredningen – ett perfekt tillfälle att både utreda frågan om hur ett system med färre valsedlar skulle kunna se ut och därtill ge partiernas representanter en chans att ta ställning till ett sådant förslag. Missa inte det tillfället.

– Pettersson säger att socialdemokraterna inte har något intresse av att förbättra ett system som tjänat dem väl…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


28 responses to “”Valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra”

 • Cirkus Sverige.

  Det är inte intressant…Socialdemokraterna vill fortsätta i samma anda.

  I ett normalt demokratiskt samhälle vore valet det ytterst viktigaste att värna om, gälland ansvar och rättvisa.

  Vid röstfusk så tar det bort medborgarnas alla tankar på att göra rätt för landet, för politikerna, för framtiden, för ett fungerande samhället, och välkomnar korruption, orättvisor och nepotism samt terror, krig och lidanden.

  De som inte välkomnar alla idéer till ett så rättvist val som möjligt, det är de som välkomnar fusk, bedrägerier och sönderfall för ett fungerande samhälle.

  VILL DU RÖSTA PÅ PARTIER, SOM GÖR ALLT FÖR ATT STOPPA ETT RÄTTVIST VAL!?

  ÄR DET DETTA DEN FRAMTID DU VILL GE TILL DINA BARN OCH BARNBARN !?

  Bort med partier som är emot RÄTTVISA och ANSVAR !

  Gilla

 • Kattsand

  Vill man rösta utan att visa någon annan vad man röstar på kan man antingen ta med sig valsedlar hemifrån, eller så kan man ta en uppsättning valsedlar från varje parti i vallokalen, använda röstsedlarna för det man vill rösta på och sedan slänga resten.

  Gilla

 • villervalle03

  Det börjar mer och mer luta till att landets förfall inte kan ändras med röstningar. Nästan de flesta länder har genom krig eller revolution ändrat styrelser och regeringar, förutom Sverige. Finland, Frankrike, Spanien, Italien, Amerika, México, Kuba, Ryssland, Kina, de flesta länder i Syd Amerika och Afrika och ett stort antal till.
  När politiker korrumperar och bildar konstellationer över partigränser, och avreglerar välfärden men ökar beskattningen, underlåter att ge vård åt sina äldre m.m. Öppnar gränserna för miljoner människor, som de flesta blir bidragsberoende. Kan man ändå tro på demokrati i det landet, där demokratur råder sen minst sextio år bakåt i tiden. Vilket Mobergs Ville sa för lika länge sedan. Inte skulle olyckan Dan vågat åka till Kanarieöarna eller ministrarna springa på varuhus, semestra i fjällen utnyttja kontokort, lägenhetsaffärer m.m om det var så, att vi kunde rösta bort dom.

  Gilla

 • Lisa.

  Polen har en valsedel med alla partierna.
  Slänger du den kan du inte rösta.
  Och ”valurnorna” är genomskinliga.
  Slut med fusket i vallokalen, men sedan vidtar sossarnas valmyndighet.

  Gilla

 • Maya

  Kopiösa mängder papper går åt till detta stenålderssystem.En gemensam röstsedel på alla registrerade partier vore det bästa.Oviljan till förändring kanske beror på att det sitter allt för många ”betonghäckar ”och bromsar upp i eget intresse ?

  Gilla

 • Oskar

  Hur undviker vi en Glitch valet 2022?
  Valmyndigheten vill inte svara på frågor som sveanyheter.com. ställer.
  Valmyndigheten anser att svenskarna kan lita på hur valhanteringen hanteras.

  Gilla

 • Moberg

  Varför kan jag kontakta myndigheter i vårt land och identifiera mig med Bank-ID, men inte rösta.
  Då kunde ett antal miljoner sparas i minskat antal valsedlar och röst centraler kunde öppnas och röster avges via dator till de som inte råkar ha en sådan själv.
  Den moderna tekniken måste användas, enkelt jag visar leg. personal ger mig tillgång till dator där alla partier visas, jag prickar för det parti jag anser bäst trycker OK. Nästa till röstning…

  Gilla

  • Niklas R

   ”Varför kan jag kontakta myndigheter i vårt land och identifiera mig med Bank-ID, men inte rösta.”
   Så du vill tala om för Stefan Löfven vad du röstar på?
   Ok, inte något jag skulle rekommendera.

   Gilla

 • Oljeborr

  I Sverige utgår all makt från valberedningen och partiledningarna. De bestämmer vem du ska rösta på, det är som att du går till handlaren och han bestämmer vad du får köpa. Finland har direkta personval din röst går direkt till en kandidat med ett nummer på vallängden. Du skriver numret på en på en rund cirkel, inget fusk med valsedlar. Varje val ifrågasätts du direkt av väljarna, de bestämmer om du ska sitta kvar. Hade Sverige haft ett personvalssystem, hade läget inte sett ut som det gör här i landet.

  Gilla

 • Ruth Magnusson (@MagnussonRuth)

  Anmäl er till er kommun, att ni är intresserade av att jobba som rösträknare. Då kan man ha en viss koll i alla fall, för just det valdistriktet.

  Gilla

  • oerdoeg

   Jag har på Flashbacks forum och i olika kommentarstrådar ofta framhållit hur enkelt och säkert vårt valsystem här i Finland är. Varje väljare får i vallokalen en (1) blank valsedel, går in i båset, skriver kandidatens nummer på sedeln utan att någon utomstående ser det, viker ihop sedeln, får den stämplad och lägger ner den i urnan. Det svenska systemet med olika sedlar för varje parti, öppet framlagda på ett bord, är opraktiskt och från valsekretessens synpunkt helt förkastligt. Svenskar är allmänt taget de mest praktiska och rationella typer som finns, så det är otroligt att det i Sverige inte verkar finnas någon större opinion för en smidigare och säkrare röstningsprocedur.

   Gilla

   • G Nordström

    De som styr vet hur de ska trixa så de vill inte ändra något.

    Gilla

   • Niklas R

    Tycker också om det finska valsystemet. Enkelt och rakt på.

    Gilla

   • Oljeborr

    Det finns ytterst få som är beredda att ifrågasättas vart fjärde år. Håller man sig väl med partiledningen får du fortsätta oberoende av din insats. Sägs om sossarna: Ung ambitiös och obegåvad gör karriär via facket eller börja i Unga Örnar.

    Gilla

 • ruben

  Det vore väl bra om partierna bryr sig om medborgarnas bästa också. Visst behöver valsystemet förnyas. Man kan starta upp en digital röstning på internet, som kan köras parallellt i en slags rimlighetsstudie och i efterhand när det digitala trimmats från fuskmöjligheter kan det övergå i digital form. Med användning av bank-id. Man kan t.ex. fortfarande ha kvar mindre vallokaler för de, som inte har dator.Ja det finns nog hundratals bättre lösningar än nuvarande system.

  Gilla

 • Kungen

  Jag föreslår att vi kan rösta via nätet. Vi kan ju köpa resor, låna pengar och deklarera med mobilt bankid. Varför kan vi inte rösta så då ??
  Jag tror det skulle höja valdeltagandet om man kan sitta hemma och rösta utan att grannen ser vilka röstsedlar jag tar eller inte tar. De andra sätten att rösta ska givetvis finnas kvar men vi kan väl använda den nya tekniken här också. Att lägga lappar i en låda som någon sedan ska sortera och räkna är ju stenåldern. Har mailat valmyndigheten om detta men svaret var att det är ” krångligt ”…….????

  Gillad av 1 person

 • putte

  När det gäller val till riksdagen skulle det räcka med en valsedel med samtliga partiers namn , sedan får den som röstar kryssa i det partiet som han röstar på . På så sätt så försvinner möjligheten till att gömma eller på något annat sätt manipulera röstsedlarna . Sedan kan partierna ha egna röstsedlar för personval för det spelar ingen roll för det viktiga är att röstfördelningen blir rätt emellan partierna .

  Gilla

 • Dängrot

  Valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra.
  Ett påstående som vi måste ta på FULLASTE ALLVAR !!
  FÖRE valet 2022.

  Gilla

 • Nisse

  Man kan tycka valet 2018 hade SD 27 – 28 % i mätningarna men valresultatet blev ca 17 % Man kan undra om allt gått rätt till …….

  Gilla

 • Mm

  Det är väl klart att regeringen vill fortsätta att valfuska. De har orsakat rättslösheten och vill de täppa till munnen på de som står för fiolerna i detta land.

  Gilla

 • Peter de Mander

  Det spelar ingen roll om vi har det som nu eller bara en valsedel… inför ID kort med biometriska data samt ögonscanning på plats (så slipper även de som inte visar sitt ansikte idag ta av sig Niqab eller burka)

  Se bara på det omfattande valfusket den 3e November i USA.

  Valet 2018 var jag vittne till valfusk från Sossarnas sida… men det går ju inte att prata om för då dras naturligtvis något av de ”röda” korten fram, dvs fascist, nazist, rasist, klimatförnekare, antifeminist… eller vad fan dom nu hittar på…

  Gilla

 • MrR

  ””””Regeringen har dessvärre avvisat den tanken och har anfört det inte finns tillräckliga skäl för att ta initiativ till att göra en bred översyn av valsedelssystemet.””””
  Om inte möjligt valfusk är tillräckliga skäl vad är då det ??????

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: