Spanska sjukan – pandemin som dödade 50 miljoner

MEDIA. En dokumentär om pandemin som dödade 50 till 100 miljoner människor. Från 1918 härjade ett virus som kom att smitta en tredjedel av jordens befolkning. Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla människor. Den globala dödligheten är inte känd men uppskattas till mellan 10 och 20 procent av dem som blev infekterade, vilket kan jämföras med normala influensaepidemier där högst 0,1 procent dör och covid-19 som uppvisat en dödlighet på ca 2-3 procent i december 2020.

Spanska sjukan, Wikipedia

Just som världen firade slutet på första världskriget uppstod i tysthet ett nytt gissel för mänskligheten -spanska sjukan.

TV-kanalen Axess sänder en dramadokumentär gjord av BBC 2018 där det används vittnesmål från läkare, soldater, civila och politiker om skräcken att smittas och hoppet att en kur ska komma till undsättning.

Namnet spanska sjukan var ett resultat av krigscensuren under första världskriget. Det gällde att dölja att de egna soldaterna låg lamslagna och döende av influensan. I Spanien fanns ingen krigscensur och när medierna rapporterade om farsoten döptes den snabbt till ”spanska sjukan”.

1998 grävde den svenskättade patologen Johan Hultin i Alaskas permafrost. Där kunde han hos en kvinna som 1918 dött i spanska sjukan hitta välbehållna virus från lungvävnaden. Samtidigt lyckades ett forskarlag i USA hitta virus i arkiverade prover från två soldater som dött samtidigt. År 2005 publicerade forskarna de sista sekvenserna av virusets genkarta. Virusets hölje visade sig vara av typ A och ytgenerna av typ H1N1, som bekräftade att det var en fågelinfluensa, men ursprunget till dess gensekvens är fortfarande höljt i dunkel. 1918 års virus hade ”återuppväckts” från de döda och i experiment på möss har det visat sig vara 100 gånger så dödligt som sedvanliga epidemivirus. När man jämför de kliniska förloppen och smittoegenskaperna hos influensorna 1889, 1918, 1957 och 1968 blir det tydligt att spanska sjukan var annorlunda och speciellt allvarlig. Pandemin 1918-1920 var den mest förödande av alla. I hela världen dog kanske 50 miljoner (siffran är osäker och uppskattningar varierar mellan 30 miljoner och 100 miljoner). 500 miljoner infekterades, det vill säga närmare en tredjedel av jordens befolkning. Spanskan blev en av de allvarligaste infektionssjukdomar som drabbat världen sedan digerdöden på 1300-talet. I Sverige dog drygt 34 000, i Finland mer än 30 000 (varav många ”röda” i fånglägren efter inbördeskriget 1918), i Norge och Danmark dog 14 000 i vartdera landet .

Spridningen skedde explosionsartat och kom i tre olika influensavågor. Den första började i mars–april 1918. I augusti kom den våldsamma och förödande andra vågen med ovanligt hög dödlighet i åldersgruppen 16-35 år. En ovanlig tidpunkt på året för en influensaepidemi. I början av 1919 tog pandemin ny fart i en tredje våg och återigen drabbades åldrarna 16–35 år mest. Alla tre uppstod inom cirka ett år.

De flesta avled på grund av bakteriell lunginflammation som tog fart då viruseffekter förstört epitel i bronker och lungor, vilket var svårbehandlat eftersom antibiotika inte fanns vid denna tid. Unikt var dock att många dog även av direkta virusangrepp i lungorna, vilket orsakade ödem och blödningar i lungvävnaden. Man såg också svår alveolit och bronkiolit. De flesta dödsfallen skedde 6–11 dagar efter insjuknandet.

Varför var det de starkaste männen och kvinnorna och de gravida i 16–35-årsåldern som först föll offer? Forskning har visat att infektionen gav upphov till en överreaktion hos immunförsvaret. Influensan aktiverade gener kopplade till apoptos (programmerad celldöd), vilket i vanliga fall var ett effektivt försvar för att upphäva infektioner. Men i detta fall blev celldöden så omfattande att lungornas epitel förstördes och öppnade för en fatal lunginflammation. Ett starkt immunförsvar (vilket saknades hos sjuka, gamla och småbarn) ledde således till kraftiga överreaktioner och svåra skador i lungorna.


Här finns programguide till programmen i Axess, de visar många i mitt tycke intressanta men alla har nog inte tillgång till kanalen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

7 thoughts on “Spanska sjukan – pandemin som dödade 50 miljoner

 1. Där pratar vi om en verklig pandemi! Antagligen var det starten av långvågiga radiosändarna som drog igång vid samma tidpunkt! Det chockade vårat immunsystem och celler och startade pandemin. Ny stark frekvens som färdas runt hela jorden

 2. Stenbocks farmor var en av de tusentals som drabbades i Sverige. Hon dog 1918,redan när min fader var ett år gammal.
  Åkte till den kyrka (Kropp´s) som hon enligt sägnen skulle vara begravd vid.
  En vänlig medarbetare visade mig var den massgrav fanns,som de tvingades gräva. Detta förfarande eftersom antalet döda i socknen var så stort,att inget annat val fanns.
  Först när liknande farsoter börja dra fram på 50/60-talet,insåg man vad en sådan epidemi inneburit,kort efter 1:a VK. Folk var uthungrade,och levde i sina statarlängor under svår hygieniska förhållande.

 3. Spanska sjukan var en udda filur, Hongkong- Asiatensd- fågel och svininfluensan kom till oss från Asien, emedan spanska sjukan kom från USA. Det jag läste var att man tror att det var amerikanska soldater som tog med viruset till Europa. Den engelska armén bestod av människor från en massa länder. Soldaterna smittades och tog sjukdomen med sig hem. Det bevisar att ett sätt att stoppa corona är ett allmänt reseförbud,

 4. Filosofiskt är det värt att tänka på hur sårbara människor är. Något som är så litet att det inte syns med ögat kan odlas och smita och sedan döda halva jordens befolkning. Hur skapas bakterier? Hur skapas virus? Varför har man forskare som skapar dem men inga forskare som utrotar dem? Ett vaccin mot virus skapas enbart för att en människokropp ska klara att hantera sjukdomen vid kontakt med viruset. Men viruset själv dör inte om det träffar på en vaccinerad kropp. Framtidens vapen är microskopiska men minst lika dödliga som ett gevär. Tänkvärt?

 5. Tyvärr hittar jag inte länkarna i skrivandets stund, men Annika Dahlqvist länkade oändligt med positiva forskningsrapporter om C och D-vitamin som botemedel mot Corona. Hade säkert hjälpt på spanska sjukan också.

Lämna ett svar till rune Avbryt svar