Regeringen vägrar utreda migrationens kostnader för välfärden

INVANDRING & SKATTER. Under tisdagen behandlade riksdagen ett initiativ från Sverigedemokraterna om att regeringen bör genomföra ytterligare konsekvensanalyser av hur de migrationsvolymer som föreslås i framtida lagförslag kommer påverka välfärden, skriver SD i ett pressmeddelande.

Moderaterna och Kristdemokraterna stödde Sverigedemokraternas förslag, men eftersom regeringspartierna och stödpartierna röstade nej blir det ingen förnyad konsekvensutredning.

Beredningskravet som följer av regeringsformen innebär att en konsekvensanalys behöver göras, bl.a. av hur förslag till ny lagstiftning påverkar de offentliga finanserna. Konsekvensanalysen i Migrationskommitténs betänkande har i stor utsträckning byggt på tidigare bedömningar av Pensionsmyndigheten.

I sitt remissvar har Pensionsmyndigheten dock riktat skarp kritik mot konsekvensanalysen och menar att de ekonomiska effekterna inte beräknats så uttömmande som vore möjligt.
Kommentar från Jonas Andersson (SD), representant i migrationskommittén:

 • Vi vet sedan tidigare att invandringspolitiken inneburit stora negativa konsekvenser för både pensionerna och välfärden i stort, men trots detta säger regeringen alltså blankt nej till att utreda vad migrationen fortsättningsvis kommer kosta svenska folket. Det är direkt ansvarslöst.
 • Så sent som härom veckan presenterade regeringen ytterligare liberaliseringar av migrationspolitiken, men inte heller där görs någon analys av vilka konsekvenser en sådan liberalisering får för välfärden och det svenska samhället. Istället viftar man bort frågan i vaga formuleringar.
 • Regeringen har tidigare kritiserats av Riksrevisionen för att man inte gör fullgoda konsekvensanalyser av migrationspolitiken. Nu delas kritiken av Pensionsmyndigheten, men regeringen vägrar fortfarande att fullgöra sin grundlagsstadgade skyldighet att utreda konsekvenserna av sin egen politik. Den naturliga följdfrågan för många blir vad det är man egentligen vill dölja.

-Pettersson säger att det är typisk för denna ansvarslösa regering, de fattar beslut efter beslut utan att fundera över konsekvenserna. Jag vill inte beskylla väljarna för att vi har en sådan regering som vi har, jag vill lägga det största ansvaret på journalisterna som inte granskar makten och berättar sanningen.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

13 thoughts on “Regeringen vägrar utreda migrationens kostnader för välfärden

 1. Sverige kombinerar unikt liberal invandringspolitik med att också ha minst kunskap om sina invandrare, skriver Elin Ørjasæter, norsk ekonom i Svenska Dagbadet:

  Ørjasæter undrar hur svenska statsråd och politiker kan hävda att ”invandringen är lönsam”, och att de inte vet vad de pratar om. Svenska forskare levererar nämligen inte relevanta data, antingen saknar man data eller är ovilliga att presentera exakta sådana.

  Citat: ”Sverige har den högsta invandringen från tredje världen och den mest liberala invandringspolitiken i Norden. En ansvarsfull regering hade naturligtvis kombinerat en sådan politik med att följa utvecklingen så noga som möjligt. Men när Sverige kombinerar sin unika invandringspolitik med att också ha minst kunskap om sina invandrare, bör vi som grannar bli oroliga. Norge bör bygga upp en forskningsstiftelse åt Sverige.
  Svenskarna behöver nämligen hjälp. Långt framskriden ideologisk blockering gör dem ur stånd att hjälpa sig själva.”

  Läs hela artikeln här:
  https://www.svd.se/sverige-vet-inte-vad-invandringen-kostar

 2. Det finns två utredningar gjorda av akademiker. Den ena är en offentlig utredning gjord av professorn i national ekonomin, Jan Ekberg, Invandringen och de offentliga finanserna. Den andra är gjord av ekonomie doktorn och docenten i företagsekonomi, Jan Tullberg, Låsningen som bygger på Jan Ekbergs utredning. Den första utkom 2006 eller 2009, uppgiften varierar, och, om minnet inte sviker mig, kom fram till en kostnad på 45 miljarder årligen. Den andra utkom 2014 och kostnaden är då 250 miljarder lika fördelat på offentliga och privata utgifter. Den senare går att ladda ner här för den som önskar förstöra sin egen julfrid: https://docplayer.se/96613-Lasningen-en-analys-av-svensk-invandringspolitik-av-jan-tullberg.html

  Märk väl att Tullbergs utredning är FÖRE 2015 års mänskliga tsunami och statens och kommunernas utgifter kan mycket väl ha fördubblats. En kommentar om svenska folkets privata kostnader. Häri räknas både undanträngningsutgifter såväl som kostnadsökningar. En undanträngningsutgift kan vara inköp av boende då hyreslägenheter i stora områden är obeboeliga, åtminstone om man yrkesarbetar med fasta arbetstider. Fördyrade levnadskostnader är de skattsökningar som massinvandringen medfört samt bland annat ökade kostnader för försäkringar beroende bland annat på bilkapningar och bilbränder.

  Själv önskar jag att Riksrevisionen som har visat att de har tillräcklig stake att utreda regeringen både utreder invandringens kostnader och brottslighet. Helst innan nästa val.

 3. Regeringen i Sverige bedriver en migrationspolitik, som urholkar välfärden och den allmänna säkerheten för urbefolkningen men vägrar redovisa kostnader och konsekvenser. Det liknar kommunism och är långt från humanism. Har regeringen tröttnat på sina arbetande, skattebetalande landsmän?

 4. Visar ännu en gång att landet saknar regering!

  Avvisar konsekvensanalys när lagförslag banar väg för astronomiska utgifter.

  Sanslöst!

 5. Ja, skolan fungerar, sjukvården likaså,
  Polisen har kontroll, pensionärerna har
  en anständig pension . Staten stöder svenskar som har det svårt . Ja, så här
  kunde det vara, om bara INTE fanns.
  Arma land.

 6. Är jag helt fel ute???

  Bör man inte göra en konsekvensanalys INNAN man fattar större beslut?

  Känns inte som att man gjort det de senaste 15-20 åren…

  Dessutom bör man väl göra en kostnadsuppföljning på fattade beslut… detta verkar inte heller göras.

 7. För drygt 20 år sedan så kostade massinvandringen oss 267 miljarder per år.
  I dag finns inga säkra siffror att tillgå, man kan man bara spekulera om kostnaden, men en enkel matematik säger att vi i dag tvingas betala minst det dubbla, alltså långt över 500 miljarder!
  Plus allt lidande vi dagligen utsätts för, stölder, misshandel, våldtäkter, mord och annat sattyg!
  Det är ett lidande som vi svenskar tvingas utstå varje dag, år ut och år in och som är helt omöjliga att sätta ett pris på.
  En normal regering skulle stänga gränsen helt och hållet efter en enda våldtäkt!
  Den svenska regimen gör precis tvärt om, dom öppnar ännu mer!

  • Karlsson! Ursäkta en yngling, kan du ge oss fakta om de 267 miljarder du påstår 2000, eller är du som ”sållet” Annie och tar siffrorna som du tycker låter häftigt?

  • 1999 påstod Lars Jansson, författare av boken Mångkultur eller välfärd att invandringen kostade 267 miljarder.

   Jansson anger ett antal mycket höga utgiftsposter för främst den offentliga sektorn, men anger inte hur han har kommit fram till dessa.
   Däremot är det uppenbart att han dubbelräknar.

   Det var med andra ord inga säkra siffror utan rent spekulerande.

 8. Vad gör KD, velat mellan kommunistpartierna och oppositionen. Vad säger det om förtroendet för detta parti?

 9. Det är helt enkelt så att de som bestämmer i Sverige, dvs. Sveriges journalistkår och vänstern, är för massinvandring från Mellanöstern och Afrika. Svenska folket accepterar fogligt detta.

Lämna ett svar till rustibus46 Avbryt svar