Klimatet-vår tids nya religion? Avsnitt 5, En märkbar politisk påverkan

KLIMAT. Det här avsnittet har rubriken ”En märkbar politisk påverkan” och handlar om IPCC.
I sammanfattningen till sin andra rapport från 1995 skriver IPCC: “Den sammantagna bevisningen tyder på att det finns en märkbar mänsklig påverkan på klimatet”

Elsa Widding, Klimatupplysningen

Detta är tveklöst den politiskt mest betydelsefulla slutsatsen IPCC någonsin dragit, eftersom den övertygade många människor att det inte längre rådde något vetenskapligt befogat tvivel om att 1900-talets globala uppvärmning orsakats av våra mänskliga aktiviteter. Samtidigt har denna viktiga slutsats från IPCC mött starkast kritik eftersom expertgruppen som vetenskapligt bedömt problemet hade dragit rakt motsatt slutsats.

Detta hade man gett uttryck för på flera ställen i den version av huvudrapporten som presenterades vid ett plenarmöte i Madrid då den vetenskapliga utvärderingen slutförts och färdiggranskats av externa experter. När rapporten kom i tryck hade alla skeptiska invändningar strukits i huvudrapporten och ersatts med sammanfattningens alarmistiska slutsats:

”Den sammantagna bevisningen tyder på att det finns en märkbar mänsklig påverkan på klimatet”
Ändringarna hade införts av huvudförfattaren Ben Santer, av allt att döma med IPCC-ledningens goda minne, eftersom ändringarna berörde huvudrapporten men även sammanfattningen för beslutsfattare.
IPCC:s utrensning av dom vetenskapliga experternas skeptiska slutsatser gav upphov till en upprörd debatt i USA vilket bestreds av såväl Santer som IPCC:s ledning, men enligt andras bedömningar uppfattas det som uppenbart. Skeptiker påpekade också hur meningslöst det varit att låta hundratals externa experter granska en rapport när den viktigaste slutsatsen bytts ut till sin motsats efter det att granskningen slutförts.
Följande uttalande av Tim Wirth (Under Secretary of State for Democracy and Global Affairs i Clinton/Al Gore-administrationen) citeras ofta som exempel för att visa att han som amerikansk IPCC-representant fäst större avseende vid de politiska målen än vid den vetenskapliga bedömningen. Han uttrycker följande:
“Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and environmental policy”

Det har fortfarande inte klarlagts på vems initiativ Santer genomförde sin alarmistiska revidering av 1995 års rapport, eller vem som sedan godkände revisionen. Men det spelar faktiskt ingen större roll. Det avgörande är att ändringarna infördes, vilket måste ha krävt samråd med och medgivande från ett flertal nyckelpersoner inom IPCC-ledningen och bland Panelens regeringsrepresentanter.

De vetenskapliga experternas slutsatser tystades ner och ersattes av en åsiktsförklaring som stod i samklang med IPCC-ledningens och vissa regeringars alarmistiska övertygelse och miljöpolitiska intentioner. Vetenskapen fick ge vika för tro och politik. Precis som idag.

FN:s klimatpanel IPCC är inte ett vetenskapligt organ. Det är ett politiskt organ bestående av diplomatiska representanter för FN:s medlemsstaters regeringar.

Elsa Widding, Klimatkarusellen

Om Elsa Widding på bloggen…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vi säljer inga varor eller tjänster. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

  • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
  • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

3 thoughts on “Klimatet-vår tids nya religion? Avsnitt 5, En märkbar politisk påverkan

  1. Elsa W. är expert inom sitt gebit men inte som klimatalarmisterna insnöad, utan förstår fuller väl att skall något göras rätt blanda inte in politiker.
    De kan diskutera och debattera hur länge som helst utan att lyssna till motpartens argument, slutet blir en omröstning om tyckande och den grupp med flest röster och deras tyckande klubbas som rätt och riktig.

  2. Ibland får jag för mig att klimatkrisen är ”den store Satan” som ska få oss väljare att acceptera all (annan) politisk galenskap och istället fokusera på att långkoka baljväxter, återanvända brustna skosnören, schemalägga användningen av kvarterets lådcykel etc.

  3. En favorit till julbordet som gäst, så ovanligt som en i offentligheten klok seriös o vettig kvinna som vågar stå för sina åsikter

Kommentera