En liten notis

Sverigedemokraterna vill se att det görs en grundlig studie om kostnaden för asylinvandringen.

När migrationskommittén samlas för att diskutera framtidens migrationspolitik ska den ha tagits fram för att utgöra ett av flera underlag.

Detta visades i ett kort inslag i gårdagens Rapport (15:20 in i sändningen).

Förutom detta har det varit svårt att hitta artiklar om nyheten i övriga medier, så vi får väl anta att detta krav bara är en liten notis i det stora hela. En könsneutral föräldrabalk, ett internationellt upprop för den svensk/iranier som sitter fängslad i hemlandet och problemen för lokala näringsidkare i Budapest får väl anses utgöra viktigare frågor.

Kostnaden som sådan är dock ingen liten fråga. 2018 publicerade Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, en rapport som visade att varje enskild flykting som anlänt till Sverige mellan åren 1983 och 2015 är en förlustaffär för skattebetalarna på 74 000 kronor per år. Genom att titta på den här statistiken får man en någorlunda uppfattning om kostnaderna. 2016 publicerade medierna kostnaden för migrationen fram till 2020, dvs detta år. 70 miljarder årligen har notan legat på, men det är en tillfällig kostnad lugnade Magdalena Andersson (S) Sveriges skattebetalare med. Jag tror hon framförde önskedrömmar, för arbetslösheten i gruppen nyanlända är fortfarande rekordstor, bidragen till samma grupp har ökat och jag misstänker att inga kostnadsberäkningar för brottsligheten är medräknade i dessa siffror.

Fast en liten notis i Rapport var detta ändå värt.

11 thoughts on “En liten notis

 1. Helt hutlösa summor, Lägg sedan till vad rättsväsendet i alla brottsmål kostar som är relaterat till flyktingmottagandet.

 2. Oj oj, en korrekt bedömning kommer aldrig
  ske. När någon till (när pengarna tar slut)
  till slut gör en sann genomgång, blir chocken total. De ansvarigas svar : vi visste inte, såg det komma, oacceptabelt…..etc.
  Arma land.

  • Jan Tullberg har räknat ut att varje år med den volymen som nu kommer invällande kommer att kosta 400 miljarder över sin livstid/generation. Om självförsörjningsgraden inte ökar dramatiskt.

 3. ”en könsneutral föräldrabalk”

  Jag kommer osökt att tänka på en parlamentariker och hans herrbekanta. Vem ska rädda deras barnen?

  Tag bort de juridiska könen. De biologiska könen är två – kvinnor och män. Det räcker bra så.

  Detta skulle innebära att lagboken skulle bantas en del. Det skulle också avlasta domstolarna en hel del om de tvingades kanalisera sin verksamhet. Det vill säga göra det som de är satta att göra.

  Vad gör SD? Inte ett vitten. Detta tog jag upp med ett hen i partistyrelsen för tio år sedan. Hur länge ska jag behöva vänta?

 4. Ja, det vore intressant, de flesta svenskar vet nog inte vad det kostar.
  En grov gissning är att 5% av invandringen är av folk som har asylskäl. Sådeles kunde 95% av kostnaden sparas, troligen mer.

 5. Vem kan tro att den utredningen skall visa de sanna siffrorna, kommer kostnad för brott utförda av invandrare tas med?
  Knappast, motivering det finns även svenska brottslingar.
  Vi får nog nöja oss med vad som budgeterades av de ”obrottsliga och sanna statsmakterna.”

 6. Eftersom enbart Migrationsverkets anslag uppgick till 74 miljarder 2016 (från ett anslag på 4,5 miljarder tio år tidigare) så är det omöjligt att vi skulle komma undan med 70 miljarder. Lägg därtill kostnader för diverse andra utländska åtaganden som nickedockorna gått med på utan mandat och svenskarnas utgifter för främmande människor hamnar på ett par tre procent av BNI jämfört med det normala på max 0,7 %. Jan Tullbergs utredning från 2014 pekade dessutom mot 250 miljarder årligen samt att norska motsvarigheten till SCB landade på en genomsnittlig kostnad på 4,5 miljoner norska kronor per ”flykting” totalt.

  Om vi kommer undan med 70 miljarder vore det en positiv nyhet. Det rör sig i själva verket om hundratals miljarder men spridda över stat, kommun och enskilda.

  • Det märkliga är ju att beräkningarna alltid sker på BNI, det är ju inte den vi betalar ut från. Migrationsverkets kostnader tas från statliga skatten och jag räknade en gång på dessa miljarder och kom
   fram till att det motsvarade 7-8%.

Kommentera