Befälhavaren för islamska revolutionsgardet dödat i Irak

UTRIKES. Islamiska revolutionsgardet är en iransk militärorganisation. Gardet grundades den 5 maj 1979 av ayatolla Ruhollah Khomeini. Revolutionsgardet är i första hand en säkerhetsapparat. Det ansvarar för inrikestrupper, gränstrupper och gendarmeri, men kontrollerar även landets robotstridskrafter. Som försvarsgren är gardet inriktat på  asymmetrisk krigföring till skillnad från den iranska krigsmaktens mera traditionella roll.

Read More »