En halv miljon kronor till familjer som återvänder till sitt hemland

ÅTERVANDRING. Det norska Fremskrittspartiets hjärtefrågor är minskning av politikers och byråkraters makt, FrP ärockså tydliga invandringsfrågan. FrP ifrågasätter om det är klokt att utsätta landet för de påfrestningar som de anser att invandring till Norge föranleder; som samhällsmotsättningar, hög brottslighet och integrationssvårigheter, dels om man på etiska grunder kan kombinera dagens invandringssystem med ett välfärdssystem som bygger på försäkringsprincipen, det vill säga om det är rätt att betala ut socialförsäkringar även till den som inte betalat några premier.

Read More »