Stäng

Hemspråk
0 (0)

INSÄNDARE, Det debatteras nu vilt om hemspråksundervisningens vara eller icke vara. Dom som vill bevara hemspråksundervisningen påpekar gång på gång att dom barn som inte får ta del av den skattefinansierade hemspråksundervisningen kommer att få svårt med det svenska språket.