Kampen om pensionerna

Sveriges pensionssystem lämnar mycket att önska. De som går i pension nu och framöver tvingas se hur den privata köpkraften kommer att försvagas betänkligt.

Främst är det löntagare inom låglöneyrkena som kommer att få se sin inkomst försvagas och detta markant. Av den anledningen finns det skäl för partierna att se över systemet för här finns det röster att värva. Redan nu verkar regeringen gå in i debatten med en något förljugen bild av verkligheten.

Ardalan Shekarabi publicerade i veckan ett inlägg i sociala medier där han försöker lugna löntagare inom låglöneyrken med löftet att dagens socialdemokrater kämpar hårt för att höja deras pensioner.

Inte många som kommenterar inlägget gör tummen upp till detta något märkliga uttalande. Den gode Shekarabi är också glömsk, okunnig eller försöker dölja det faktum att hans eget parti bär skulden till att dagens löntagare får en allt lägre pension. Det var nämligen Göran Persson (S) och hans regering som införde det nya pensionssystemet 2005.

De är inte lite fräcka de där sossarna.

18 thoughts on “Kampen om pensionerna

 1. Det är väl de som tillhör dessa grupper
  som nu drabbas!

  Som man bäddar (röstar) får man ligga!

  Känner ni igen detta:
  ”Jag tillhör arbetarklassen och både
  jag och mina föräldrar har alltid
  röstat på sossarna ”!

  = skyll dig själv!
  = är huvudet svagt får kroppen lida!

  50% av alla människor är dummare
  än genomsnittet……………..
  = många fattar inte det!

 2. Pensionerna minskar för många nästa år – på grund av corona

  Inkomstpensionen kommer att minska med 1,5 procent nästa år, beräknar Pensionsmyndigheten med Ole Settergren Pensionsmyndigheten

  Det är de som har en ”ganska låg” pension som påverkas mest. (Publicerat 31:a maj 2020)

  Läs mer och se video på länken till SVT nedan.

  https://www.svt.se/nyheter/pensionerna-minskar-for-manga-nasta-ar-pa-grund-av-corona

  OLE SETTERGREN TILL ATTACK MOT DEN HÖJDA INKOMSTPENSIONEN

  Analyschef Ole Settergren på Pensionsmyndigheten riktar i en artikel i Svenska Dagbladet mycket hård kritik mot den föreslagna systemet för höjningen av inkomstpensionen.

  Ole Settergren påpekar i intervjun med Svenska Dagbladet att den individuella information om den allmänna pensionen på Min pension nu inte längre stämmer. Men hans kritik mot förslaget är framför allt av mer principiell karaktär:

  Med förslaget om höjning av inkomstpensionen skapar regeringen något som inte bygger på några principer alls, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren i intervjun med Svenska Dagbladet. Dåligt underbyggt och dessutom ohållbart, menar Ole Settergren i sin kommentar.

  – Politikerna frångår livsinkomstprincipen men också idén om ett autonomt pensionssystem som står fritt från politiken och statsbudgeten. Istället skapar man något som enligt min åsikt inte bygger på några principer alls, säger han i intervjun.

  – Det här är inte hållbart. Det kommer hända saker, bland annat eftersom bidraget innebär mer än 100-procentiga marginaleffekter för en stor grupp löntagare, omkring 1 miljon personer enligt våra beräkningar. Det är en sensationell ordning.

  Enligt Ole Settergren är bristerna i regeringens förslag faktiskt så stora att det inte kommer fungera:

  – Reglerna kommer att behöva ändras. Vi hade ett pensionssystem vars principer vi nu överger och med den här typen av effekter är det inte ordning och reda i det som kommer.

  Av intervjun framgår att Ole Settergren hade föredragit att regeringen förändrat beskattningen, alternativt höjt avgifterna till pensionssystemet.

  Länk till reportaget på SAK & LIV på länken nedan:

  https://sakochliv.se/2020/09/28/ole-settergren-till-attack-mot-den-hojda-inkomstpensionen/

  Nu har alltså Löfven-regeringen med sina två socialförsäkringsministrar Annika Strandhäll (som avgick 2017) och Ardalan Shekarabi (som tillträdde 2019) ställt till en röra och osäkerhet utan dess like för Sveriges alla pensionärer.

 3. Sen ska vi heller inte glömma att regeringen ,men även oppositionen snodde 258 miljarder från pensionssystemet för att frisera Statskassan?

  • I en debattartikel i Aftonbladet den 23:e februari 2010 av
   Lars Henric Ekstrand, 76, Trelleborg – Professor emeritus i pedagogik, pensionär sedan 1998, skrev han följande om pensionsbromsen och de 258 miljarderna som överfördes från pensionsfonderna till statskassan.

   Merparten av pengarna som borde ha återförts till pensionsfonderna eftersom den statliga Försäkringskassan förbrukade endast en liten bråkdel av pengarna på efterlevande- och förtidspensioner, som de 258 miljarderna egentligen var avsedda för.

   Såväl S-regeringen Göran Persson som Alliansregeringen Fredrik Reinfeldt underlät att vidta nödvändiga åtgärder för statens återbetalning till pensionsfonderna. Senare Löfven-regeringar har inte heller gjort något för att återföra de 258 miljarderna till pensionsfonderna.

   Delcitat från Aftonbladet:

   Maktens 60-talister offrar pensionärerna

   Den förra S-regeringen genomförde mellan 2001 och 2004 en serie höjningar av grundavdraget, det belopp som är skattefritt vid taxeringen. Det höjde inkomstindex i samhället, och därmed även pensionerna. Då sjönk pensionsfonderna med 160 miljarder.

   Vid årsskiftet 2008/2009 var underskottet 243 miljarder kronor. Såväl förra S-regeringen som alliansregeringen har låtit detta ske utan åtgärd.

   Man hade kunnat införa en särskild lag som motverkar höjningen. Då skulle fondvärdet bibehållas och bromsen bli onödig.

   ✓Man kan återbetala de 258 miljarder som man 1999–2001 överförde från pensionsfonderna till statskassan. Motivet var att kompensera att statskassan övertog efterlevande- och förtidspensioner.

   Dessa två pensionstyper gick från 1999 och framåt med plus, det vill säga arbetsgivarna betalade in mera pengar än vad som betalades ut. En ”kompensation” var således onödig.

   Kompensationen var ett illusionstrick från finansdepartementet som riksdagsledamöterna föll platt för. Ingen tycks ha genomskådat det och protesterat.

   Om de 258 miljarderna hade funnits kvar i AP-fonderna skulle de mer än väl balansera underskottet på 243 miljarder och därmed göra bromsen onödig. Tillräckligt stora pensionsfonder skulle även motverka konjunktursvängningar och därmed förhindra bromsen i framtiden.

   ✓Man skulle kunna höja avgifterna till pensionssystemet. Detta innebär höjda skatter och avgifter. Det är ingen bra lösning.

   I år sänks inkomstpensionerna med 3 procent. Det beror på den så kallade pensionsbromsen, som ska säkra pensionssystemets tillgångar när det gått dåligt på börsen. Men bromsen hade aldrig hade behövt slå till, menar debattören.

   Slut delcitat

   Läs gärna hela artikeln i Aftonbladet den 23:e februari 2010 på länken nedan:

   https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WL6qvL/maktens-60-talister-offrar-pensionarerna

   • Dom som fick den verkliga nyttan av att staten övertog
    efterlevnads o förtidspensioner var dom äldre invandrare som aldrig betalat in något till sin pension, och som i dom flesta fall vida överstiger den tidigare arbetande fattigpensionärens levnadsstandard med råge.

 4. varför jobba i mer än 40 år när man som fd kamelskötare kan komma till Abzurdistan o slippa o ändå få räkna sig tillgodo 40 års arbete….
  vakna till nu sovande massa o håll er vakna till åtminstone en viktig söndag i september 2022

  • Må så vara. Men det var ett statligt pyramidspel som löntagarna tvingades att betala till. Då skulle det ha avvecklas på ett hederligt sätt. Eftersom pengar uppenbarligen funnits och finns till ett par miljoner ekonomiska migranter hade det varit lämpligare att stå för utfästelserna till dessa löntagare.

 5. 2014 lovade sossarna att ta bort skatteskillnaden mellan pensionärer och övriga om de fick makten. 2018 lovade sossarna att ta bort skatteskillnaden mellan pensionärer och övriga om de fick behålla makten. Nu lovar sossarna att ta bort skatteskillnaden mellan pensionärer och övriga men bara om de får behålla makten 2022.

 6. Den där Ardalan LJUGER !

  Socialdemokraterna har KONTRAKT
  med Muslimska Brödraskapet om att
  ”muslimer ska få positioner i alla viktiga styrelser i Sverige, inklusive Regeringen ”!

  => försök förstå vad det betyder för Sverige!

  D.v.s. socialdemokraterna STRIDER INTE
  för sveriges pensionärer!

  Tvärt om – de har sålt Sverige till muslimerna!

  Vi har sekten i Vårt Fosterland !

  Vi bjuder sekten på vårt välstånd !

  ”Sossarna ” har kontrakt med sekten!
  ”Sossarna” har kontakt med sekten!
  ”Sossarna” stödjer sekten!
  SÄPO stödjer sekten ! ! ! ! !

  Sekten har stridsledningscentraler!

  Sektens ” lagbok ” säger att vi är deras
  fiender!

  Vill vi ha fiender i Vårt Fosterland ?
  Kan vi ha fiender i Vårt Fosterland?
  Fiender hör inte hemma i Vårt Fosterland!
  Fiender betyder krig !
  Våra fiender krigar mot Vårt Fosterland!
  Vi måste försvara Vårt Fosterland!
  När ska vi börja försvara oss?

  Ett första steg kan vara att vi (alla) skriver
  till SÄPO och frågar om kontraktet!

 7. Regeringarna mellan åren 1994 – 2006 styrda av de socialdemokratiska statsministrarna Ingvar Carlsson och efterträdaren Göran Persson samt …

  …. därefter Alliansregeringarna under åren 2007 – 2014 styrda av moderaternas statsminister Fredrik Reinfeldt bär alla ett mycket tungt ansvar för pensionssystemens förfall i Sverige och skriande brist på pengar. Läs gärna hela debattinlägget på länken nedan till Aftonbladet.

  Maktens 60-talister offrar pensionärerna (Publicerad 23 febr. 2010)

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/WL6qvL/maktens-60-talister-offrar-pensionarerna

  Socialdemokraten Stefan Löfvens DÖ- och JÖK-regeringar åren 2014 – 2020 har trots en brinnande högkonjunktur under större delen av maktinnehavet inte heller förmått att rätta till de ödesdigra grundproblemen d v s den kroniska bristen på pengar i pensionsfonderna.

  Varken Annika Strandhäll (S) som socialförsäkringsminister åren 2014 – 2017 eller nuvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) har trots en massa fagra löften lyckats åstadkomma något fruktbart för att rädda stora delar av Sveriges pensionärer ur deras bottenlösa misär.

  Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) ”glömde” att nämna den s k ”pensionsbromsen” som finns inbyggd i Sveriges pensionssystem och slår till när landets ekonomin gått sämre.

  Bromsen har redan slagit till åren 2010 (minus 3,0%), 2011 (minus 4,3%) och 2014 (minus 2,7%) som framgår i diagrammet nedan där de orangefärgade staplarna pekar nedåt.

  https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/pensionsalder-2014-samt-majprognosen-for-inkomstpension-och-pensionsrelaterade-formaner/_jcr_content/blog-news-press-main-par/image.pmadaptive.full.medium.jpg

  Källa: Pensionsmyndigheten

  Staplarna som pekar uppåt åren 2012-2013 och 2015-2019 har inte nått tillräcklig höjd för att kompensera för pensionsbortfallet som inträffade under de tre minusåren.

  Under hela perioden 2002-2019 har löntagarna som arbetat legat på plus och då särskilt åren 2007- 2019 när de drog fördel av Alliansens fem jobbskatteavdrag, vilka Löfvens DÖ- och JÖK-regeringar inte ändrade på trots de heliga löftena att göra så i valrörelserna 2014 och 2018.

  Pensionsbromsåren 2010, 2011 och 2014 kan eventuellt ha uppkommit därför att ”pensionsräddarna” då tagit ut några sabbatsår och därmed inte levererat in nödvändiga påfyllningar av pengar till de allmänna pensionsfonderna.

  • Tillägg:

   Nytt läge 1 juni 2020. Publicerat i Sveriges Radio:

   Inkomstpensionen kommer att MINSKA 1,5 procent nästa år 2021, spår Pensionsmyndigheten. Det är coronakrisens påverkan på ekonomin som ligger bakom. Ny prognos presenteras i juli 2020 och slutgiltig beräkning kommer att presenteras av Pensionsmyndigheten i oktober 2020.

   Läs mer och lyssna till intervjun av Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten på länken nedan.

   https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7485787

   Så ser utvecklingen ut framöver med den ”Feministiska Humanitära Stormakten”, som styr landet.

   Löfvens vallöfte: Pensionen ska vara 70 procent av lönen

   Socialdemokraterna vill höja ålderspensionsavgiften så att pensionen når upp till 70 procent av lönen. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på sin pressträff under Almedalsveckan.

   Pensionärerna stod i tydligt fokus när Stefan Löfven tillsammans med finansminister Magdalena Andersson (S) mötte medierna på Roma äldreboende utanför Visby. (Publicerat 5:e juli 2018)

   Läs mer på:

   https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stefan-lovfens-vallofte-pensionen-ska-vara-70-procent-av-lonen

 8. ”Pensionssystemet i Sverige är brutalt”, skriver SvD Näringsliv.
  Experter i Norge kritiserar det svenska pensionssystemet. Det bottnar bland annat i att all risk i systemet har lagts på pensionären, säger Axel West Pedersen på Institutet för samhällsforskning i Oslo. Pensionen beräknas på hur mycket du tjänat ihop samt hur många år som du förväntas att leva. Eftersom löntagaren inte ska betala mer än 18,5 % i pensionsavgift, så kommer hela effekten av stigande medellivslängd att betalas av dig som är pensionär. Pensionen blir vad den blir och det är ett tufft generationskontrakt, säger West Pedersen. Den andra stora risken som faller på en svensk pensionär är att pensionen kan sänkas i tider av svag konjunktur, genom att den s.k. bromsen i pensionssystemet slår till. Någon sådan broms finns inte i det norska pensionssystemet, det hade varit väldigt svårt att genomföra något liknande i Norge, säger Mi Schöyen på forskningsinstitutet NOVA. Bromsen gör att pensionärerna kan få en negativ realinkomstutveckling och det hade man helt enkelt inte gått med på i Norge. Ytterligare en stor skillnad mellan Norge och Sverige är motsvarigheten till garantipension. I Norge motsvarar den 170 000 svenska kronor (2015) och ensamstående får något mer. Det ska jämföras med den svenska garantipensionen på 84 552 kronor (2015) Källa, (låst): SvD Näringsliv, publicerad 2015): https://www.svd.se/norsk-sagning-svenskt-pensionssystem-brutalt

 9. Vi vet alla var regeringen lägger pengarna, som var vikta för Sveriges folk.
  Hela vårt välfärdssystem är hotat och värst utsatta, är som vanligt de som haft låga inkomster.
  Pengarna fördelas ut till alla. Även de som inte jobbat en dag och bidragit med skatt, får lika mycket som låginkomsttagarna.

 10. Sverige sämst återigen, kan ni tänka er Sverige som varande en humanitär stormakt, ja inte för sina egna som jobbat och slitit men att dagens generation politiker fullständigt giver dem attan.
  Enligt myndigheten lever 160000 svenska pensionärer i 170 länder varav 132086 i den organiserade västvärlden. Det tror jag säkert är de som jobbat och slitit, så har vi då 27914 som lever på andra ställen kanske 7914 i Thailand. Min undran återstående 20000 var lever de och har de förtjänat sin pension i Sverige eller är det bara garantipensionister om och de får vardera 7000 blir det 168 miljoner per år.
  Många bäckar små… Tyvärr har vi många bäckar utöver de här nämnda och alla strömmar ut till i stort sett ingen nytta för oss som betalar.
  Jag skulle vilja säga till till Reinfeldt och en bunt sossar, vänligen lämna vårt land med det snaraste och ta med er vardera 50000 av den ballast (i bemärkelsen besvärande påhäng) vi nu har.

 11. ”…..dagens socialdemokrater kämpar hårt för att höja deras pensioner.”
  Tror jag inte ett dugg på,bara tomt prat som vanligt.

 12. Även Saddam Husseins närmaste män får både hyran, pension och barnbidrag vård mm gratis här i Sverige, efter Migrationsdomstolstolsdomstolens aktivister från Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gett dem permanent trots migrationsverkets protester.

Lämna ett svar till Billy Boy Avbryt svar