Utvisa utlänningarna

Andelen brottslingar som utvisas har minskat. Det visar en rapport från BRÅ som Kvartal belyser i en ny artikel.

Om du exempelvis tillhör en av de nu omdiskuterade klanerna är din chans att slippa utvisning stor. Vi vet också att många länder vägrar ta emot sina kriminella medborgare och om du som brottsling kan påvisa att du riskerar påföljder hemma är chansen att få stanna i Sverige nästan 100-procentig. Nu väntas en ny lag träda i kraft 2022 och den är tänkt att underlätta utvisningar.

Ingen sunt tänkande människa kan väl slåss för att exempelvis Abubaker Mohamad Awad ska få stanna i Sverige? Ni vet han som mördade Tommie Lind och våldtog en ung flicka i Lindhs blod.

Tyvärr får många grova brottslingar stanna i Sverige p.g.a. ovan nämnda faktorer. Regeringens utredare ska nu titta på gällande lag och uppdraget är att få till ändringar som ska underlätta utvisningar av kriminella utlänningar. Dokumentet som utredaren har att förhålla sig till kan läsas här.

Som vanligt spretar de olika partiernas syn på utvisningar och kriminella utlänningar. Kvartal har ställt frågan om och hur respektive parti vill ändra på utlänningslagen. Kort sammanfattat ser det ut så här:

 • Vänsterpartiet: Vill behålla dagens regler och bara utvisa kriminella som saknar anknytning till Sverige.
 • Miljöpartiet: Vill pröva hinder för utvisning för att se över faktorer som skyddsbehov, anknytning och eventuella påföljder i hemlandet.
 • Socialdemokraterna: Vill att det ska bli enklare att utvisa kriminella utlänningar och återkalla uppehållstillstånd om brott begåtts.
 • Centern: Vill se över förutsättningar att utvisa fler, men avvaktar helst utredningens resultat.
 • Liberalerna: Vill sänka straffvärdet för utvisning från ett år till sex månader. Brottslingar utan medborgarskap ska lättare kunna utvisas.
 • Kristdemokraterna: Vill också sänka straffvärdet till sex månader, vill kunna utvisa till EU-länder och att utvisning ska vara norm när utlänningar begår brott.
 • Moderaterna: Vill att all brottlighet som leder till fängelse ska utgöra grund för utvisning och att hindren som omöjliggör utvisningar ska minimeras.
 • Sverigedemokraterna: Vill att det ska göras enklare att utvisa brottslingar och att särregleringen av utlänningar som befunnit sig i landet en längre tid ska avskaffas.

Läs mer om detta på Kvartal

 

10 thoughts on “Utvisa utlänningarna

 1. Något som direkt skulle ändras är ”Dessutom finns det ett absolut förbud mot att utvisa den som kom till Sverige före15 års ålder och hade vistats här sedan minst fem år när åtal väcktes (8 a kap. 2 & 3” För det betyder att en slashas som kom hit vid 14, (det kan lika gärna vara en som var 17), mördar tre vid 20 (23) och kan inte utvisas. Så otroligt feltänkt av syltryggarna!

 2. Det är inte så svårt om man bara vill.
  1. Ändra medborgarlagen till att svenskar får inte inneha utländskt medborgarskap. Om så sker upphör det svenska medborgarskapet automatiskt, du är alltså inte längre svensk medborgare.
  2. Utlänningslagen ändras till att utländska medborgare som döms för brott med fängelse i straffskalan ska utvisas.
  3. Utlänningar som sitter i svenskt fängelse överförs till hemlandets fängelse efter två tredjedelar av tiden. (Hemlandet får betalt av Sverige för inlåsningstiden)
  4. De länder som vägrar ta emot sina medborgare diskvalificeras från svenskt bistånd, visum och finanstjänster (aka banköverföringar och transaktioner).
  5. Transitcenter upprättas i tredje land dit utlänningar som fått utvisningsbeslut men som inte lämnat landet frivilligt, som inte kan skickas hem eller vars land vägrar ta emot dem skickas. Transitlandet får betalt per person som de tar emot.

 3. Fakta från BRÅ är följande – kolla själv på deras hemsida ; av alla utländska medborgare som döms i svensk rätt och som är skrivna i Sverige får i snitt 0,005 ( 0,5 %) också påföljden utvisning. För icke i Sverige skrivna dömda utländska medborgare är siffran 0,1.

  Lägg därtill att många utvisningar inte kan verkställas för att ”hinder” anses föreligga. Dessutom förekommer att polisen tillfälligtvis griper folk som visar sig ha utvisats, dvs de har återkommit till Sverige.

 4. Varför ska det behöva ta så lång tid då problemet har varit känt så länge, politiker som inte gör sitt jobb borde kastas ut ur riksdag och regering.
  Men se parlamentarikerna kan inte enas eftersom deras respektive partier går före landet de är valda att styra.

 5. Vi får hoppas och agera så att den nya lagen går igenom.
  Min reflexion är att EU skulle agera sammstämmigt med bojkott mot de länder som trilskas.
  För övrigt gäller det inte bara kriminella utan även folk utan asylskäl

  • Även alla som inte försörjer sig själv med start från 1995.
   Alla som kommit tidigare som aldrig arbetat men uppbär pension skall också skickas tillbaka.

 6. De personer som är kriminella och som inte kan utvisas kan sättas i ett fängelse någonstans i utlandet (hyrt av svenska staten) där det kan sitta av straffet. Straffet kan eventuellt förkortas om de återvänder frivilligt till sitt hemland vilket iofs förutsätter att vi har koll på vilka som kommer in i landet. Annars ska de sitta hela straffet, vilket för grov våldtäkt ska vara minst 20 år, mord 30 år. Det är det enda som kommer ge effekt.

 7. Maja 2 önskar att alla med samordningsnummer och dem som har dömts p.g.a brott, skall taga med sina familjer (200 personer i varje ?) och sticka direkt .
  Önskar även att alla som inte är Europeer i svensk riksdag skall lämna tjänsterna med omedelbar verkan.
  Vad har de i Sveriges Riksdag att göra?

 8. Pk partierna säger de vill visa ut de kriminella, som saknar anknytning till Sverige.
  De säger också att de som åker tunnelbana här, är svenskar. Definitionen av anknytning är så vag, att knappt någon kommer visas ut, d v s precis som tidigare.
  De kriminella gör egna val och då får de ta smällarna att råka illa ut i hemlandet.
  De föraktar oss och jag bryr mig inte om deras hälsa heller.

Lämna ett svar till gamgubben Avbryt svar