Vad gör 294 överblivna riksdagsledamöter?

RIKSDAGEN. Normalt har Sverige ett av världens största parlament. Inte i absoluta tal, men sett till hur många väljare varje riksdagsledamot representerar är det bara några få lilleputtländer som slår oss. Och det ser likadant ut i kommuner, landsting och regioner.

Demokrati måste få kosta, men fler politiker ger oss inte bättre demokrati. Sveriges riksdag kostar nästan två miljarder om året och varje ledamot kostar låg räknat skattebetalarna ett par miljoner om året bara i ersättningar. Men i ärlighetens namn är inte kostnaden det stora problemet. De många politikerna gör politiken anonym och gör det svårare för oss att utkräva ansvar från de styrande.

En bantad riksdag är inte bara en möjlighet att spara skattepengar. Med färre politiker skulle vi få en vassare riksdag, där våra representanter skulle kunna få mer resurser och bättre möjligheter att utföra sitt arbete. Samma sak gäller för kommuner, landsting och regioner.

Vi skulle få mer valuta för våra skattepengar. Demokratin blir inte bättre för att fler trycker på knappen när förslagen röstas, tvärtom leder det till att vi får mindre demokrati för pengarna. Därför är det hög tid att se över storleken på våra folkvalda församlingar, det skriver Slöseriombudsmannen.

Just nu är riksdagen sommarledig, några ledamöter arbetar säkert medan andra latar sig trots att de har full lön. På grund av corona-krisen kom partierna i april överens om att dra ned från 349 ledamöter till 55 som deltar i besluten. Har ni märkt någon skillnad? 

Voteringsknappar i en ledamotsbänk; grön knapp för ”ja”, röd ”nej” och gul ”avstår”. På en större tavla visas sedan hur varje ledamot röstat. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Överenskommelsen gäller kontinuerligt utskottsarbete, ledamöter i tjänst så länge man inte är sjuk och innefattar också antal voterande ledamöter.

Överenskommelsen tillämpas tills vidare i två veckor i taget. Under denna tid kommer kvittningssystemet inte att tillämpas utan partierna ansvarar själva för att ha röstande ledamöter i kammaren.

Riksdagen

-Pettersson har två frågor med anledning av detta?

Vad gör de överblivna riksdagsledamöterna? Passar de på att lära sig lite om verkligheten genom att exempelvis hjälpa till i vården? Eller latar de sig trots att arvodet på 68.400 kronor plus tillägg ramlar in på kontot varje månad eftersom riksdagsledamöter inte har några formella närvarokrav?

Detta borde vara ett bra tillfälle att diskutera om vi verkligen behöver ett så stort parlament som vi har?

Riksdagen består av mängder med ineffektiva och anonyma ledamöter. En tidigare talman, socialdemokraten Thage G Peterson (S) sade det rakt ut: ”Det finns många ledamöter som inte jobbar så mycket som de borde.”

Ett vanligt försvar för storleken på riksdagen är att alla regioner i landet ska vara representerade och då krävs det många ledamöter. Men jag tror det vore bättre med få, men aktiva ledamöter från en region än många som inte får så mycket uträttat.

Om medborgarna hade lite bättre hum om vilka som sitter i riksdagen i allmänhet, och från den egna landsändan i synnerhet, skulle ansvarsutkrävandet fungera bättre. När misstro och missnöje gror och om medborgarna upplever att riksdagens makt över dem utövas av en grå, undanglidande massa som lever efter villkor långt från vanligt folk.

Om antalet ledamöter minskade skulle också konkurrensen om platserna öka. Det skulle höja statusen och locka de bästa. Samtidigt skulle det bli svårare för lata existenser att försvinna i mängden. Vi kanske skulle få en bättre riksdag.

Läs gärna om Stockholm i Petterssons barndom när min farmor städade i riksdagshuset…

Ett exempel är att jämföra med staten Israel som har drygt 9 miljoner invånare och trots att de är omgivna av fiender och ständiga problem klarar sig med 120 ledamöter. Det är 13,3 per miljon invånare.

Måste Sverige med tio miljoner invånare ha 349 ledamöter, 35 stycken per miljon invånare. Motiveringen till Sveriges stora antal är att hela landet ska vara representerat och att ledamöterna ska vara lokalt förankrade. Hur många är de som känner och har kontakt med en lokal riksdagsledamot? Min uppfattning är att ledamöterna arbetar för partiet och inte för den lokala befolkningen.

Minska Sveriges riksdag till 149 ledamöter och skippa knapptryckarkompaniet.

Är riksdagen världens största parlament i förhållande till folkmängden?

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

12 thoughts on “Vad gör 294 överblivna riksdagsledamöter?

 1. Dom gör väl som vanligt. Minsta möjliga. Inget som allmänheten har med att göra utom när någon skatt höjs för att det öppnat sig ett svart hål till någonstans. Annars gör dom väl som när dom är sjuka. Arbetar hemifrån så att dom slipper sjukavdrag.

 2. jag tyckte först att där stod” vad gör 294 efterblivna riksdagsledamöter, Men såg sen att det stod överblivna,?

  Ja utan vidare kunde man åtminstone minska dom med 100 st, utan att det hade skadat den obefintliga demokrati som finns, det hade sparat pengar, Men allra först borde man ta bort alla dem från lönelistan som trots att dom lämnat riksdagen fortfarande lever av skattebetalarna, utan
  att prestera något.

 3. Riksdag och regering har inget intresse att spara.
  Med ett penndrag höjer man skatten och ger bort det mesta.
  Då blir det inget kvar till Sverige.

 4. Ett bättre system vore 100 personer med 100% valdeltagande. Så vid 82% valdeltagande så blir det 82 personer som kommer in.
  Enbart personröstande så försvinner nepotismen och mer demokrati.
  Partierna ska inte utse vem som ska företräda, de ska partisympatisörer i respektive parti.
  Idag så skriver personer här att svenskarna har valt t.ex. dåren Löfven, vilket aldrig skett.

 5. Dom Skor sig själva!
  Lite Nazister över det hela.
  Vi tar allt vi kan från folket..dom fattar inget ändå !
  Pensioner 10000i i månaden jobbat i 50 år
  Politiker 70000 till 180000 i månden och jobbar inte allls.
  Alls lika värde säger dom kriminella.
  Ponnsan
  AFS

  .

 6. Den politiska adeln värnar om sina sanslösa privilegier.
  Många av oss har stämpelklocka med löneavdrag om vi kommer för mkt sent.

  Medan dessa har full lön utan att göra ett smack – rättvisa tillämpad i Sverige!

 7. Världens sämsta parlament. Vi måste få bort hälften, det blir bara sämre resultat med så många och det är dyrt.

 8. Det blir så när det viktigaste är att ge kompisarna välbetalda ”arbeten”!

  När sunt förnuft och kunskap värderas lägre än trohet mot parti och system, så får vi ett dåligt parlament.
  Representativ parlamentarism är lika dåligt som nepotism inom styrelser.

  Det naturliga urvalet sätts ur spel, likadant är det med feminism och liknande. Låt det vara de bästa som representerar oss, det får gärna vara fler kvinnor om de visar sig vara bättre.

  Men i dagens västerländska samhällen så är ideologier påhittade av minoriteter viktigare än ett generellt demokratisk system.
  Vi borde ta efter Schweiz och folkomrösta i viktiga frågor och låta beslutet vara bindande. Det kan inte bara vara populistiska frågor, som feminism och mångkulturalism, som ska vara viktiga. Låt majoritetens beslut vara vägledande. Demokratin ska vara lika för alla och inte ge vissa särrättigheter. Det är inte rasism att begära att alla gör sitt bästa.

 9. ”Vad gör 294 överblivna riksdagsledamöter?”

  Så lite som möjligt på så lång tid som möjligt?

  Halvera antalet ledamöter och avdela 48 av dem att bolag ett överhus med två repressalier från varje historiskt landskap för att säkra hållbara politiska lösningar och för att bryta gamla maktstrukturer.

 10. Sveriges Riksdag kunde ha max 29 personer, 7 partier 4 pers per parti utom det största som fick 5. Vi går till val mandaten fördelas som nu varje parti lägger sina mandat och flest mandat vinner, en demokrati. Skillnaden mot nu ingen,eftersom röstar du mot ditt parti nu så blir du vid nästa val ej valbar. Vilka pengar vi kunde spara, miljön borde tjäna på det samt att vi fick 320 personer till produktionen, för de är förmodligen smarta nog att sköta en del av en automatiserad tillverkningskedja, eller städa.

 11. Nederländerna med c:a 17 miljoner invånare klarar sig med endast 150 ledamöter i parlamentet (underhuset) och 75 ledamöter i senaten (överhuset). Totalt 225 ledamöter.

  En stor del av makten och besluten har ju för länge sedan överförts till byråkraterna i EU-kommissionen och EU-parlamentet i Bryssel och Strasbourg.

  Nästan 40 procent av Sveriges lagar har sin grund i EU-beslut. Arbetsbördan för de svenska riksdagsledamöterna har därför minskat i motsvarande grad. Minska därför riksdagsledamöternas antal i Sverige till de 149, som Pettersson föreslagit.

  Därefter borde man göra likadant i de statliga verken, i länsstyrelserna, i kommunerna och i regionerna (fd landstingen). Sverige skulle då bli både effektivare och dessutom kosta många miljarder FÄRRE skattekronor.

  De frigjorda resurserna kunde därmed användas till behövliga välfärds-satsningar och skattesänkningar för medborgarna. De friställda politikerna får väl försöka finna några andra samhällsnyttiga & efterfrågade arbetsuppgifter för sin försörjning så som de flesta andra arbetssökande måste göra vid avsked p g a rationaliseringar, omorganisationer mm.

  Problemet är att det saknas någon / några inom politiken med engagemang, kvalifikationer, kompetens och kraft att ta itu med jobbet. Alla bevakar sina positioner och vill inte mista sina lättförtjänta och guldkantade förmåner. Tyvärr!

Lämna ett svar till gamgubben Avbryt svar