Statsministern vill kriminalisera ”rasistiska organisationer” i Sverige


RASISM. Statsminister Stefan Löfven (S) öppnar nu för att kriminalisera så kallade ”rasistiska organisationer” i Sverige. Medlemmar i sådana grupper ska dömas till ”särskilda straff” skrev Löfven på Facebook igår. 

Stefan Löfven. Pressbild Socialdemokraterna

”Många av oss har tagit del av eller sett hur vänner, kollegor eller familjemedlemmar behandlas olika på grund av ursprung, hudfärg eller tro. Men rasismen är inte bara en enskild händelse som drabbar enstaka personer vid några få tillfällen. Det är diskriminering som människor i vårt land utsätts för varje dag. I Dagens Nyheter förra helgen vittnade sex personer om hur de behandlas rasistiskt på grund av sin hudfärg. Rasismen mot afrosvenskar är ett verkligt problem som vi inte kan tolerera, men som samhället måste ta ansvar för och med full kraft motarbeta.

För att trycka tillbaka rasistiska strukturer och idéer, som har haft fäste i vårt land sedan länge och som kommer att ta lång tid att utradera, krävs ett systematiskt och djupgående arbete. Sedan jag tillträdde som statsminister har regeringen målmedvetet arbetat med att bekämpa rasismen i Sverige steg för steg.

År 2016 beslutade regeringen om Sveriges första nationella plan mot rasism och hatbrott där det fastslogs att det behövs mer kunskap, utbildning och forskning. Men också att civila samhället ska få ökat stöd och att dialogen mellan det civila samhället, regering och myndigheter ska fördjupas. Inom ramen för detta arbete har regeringen bland annat gett länsstyrelserna i uppdrag att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi.

Det finns också ett annat, växande problem, med rasismen i Sverige – den våldsbejakande högerextremismen som enligt Säkerhetspolisen lockar fler och sprider sig i vårt land. Detta innebär inte bara ett ökat hot om attentat och grova våldsbrott, det är ett hot mot vår demokrati. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska överväga om det bör införas ett förbud och ett särskilt straffansvar för de som deltar i en rasistisk organisation, samt hur ett förbud mot rasistiska organisationer kan se ut. Uppdraget ska redovisas i februari nästa år.

Kampen mot rasism är ingen engångsinsats. Det är ett kontinuerligt arbete där ansvaret ligger på oss alla – varje dag i varje del av vårt samhälle.”

Stefan Löfven

Ett rött J. En svensk socialdemokratisk idé.

-Pettersson undrar hur statsministern tänker om han tänker. Vilka är det som skjuter, rånar och våldtar?

Annars är det intressant. Ska vi börja med att förbjuda Socialdemokraterna för deras rasistiska rötter, sedan SSU och alla muslimska organisationer och församlingar. Du får mycket att göra Stefan…

Det får räcka, men det finns mycket mer om socialdemokraternas bruna historia.

Nu för tiden satsar socialdemokraterna på andra samarbetspartner. 

I mer än 20 år har Socialdemokraterna samverkat med islamister, och islamismen har smält samman med Socialdemokratiska partiet.

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

 • Från Swedbank eller sparbanken konto 8257-8933415168
 • Från andra banker konto 8257-933415168

Paypal används av miljoner över hela världen för att överföra pengar utan att någon obehörig kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


42 responses to “Statsministern vill kriminalisera ”rasistiska organisationer” i Sverige

 • Maja 2

  Vi bör ”göra en Libanon”. Man ur huse och ut och kräva hans avgång samt övriga regeringen, innan vi har samma situation som Beirut.

  Gilla

 • Maja 2

  Aj aj .Lövén har det inte lätt. Flera hundra kommentarer borttagna på ett dygn.
  Han måste må illa när han läser hur svenskar reagerar.

  Gilla

 • Vi måste prata om Stefan Löfven | Petterssons gör Sverige lagom!

  […] Nyligen läste en del av oss att statsminister Löfven har tankar på att kriminalisera rasistiska organisationer ”Inom ramen för detta arbete har […]

  Gilla

 • Brevet till statsministern som inte besvarades.

  Socialdemokraterna och alla andra politiska partier har med lagstadgad yttrandefrihet rätt att hävda sina åsikter och inget politiskt parti ska oavsett åsikter förbjudas.

  Att statsminister Stefan Löfven (S) ”öppnar för att kriminalisera benämnda rasistiska organisationer vars medlemmar ska dömas till särskilda straff”, är omöjligt i en demokrati vars medborgare har synnerligen starkt stöd i lagar och konventioner avseende organisationstillhörigheter och frågan statsminister Stefan Löven bör svara på är vem som har skrivit Facebook inlägget åt honom lydande.
  Eftersom du Stefan Löven rör dig i slutna kretsar med övervägande offentliga personer skulle du påtalat för spökskrivaren att inlägget fått bäring om du namngivit de offentliga personerna i din sfär vänner, kollegor, familjemedlemmar som behandlas olika på grund av ursprung, hudfärg eller tro.

  Stefan Lövens spökskrivare ”rasism inte är en enskild händelse som drabbar enstaka personer vid några få tillfällen” kan avseende vissa nationaliteters rasistiska attityder mot svenskar och andra nationaliteter, vara möjligt men påståendet att alla utländska människor i vårt land utsätts för diskriminering varje dag, är starkt överdrivet och hänvisning till i artikel uttalande om hur de behandlas rasistiskt på grund av hudfärg speciellt mot tillfälligt eller permanent bosatta afrikaner i Sverige ifrågasätts inte till fullo däremot ifrågasätts orsak till att de inte uppsöker Polismyndighet i Sverige och gör anmälan som om det enligt svensk lag anses utsatts för brott renderar ut i åtal för gärningspersonen och då löses av Stefan Löven spökskrivares problem, ty faktum är att i svenska samhället poliser har kraft, tar ansvar och har resurser att beivra brott och dessutom är enda krav är att bevis finns för att brott skett.

  Avseende: För att trycka tillbaka rasistiska strukturer och idéer som har – haft fäste i vårt land sedan länge kommer att ta lång tid att utradera krävs ett systematiskt och djupgående arbete – är inte trovärdigt uttalande för – har haft fäste – är något helt annat än har fäste och spökskrivarens objektivitet kontra motsatts ger diametralt motsats än förväntat resultat kan vara avhängigt att när Stefan Löven tillträdde som statsminister med regering synes okunskap förblindat dem avseende den av andra nationaliteter eskalerande rasismen mot av annan nationalitet inte svenska medborgare och mot av börd svenska medborgare.

  I Facebook inlägget ”år 2016 av regeringen beslut om Sveriges första nationella plan mot rasism och hatbrott mot i staten hitresande med annan nationalitet än den infödda svenska”, stannade vid förslag efter att statsministern med regering eklaterat att de behöver mer kunskap och utbildning avseende dem med annan nationalitet som söker fristad i Sverige.
  Det benämnda beslutet stannade vid ett förslag på grund av i regeringen avsaknad egen kunskap och utbildning och avseende i Facebook inlägget avseende forskning kan vem som helst i Sverige kalla sig forskare och därav är benämnda rasism och hatbrottsforskare tonåriga studerande i avsaknad av livs och yrkeserfarenhet och de kunskaper och erfarenhet som krävs för trovärdiga forskningsresultat.

  Av Stefan Löven spöskrivare eklaterad åsikt att ”civila samhället ska få ökat stöd och dialogen mellan civila samhället, regering och myndigheter fördjupas och inom ramen för det arbetet gett länsstyrelserna i uppdrag att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism med fokus på afrofobi”, är mer än märkligt uttalande
  för vare sig regeringen vill det eller inte är faktum att för anställning krävs att inte svensktalande ska ha lärt sig svenska språket men med i Sverige ekonomiskt givande socialbidrags system är Svenska För Invandrare (SFI) inte prioriterat av andra nationers inte svensktalande arbetssökande i Sverige.
  Av Stefan Löven spökskrivare ”växande problem med rasismen i Sverige, den våldsbejakande högerextremismen som enligt Säkerhetspolisen lockar fler och sprider sig i vårt land”, är enligt samma Säkerhetspolis betydligt allvarligare avseende den våldsbejakande vänsterextremismens ökade hot, attentat och grova våldsbrott vilket samma säkerhetspolis anser utgör allvarligare hot mot både Riket Sverige och dess medborgare.

  Att socialdemokratiska regeringen straffri förklarat sig själva undanröjer inte i lagen stiftade straffansvar avseende så ock ministerstyre oavsett tillsatt utredning som ska överväga om det – bör – införas förbud och särskilt straffansvar för dem som deltar i en rasistisk organisation, samt hur ett förbud mot rasistiska organisationer kan se ut”, och resultatet som sägs ska redovisas i februari år 2021”, är de facto en omöjlighet ty i Sverige lagar, EU och FN konventioner lagstadgad organisations, åsikt och yttrandefrihet är enormt mycket starkare än socialdemokratiskt vrövl.

  Nuvarande socialdemokratiska regeringens benämnda kamp mot enkelriktad rasism som ”inte anses är engångsinsats”, respekteras tillika utgör yttrandefrihet lagstadgad rätt att hävda åsikten att regeringens bristande objektivitet utgör misslyckanden som är farligare för Riket Sverige och dess medborgares säkerhet, än med olika åsikter käbbel benämnt rasism och att ”allt i EU medlemsstaten Sverige kontinuerligt arbete ligger på alla svenska medborgare, varje dag i varje del av vårt samhälle”,
  är inte och har aldrig varit ifrågasatt av någon svensk medborgare, däremot ifrågasätts det märkliga i att statsminister Stefan Löven tagit sig friheten att ignorera i lagar stiftat svenska medborgares säkerhet och
  det märkliga blir obegripligt avseende benämnd engångsinsats till förmån för inte svenska medborgare” ty det förfarandet är inte värdigt en benämnd demokratisk stat, Sverige.
  Svenska medborgare med i staten bosatta inte svenska medborgare får förlita sig på att efter nästa val av ny statsminister med regering a la Res Judicata inledd ny process i Fäderneslandet Sverige av politisk vanstyre sargade demokrati ges resning med samma rättsverkan som en lagakraftvunnen prejuriserande Dom.

  Med vänlig hälsning från av börd svensk medborgare med gedigna kunskaper avseende Sverige Lagar och fjorton andra staters lagar,
  EU Konventioner och FN Konventioner inkluderande FN Tortyrförbud.

  Gilla

 • SVENSK

  Pajasen får det jobbigt då!
  Somaliska Freds, ”Afrosvenskarna” i Malmö….. osv hundratals rasistiska organisationer bara för vissa utlänningar!? Eller!?

  Digra listor finns bl a här:

  https://www.immi.se/organisationer/malmo

  Gilla

 • age

  Men nu får det väl ändå vara nog?

  Med den där vid makten går vi mot enparistat!

  Han följer kraven i det kontrakt som sossarna
  skr3v med muslimerna 1999!

  Det är en otäck utveckling!
  Stackars våra barn och barnbarn!
  Jag kan glädja mig åt ett bra och långt liv!

  Gilla

 • Kattsand

  Har mordet på en 12-åring som rastat sin hund har gett en viss oönskad uppmärksamhet på gängkriminaliteten, där vanligt folks reaktioner har betraktats som rasism av vänstern? Så man vill flytta uppmärksamheten på problemen till något annat?
  Se upp för sossar som nu kommer söka lagstöd för mera inskränkningar i yttrandefriheten med ”rasism” som motivation.
  Man kan också fråga sig varför sossarna samtidigt har sådan ovilja mot att förbjuda IS och terrorresor till IS, ses den sortens våld som godkänt våld?

  Gilla

 • Nulle

  Löfven försöker kriminaliser och fängsla oppsitionen liksom lukatienko.

  Gilla

 • Thor

  Det är Löfven som borde förbjudas.

  Gilla

 • Fjölet

  Börjar man i rätt ände så är S den första orginisationen som bör förbjudas, Judas pengen finns stämplad i pannan på detta parti’s historia när det gäller rasism.
  man kan inte rentvå sig hur man än vänder kappan.
  numera använder de ordet rasism för trycka ned svensken så långt i skorna att vi skall tro att detta den nya världen, att vi är slavar som ska förse invandringen med pengar i en strid ström utan att få ett skit tillbaka mer än våld och mord.
  den matematiken går inte riktigt bra ihop.
  Inte heller Eu bidragen.
  Snart har de spenderat varenda korvöre i statens penga kista och lånat dubbelt upp, samt lovat bort bidrags pengar i oändlighet utan täckning, hur i helvete kan man då stå och prata om förbjuda, de vill ju inget hellre bara ta död på allt vad svensken byggt upp och sedan ta det i från oss för att ge invandrarna!!
  rasism !!! ???

  Gilla

 • Kenth Andersson

  Alla utanför begåvningsreserven vet att ingenting som tur är varar för evigt, inte ens den landsförädiska 7 klövern med Steffe i spetsen bihanget extremvänstern !
  Alla förrädare i Sverige och övriga världen kommer inom sinom tid att få sona sina brott ingen kommer undan det visar historien……

  Gilla

 • eva

  Innan Löfvén förverkligar sitt utspel borde begreppet ”rasism” definieras. Var går gränsen för ogillande av någons beteende, t.ex.? Resultatet av ett generaliserande sätt att se på saken enligt Löfvéns modell gärna blir att blir jag av väl grundade orsaker förbannad på en person med viss hudfärg, viss religion, viss kultur, osv. då blir det rasism, men när jag av samma orsaker blir förbannad på någon av s.k. vit härkomst eller bärare av västerländsk kultur då är det inte rasism utan bara ett nödvändigt agerande. Löfvén är fast i sitt 1930-tals tänkande och märker inte att landet förändrats. Med Löfvéns sätt att resonera kommer alla riksdagspartier samt andra partier med annan inriktning än S, V och Mp att förbjudas, vilket går i strid med grundlagen om åsiktsfrihet. Statsministern märker inte att han öppnar dörren för en mycket farlig utveckling på alla plan.
  Dessutom innebär detta att definiera vad som är s.k. rasism en form av tankeverksamhet på en filosofisk och intellektuell nivå som Löfvén helt enkelt inte klarar av. Han tänker NMR (som är en liten grupp) men inte islam t.ex. Han tänker BLM och USA men begriper sig inte på Sverige och hur landet Sverige förändrats.
  Ett förbud är aldrig bra och särskilt inte om förbudet i sig motsäger vad människor ser och upplever i sin vardag, dvs. kulturkrockar och kulturkollisioner, som väcker ilska och frustrationer från alla håll/båda sidor men inte är rasism, men av illvilliga kan tolkas som det.
  En stor del av Sveriges ekonomi går åt till krockkuddar för att hantera dessa kulturkrockar – är det rimligt?

  Gilla

 • Nulle.

  Det dröjer inte länge innan Sverige är ett nytt Libanon.

  Gilla

  • Robin H.

   Det har du nulle rätt i om du menar av Sverige tillverkat och i lager enormt många fler tusentals ton av gödningsmedlet som raserat Libanon.

   Skulle endast ett lager med det svensktillverkade i Sverige lagrade gödningsmedlet explodera, kommer det att döda alla levande varelser och omvandla byggnader till ruiner i storleksordning tio Libanon.
   Robin.

   Gilla

 • Klas.

  Men det var inte rasister som sköt 12-åringen.

  Gilla

 • Lisa.

  Men det är väl inte de rasistiska organisationerna som spränger och skjuter.
  Det kan väl knappast bli mindre sprängningar om man förbjuder dom.
  Vore kanske bättre att eliminera brottslingarna på våra gator.
  Då minskar förmodligen rasismen.

  Gilla

 • Fjölet

  Den gode landsfadern Löfven är ute efter att bevisa att man kan fostra folket, och att folket bevisligen inte har något att säga till om längre.
  Så nu har Löfven trampat länge i klaveret, då han styrs av ett 3% parti istället för att ta i tu med det våld och mord som härjar på gatorna.
  Nej, han är och kommer aldrig bli en landsfader, han är tyvärr en förvirrad socialdemokrat och har väldigt många virrpannor runt sig utan kunskap, så det mesta liknar en cirkus.

  Gilla

  • Maja 2

   Sverige har blivit en uppfostringsanstalt för oss, som är inte nöjda med den förda politiken. Om det är så lätt att stifta nya lagar, varför inte återkalla ”kontraktet med muslimska brödraskapet”.

   Gilla

 • Argus

  Hmmm… Om man förbjuder M, KD och SD kommer MP och ”L” över riksdagsspärren.

  Paniken över 2022 är redan i full blom.

  Gilla

 • compulsoryunion

  interNationalsocialismen kämpar hårt för att alla som påstår sig känner fruktan, enligt Utlänningslagen kap 4, att återvända till brottsplatsen, ska räknas som delägare med full service och fullständiga rättigheter i Sverige, med t. o. m. tandvård för 50 kr maxbelopp.

  Gilla

 • Magnus Eriksson

  S är ett antisemitiskt parti och bör i så fall förbjudas.

  Gilla

  • Billy Boy

   Socialdemokraterna skall inte bara förbjudas eftersom …

   ”Statsminister Stefan Löfven (S) öppnar nu för att kriminalisera så kallade ”rasistiska organisationer” i Sverige. Medlemmar i sådana grupper ska dömas till ”särskilda straff” skrev Löfven på Facebook igår.”

   D v s Stefan Löfven själv plus ALLA övriga medlemmar i det rasistiska socialdemokratiska partiet skall ALLESAMMANS dras inför rätta och dömas till s k ”särskilda straff” för de mängder av partiets och dess medlemmars rasistiska brott som redan har begåtts sedan årtionden bakåt i tiden både i Sverige och utomlands.

   Man kan börja jobba med specifikationen av allvarliga anklagelser mot (S) och (SSU) presenterade av Petterssons i startinlägget ovan.

   Gilla

 • Dängrot

  Svensk STATSMINISTER !
  Står och jollrar på sitt eviga vis.
  Hur vore det om han skulle försöka deffiniera vad han menar med rasism och extremism.
  Har han gjort analysen och läst på i historieböckerna varför dessa fenomen uppstår ?
  Han kan väl alla fall nämna vad han anser vad vi misslyckats med !
  Hur kan det komma sig att en svensk statsminister endast verkar bara vara en passiv observatör, utan att ha någon som helst fördjupad insikt i de problemställningar han kastar i ögonen på sina landsmän ?
  Har det aldrig slagit honom att det kanske är han och sina gelikar som framkallar just rasism och extremism, men som han likt idioten bara blundar och tutar vidare med !
  SKÄRPNING SVERIGE.
  Annars kommer detta land om 30 år att bestå enbart av spillror, och gå till historien som ett exempel på ett lands uppgång och fall.
  Arma land.
  // heligt förbannad svensk

  Gilla

 • Tony

  Men rasismen mot Svenska folket som bland annat regeringen
  sysslar med ska väl fortgå som vanligt?? Och att krypa undan
  ansvaret när importerad drägg skjuter ihjäl tolvåriga tjejer
  genom, att vägra uttala sig ska väl fortfarande va
  Stefan Löfvens motto??? Vi ser det här, vi såg det när
  den lilla flickan blev lemlästad av Akilov, vi såg det i
  Västerås när en mor och son blev ihjälstuckna på Ikea?
  Ingen statsminister på en vecka minst, inga uttalanden

  Att han är feg, det har han visat gång på gång, man kan
  undra ifall han ens har kontroll över sina egna tankar, när
  han mitt i dom värsta mordorgierna i Sverige fortfarande
  yrar om högerextremism, när all den jävelskap som sker
  till största delen utförs av dem han försvarar..?

  Vänsterextremism, som är det värsta hotet kommer väl
  inte att beröras? Sen har kritik mot förd politik inget att
  göra med Extremism på något håll?

  Den mannen måste bort från maktens korridorer!

  Gilla

 • ossie

  Han liknar ”demokrater” som Putin och Erdogan. Jimmie Åkesson kommer nog att få skaka galler om Svetsarn får som han vill.

  Gilla

 • gamgubben

  Han vill skrämma oss att bli som den lallande grupp vilka vi benämner PK. Vi ska acceptera att folk kommer till vårt land och gör det till slavar under en märklig sekt som tror på något som ej existerar eller helt enkelt anamma något sorts stambeteende med utomeuropeiskt ursprung.
  Jag vägrar att acceptera att främlingar kommer hit och inte nog med att de flesta ej finner arbete, så vill de föra oss tillbaka flera sekel och att vi under tiden ska ge dem fritt vivre. Detta borde Steffe lille förstå.
  ur Internationalen:
  I höjden räddarn vi ej hälsa,
  ej gudar, furstar stå oss bi,
  nej, själva vilja vi oss frälsa,
  och samfälld skall vår räddning bli
  För att kräva ut det stulna, bröder,
  och för att slita andens band,
  vi smida medan järnet glöder,
  med senig arm och kraftig hand.

  I sin förgudning avskyvärda,
  månn´guldets kungar nånsin haft
  ett annat mål än att bli närda
  av proletärens arbetskraft?
  Vad han skapat under nöd och vaka
  utav tjuvar rånat är;
  när folket kräva det tillbaka
  sin egen rätt de blott begär.

  Gilla

 • centurion

  Ser fram emot elimineringen av bl.a. AFA, Expo, Researchgruppen, SSU, Muslimska brödraskapet och Henrik Aarnstad.

  Gilla

  • ossie

   Eliminering ? Dessa organisationer kommer att ingå både i regering och andra maktfullkomliga myndigheter om Svetsaren blir envåldshärskare dvs diktator som han strävar efter.

   Gilla

 • rune

  ”Särskilda straff” bör tillämpas på stollarna i regeringen!!!

  Gilla

 • TT

  Islam och invandring.
  Detta innebär inte bara ett ökat hot om attentat och grova våldsbrott, det är ett hot mot vår demokrati.

  Är min syn på saken…

  Gilla

 • Maja 2

  Han skulle kriminalisera kriminella organisationer typ motorcykelgäng , som står utanför lagen och skapar kaos. I stället jagar de vanliga medborgare som har tröttnat på eländet.

  Gilla

 • Göte

  När jag köper en bil så vill jag ha information om dess säkerhet. Vad händer om jag krockar? Här finns all information tillgänglig så att jag kan fatta ett korrekt beslut innan köpet.

  Men om min dotter har tankar på att skaffa pojkvän (hon har redan en svensk och alltid haft) så ger man ingen information om eventuella säkerhetsrisker som kan vara förknippat med detta. Då växer naturligtvis grupper fram som belyser detta. Så länge de inte är som oss så kommer informationen finnas vare sig våra vidriga politiker vill det eller ej.

  Hade vi ingen invandring eller haft en invandring på extremt låg nivå så hade vi inte haft problemen idag. Då är man väl inte helt fel ute som pekar med hela handen på de nya svenskarna? Utan dem lugn och ro, med dem stora kostnader och kaos.

  Gilla

  • gisla

   Menar du att en Volvo skulle vara bättre än en Trabant? Alla bilars lika värde bör gälla. Man kan dö i en Volvo också, liksom du kan överleva i en Trabant, det har inget med bilmärke att göra.

   Observera ironin!

   Gilla

  • Fiona

   För att förbättra bloggens taskiga rykte så borde Pettersson ta bort ovanstående hat-inlägg som bara är onödigt med vi och dem tänk.

   TA BORT DESSA INLÄGG! ANNARS FINNS RISKEN ATT POLISEN TAR BORT DIG PETTERSSON.

   Gilla

   • Fiona1177

    Vilket taskiga rykte? Det kommer nog från vänstersidan, inte av oss Pettersonläsare i alla fall! Och Petterson behåller vilka inlägg han vill utan uppmaning från någon annan.

    Gilla

   • Opeter

    Fiona ! Du kan lita på att Pettersson tar bort ditt inlägg istället!!!!

    Gilla

   • Billy Boy

    Fiona!
    I din kommentar läser jag bl a att du anser det ”är onödigt med vi och dem tänk”

    I Stefan Löfvens text publicerad på Facebook, som även kan läsas i Pettersons startinlägg ovan, använder Löfven begreppen ”vi och de” samt ”oss”, ”jag” och ”vårt” några gånger. Exempel:

    ”Många av OSS har tagit del av …”

    ”… problem som VI inte kan tolerera …”

    ” … hur DE behandlas rasistiskt …”

    ” … Sedan JAG tillträdde som statsminister …”

    ” ..arbete där ansvaret ligger på OSS alla …”

    ” … del av VÅRT samhälle …”

    ” … straffansvar för DE som deltar i en rasistisk …”

    Varför anmärker du här på Petterssons blogg det du benämner som ”vi och dem tänk” men gör det INTE när statsminister Stefan Löfven (S) själv mycket frekvent uttrycker sig i ”vi och dem/dom”-termer mm i sin retorik?

    Gilla

   • age

    !!!!!!!
    Den där ”fiona” är visst inte kunnig om att
    hot, eller indirekta hot är straffbart!

    Åsikter är en sak men hot är något helt annat!

    Gilla

  • Nulle.

   Det innebär enorma risker att sällskapa med en babbe, när flickan ångrar sig är det lätt att huvudet lossnar och hamnar i en påse i garderoben.
   Man måste lära sig av de som provat.

   Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: