3 thoughts on “Muhamedanerna mördar fler

  1. Stockholmsyndromet, att brottsoffret skyddar gärningsmannen som är rånare, kan sammanfatta Utlänningslagen och vårt Palmesocialistiska orättsväsende, tvärt emot vitas intressen, under de senaste 40 åren.

  2. Helig vrede – en psykologs analys av muslimsk mentalitet:
    ”De ser ilska som en styrka…Vrede är därmed ett socialt redskap som man kan använda till att få respekt (inte bara fruktan) och status…en utebliven aggressiv reaktion ses som svaghet. När någon trampar på min heder ska de märka att de gjort fel och kommer att få ångra det.” Dessa rader sammanfattar det intryck som psykologen Nicolai Sennels har av sina muslimska klienter. Sennels menar vidare ”att muslimer alltid ser sig som offer,…att man förtjänar bättre…ska ha mer stöd, mer pengar, mer förståelse, fler rättigheter och så vidare. Den skrämmande verkligheten är att den muslimska kulturen inte passar in i vår västerländska kultur”. Nya Tider recenserar boken ”Helig Vrede” av Nicolai Sennels: https://www.nyatider.nu/helig-vrede-en-psykologs-analys-av-muslimsk-mentalitet/

Kommentera