Stäng

Bygg upp Afrika
0 (0)

Ju mer jag hör om detta skuldbeläggande av alla vita som nu hörs från allt fler svarta strupar, ju mer övertygad blir jag om följande. Nu har alla afrikaner i Europa en gyllene chans att återvända till den kontinent som de själva eller tidigare generationer kom från. Väl i hemlandet har man nu en gyllene…