Stoppa avgiftshöjningarna på elnätet…

EKONOMI. Inom kort kan regeringen komma att lägga fram ett förslag som riskerar att kosta landets elkonsumenter ytterligare 30 miljarder kronor i ökade avgiftshöjningar. Anledningen till detta, hävdar regeringen, är att man vill stimulera elnätsbolagen att investera mer i sina elnät för att bland annat komma tillrätta med de kapacitetsproblem som finns. En närmare granskning av förslaget visar att några sådana drivkrafter inte skapas. Det är ingen hemlighet att elnätsbolagen inte är nöjda med det förslag till snävare intäktsramar som föreslagits för perioden 2020–2023 vilket säkert har haft betydelse, rapporterar Svenska Dagbladet, bakom betalvägg. Read More »