Det villkorslösa Sverige

INSÄNDARE. Nu pågår ett omfattande politiskt spel för att alla ensamkommande som omfattas av den så kallade gymnasielagen ska kunna beviljas amnesti, trots att enbart en handfull ensamkommande lyckats leva upp till villkoren med godkända studiebetyg och anskaffandet av arbete och bostad. Vem hade för övrigt trott att ens någon skulle kunna klara dessa villkor?Read More »