Finland förbjuder resor till och från huvudstadsregion, landskapet Nyland


PANDEMI. Finlands regering kommer stänga trafiken till och från finska landskapet Nyland, där huvudstaden Helsingfors ingår, i ett försök att stoppa coronavirussmittan, rapporterar Svenska Yle.

 

Landskapet Nyland

– Det enda sättet att minska virusspridningen är att begränsa rörelsefriheten, säger Finlands statsminister Sanna Marin på en presskonferens.

Här är listan på vad rörelsebegränsningarna innebär i praktiken:

 • Invånarna i Nyland ska hålla sig inom landskapets område. Om man bor utanför Nyland släpps man inte in till Nyland.
 • Var och en har ändå rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort.
 • Fritidsresor är förbjudna.
 • Godstrafiken hindras inte.
 • Man får fortfarande röra sig inom Nyland.
 • Det är tillåtet att röra sig i myndighetsverksamhet samt för att utöva arbete, näringsverksamhet eller förtroendeuppdrag eller för att fullgöra en lagstadgad skyldighet.
 • Rätten att röra sig begränsas inte heller om det finns vägande personliga skäl till det, till exempel om en nära anhörig dött. Föräldrar har också rätt att umgås med sina barn.
 • Polisen övervakar att begränsningarna följs. Bryter man mot reglerna kan man dömas till böter. Man ska redogöra för polisen varför man reser in till eller ut från Nyland om polisen ber en göra det.
 • Information om begränsningarna och de praktiska konsekvenserna kommer att ges på stationer och terminaler för buss-, tåg-, metro- och spårtrafiken och på infotavlorna och i meddelanden i tåg och bussar. Informationen ska också finnas tillgänglig i de Nylands grannkommuner och på de centrala trafikplatserna på andra orter som är viktiga med tanke pendling över landskapsgränserna.

Källa: Statsrådets kommunikationsavdelning

I Stockholm har 18 patienter dött av covid-19 idag och 37 totalt i Stockholm. Antalet smittfall har ökat med 111 personer, meddelar regionen vid en pressträff idag.

 • Antal bekräftat smittade personer i Sverige: 2 510.
 • Dödsfall: 42.

Källa: Folkhälsomyndigheten. (Uppdaterat 25 mars klockan 14.02)

 • Antal som intensivvårdas/vårdats: 168

Källa: Svenska intensivvårdsregistret

Så många är smittade – land för land

-Pettersson säger att vi får se vem som gör rätt, de länder som isolerar och spärrar av eller de som likt Sverige kör en medelväg?

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168


13 responses to “Finland förbjuder resor till och från huvudstadsregion, landskapet Nyland

 • Maja 2

  En sjukvårdspersonal i Stockholm vill höja röda flaggan för högsta beredskap, läste jag i en finsk tidning.

  Gilla

 • Maja 2

  Det bästa med detta beslut är att gränsen mot Baltien och Ryssland är stängd. Det kan rädda både liv och egendom här i Sverige också.

  Gilla

 • Kalasbetalaren

  Nu löser sig allt med Corona!

  Greta har uttalat sig!

  Gilla

  • Maja 2

   Greta virus.Vem vet om inte det var hon, världsresenär, som skickades som en ambassadör för att sprida smittan?
   Hoppas att hon är nöjd nu när hon ser HUR det kan bli. Världsekonomin är fullständigt under ytan. Tackar att Greta har bidragit till det.

   Gilla

 • Maya

  Det är fullständigt obegripligt att det finns folk i Sverige som har ökat förtroende för vår regering och dess skötsel av coronsmittan.Detta behov av att visa att vi är bäst i klassen för resten av världen genom inte införa åtgärder som man vet kan bromsa upp epidemin.Flockimmunitet ! Hur många ska offras på duktighetens altare för att Herr Tegnell och Fru Wolde kommer med irrläror och halsstarrigt påstår att dom minsann vet.Resten av vetenskapen får hålla truten ! Varför inte kliva ner från dom höga hästarna och ödmjukt rätta sig efter vad resten av vår omvärld gjort för att begränsa omfattningen ?

  Gilla

 • Peter Skoglund

  En global karta för informationsläget av coronavirusets utbredning och följder, över 167 länder och regioner. Uppdateras kontinuerligt.

  Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att få se denna översikt. Klickas fram på länken nedan.

  https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

  Gilla

 • Göran

  Alla länder som drabbas av Corona gör likadant utom Sverige!
  Där sitter istället politikerna och gör minsta möjliga samtidigt som man berömmer sig själva via PK-Media !
  Undrar hur det blir när folk börjar jämföra dödstalen med andra länder som gjort vad alla visste var nödvändigt efter Kina, Italien och Spanien!
  ”Ja, men vi trodde att man kunde sätta in åtgärder i efterhand…”
  ”Vi såg det inte komma.”
  ”Svenskarna har varit naiva.”
  ”Vi trodde att Kina, Italien och Spanien var en Rysk Påverkansoperation.”

  Gilla

  • Maja 2

   I Finsk media skrev de att Sverige gör allting tvärtom mot alla andra länder.

   ”Sverige blev ett undantag i Norden, stänger inte gränser eller skolor” ”Sverige tar väl hand om de äldre” .
   ..Måste nog skriva att de har börjat välja bort gamlingar i sjukvårdskön.

   Gilla

 • blabaris

  Har ”sverige” dvs staten pengar ??

  Kort svar: JA – staten har en finansiell nettoförmögenhet på 1 178 miljarder kronor.

  Kommer sverige – staten gå i konkurs?

  Kort svar – NEJ !

  Källa:
  SCB (2019) Den finansiella nettoförmögenheten; Statistikdatabasen: Balansräkningar (ENS2010), utgående balans, netto, löpande priser i mnkr efter sektor, tillgångsslag och år.

  Det lååååååånga svaret…….

  Hur går det ihop med att ”staten” har miljader i nettoöverskott och att var tredje region och nästan var fjärde kommun redovisade underskott år 2019, enligt SKL.

  Hur går det ihop?
  Så kort förklarat så tar 40% av befolkningen ut ”mindre” i lön i ”vanliga lönekostnader” så kommuner får mindre inkomster och folk tar istället ut sin lön i aktieutdelning som har en mycket lägre skattestats och denna kapitalskatten går till staten istället för skatt på ”lön” som går till kommunalskatt – regionskatt.

  Under senare år har den ökade ojämlikheten skett pga av politiska beslut som: inkomstförsäkringar och transfereringar, samt en rad aktiva förändringar i skattesystemet inklusive flera jobbskatteavdrag, avskaffad förmögenhetsskatt, regressiv fastighetsskatt, lägre bolagsskatt och mer generösa 3:12-regler och kapitalskatt på aktieutdelningar.

  I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att statsskulden, så som den omtalas, i praktiken enbart är en redovisning av utgiftssidan. Alla stater har en skuld, men alla stater har också tillgångar. I Sveriges fall är tillgångarna betydande, exempelvis i form av fastigheter, värdepapper och AP-fondernas aktieinnehav. I SCB:s sammanvägning av hela den offentliga förvaltningens utgifter och tillgångar dvs ”staten” visar resultaträkningen för 2018 inte alls en skuld utan tvärtom en finansiell nettoförmögenhet på 1 178 miljarder kronor. Situationen är alltså långt ifrån så prekär som ibland framställs.

  Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen uppgår till 630 miljarder kronor.

  Statens bolag gör sååå bra ifrån sig att resultatet efter skatt har ökat och uppgår till 38,9 miljarder kronor om året. Regeringen skriver på sin hemsida att: AKTIEUTDELNINGARNA ligger i linje med föregående år och förväntas uppgå till cirka 20 miljarder….

  Så vi ger bort 20 miljarder i aktieutdelningar om året samtidigt som kommunerna och landstingen går på knäna….

  Källa: SCB (2019) Den finansiella nettoförmögenheten; Statistikdatabasen: Balansräkningar (ENS2010), utgående balans, netto, löpande priser i mnkr efter sektor, tillgångsslag och år.

  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/resultatforbattring-for-statligt-agda-bolag/

  Gilla

  • Holden

   ”I Sveriges fall är tillgångarna betydande, exempelvis i form av fastigheter, värdepapper och AP-fondernas aktieinnehav.”

   Är du sosse eller bara allmänt dum? Vad tror du händer och har hänt med värdet på de saker du uppger. Naturligtvis så sjunker värdet för varje dag med katastrofal hastighet. Vad du lärde dig i skolan en gång i tiden funkar inte i verkligheten, utan bara i skolan.

   Gilla

 • blabaris

  Ibland verkar det som att Sverige försöker uppfinna hjulet gång på gång mitt i en kris..….Det är precis då vi ska följa våran lagstiftning dvs LAGBOKEN inte ”värdegrunder” eller ”gissningar” eller vad någon ”tror”. Vi har en mycket bra lagstiftning kring smittor även i kriser där extraordinära smittskyddsåtgärder behövs.

  Regeringen har, i enlighet med myndighetens hemställan, beslutat om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med coronavirus (2019-nCoV). Förordningen gäller från den 2 februari 2020.

  Vad exakt betyder detta? Jo….. Att smittskyddsåtgärder skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att nu är det by the book som ska gälla juridiskt. Den som är verksam inom smittskyddet skall ha kompetens och erfarenhet som är lämplig för uppgiften står det i lagen.

  Smittskyddets mål
  1 § Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

  Smittskyddslagen är både tuff och hård för att hindra smittspridning om man nu använder den…..

  Varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område, i den utsträckning annat inte följer av denna lag. Det som sägs i denna lag om region gäller också en kommun som inte ingår i en region.

  Ansvarig smittskyddsläkare i varje region kan sätta folk i karantän – isolering. Läkaren ska anmäla detta till förvaltningsrätten som tar ett beslut om att den isloerade ska vara isolerad och ska gå med på att ta emot hjälp och behandling.Den som är isolerad eller sitter i karantän ska få en stödperson som ska hjälpa den personen med att få mat – medicin etc.

  Smittskyddsläkaren kan få hjäp av polis att genomföra tvångsundersökning om nu någon vägrar bli undersökt – hämta folk som avviker från isloerig – karantän. Smittskyddsläkaren i varje region har ett stort ansvar att skydda befolkningen från smitta – ge löpande information – stötta sjukvårdspersonal – samarbeta med myndigheter – kommuner etc.

  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om smittskyddet enligt denna lag, om det vid en fredstida kris som har betydande inverkan på möjligheterna att upprätthålla ett effektivt smittskydd finns behov av samordnade nationella åtgärder eller ur ett nationellt perspektiv av andra särskilda insatser inom smittskyddet. Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd.
  Folkhälsomyndigheten ska följa och vidareutveckla smittskyddet. Folkhälsomyndigheten ska följa och analysera det epidemiologiska läget nationellt och internationellt.

  Om det i ett visst geografiskt område skett utbrott av en samhällsfarlig sjukdom får Folkhälsomyndigheten besluta att personer som anländer till Sverige från detta område samt andra personer som anländer med samma transportmedel ska genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.

  Om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom får smittskyddsläkaren besluta att den som har eller kan antas ha varit utsatt för smitta av sjukdomen skall hållas i karantän i en viss byggnad, i en avgränsad del av en byggnad eller inom ett visst område. Ett sådant beslut innebär förbud att lämna byggnaden, del av byggnaden eller området samt förbud att ta emot besök där.

  Sverige har:

  Lag (2006:1570) om skydd motinternationella hot mot människors hälsa – Innehåller bestämmelser för att genomföra WHO:s internationella hälsoreglemente. Lagen syftar till att skydda mot internationella hot mot människors hälsa. Regeringen får meddela bestämmelser till skydd för liv och hälsa som avviker från denna lag om det behövs med hänsyn till överenskommelser med Danmark, Finland eller Norge.

  Smittskyddslag (2004:168) – Reglerar ansvarsfördelning och vilka åtgärder som ska vidtas (t.ex. smittspårning, isolering och karantän), skyldigheter och rättigheter etc. Smittskyddslagen listar och reglerar vilka sjukdomar som är samhällsfarliga, allmänfarliga, anmälningspliktiga, smittspårningspliktiga och även förutsättningarna för smittspårningen.

  Lag (1989:225) om ersättning till smittbärare – Reglerar ersättning till smittbärare

  Polislagen (1984:387 – Polislagen innehåller bl.a. de allmänna principerna för polisingripande för att förebygga, övervaka och hindra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten samt att ingripa när störningar inträffat. Vid en pandemi ska polisen kunna biträda med stöd av smittskyddslagen för att förhindra smittspridningen

  Ordningslag (1993:1617) – Innehåller särskilda bestämmelser om allmän ordning och säkerhet samt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Lagen ger möjlighet att stänga en arbetsplats om det finns en påtaglig risk för smitta.

  Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) – Syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

  Arbetsmiljölagen (1977:1160 – Reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Ger möjlighet att stänga en arbetsplats om det finns en påtaglig risk för smitta just där och om det behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

  Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) – Reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. Anger bestämmelser som klargör regionernas och kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården.

  Epizootilagen (1999:657) – Reglerar förebyggande och bekämpning av allmänfarliga smittsamma djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa.

  Gilla

 • blabaris

  Stefan Löfvens – Regeringsförklaring den 21 januari 2019

  När en Statsminister tillträder pratar han inför kungahuset – riksdagen och svenska folket i en regeringsförklaring. Sedan ska statsministern öpnna varje höst och vår termin i riksdagen med en regeringförklaring vad de ska åtstakomma.

  Detta LOVADE Stefan Löfven när han tillträdde:

  Ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap blir ett krav för medborgarskap. Vi höjer ambitionerna och ansträng­ningarna för att alla ska lära sig svenska, genom språkplikt, genom stärkt SFI, genom språkförskola och språkundervisning för föräldralediga. Människor växer med höga krav och stora möjligheter.

  Sverige – Mars 2020 – Inget han lovade har infört

  https://www.regeringen.se/tal/20192/01/regeringsforklaringen-den-21-januari-2019/

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: