Risk att hamna i svensk (van)vård!

INSÄNDARE. Den risken växer för varje dag ju fler falska sjuksköterskor från Rumänien som anställs inom den svenska (van)vården. Journalister från Uppdrag granskning har gjort ett digert och utmärkt jobb när de avslöjade falska sjuksköterskor från Rumänien. Ett flertal sjuksköterskor med rumänska legitimationer har visat sig inte ha genomfört korrekt sina utbildningar, då de antingen endast har deltagit till en viss del i kurserna eller inte alls. Read More »