Den framtida svenska migrationspolitiken

INVANDRING. Den 14 juni 2019 skrev regeringen detta:  En parlamentariskt sammansatt kommitté ska ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att fastställa en ordning som är långsiktigt hållbar. Kommittén ska behandla den breda nationella reglering av asylpolitiken som kommer att krävas utöver det regelverk som kommer att fastställas genom det reviderade europeiska asylsystemet.Read More »

Varmt i Australien = klimatpanikkatastrof

Det är väldigt varm i stora områden i Australien nu! Perfekt föt klimatclovnerna att använda för sina hysteriska – panikbudskap! Är ju lite ont om ”klimatkatastrofer just nu, På Grönland mitt uppe på, noterar man minus 40 grader, å sådär -10 till -20 i kanterna.

Lite bättre ”klimatkatastrof! på ”sydpolen” , men, tittar man här så är just nu varmaste stället med väderstation, plus 2 grader, lite dålig katastrofkänsla!

Så när nu Greta åtminstone temporärt dragit sig tillbaks, så är det väl Australien som ligger bäst till för klimatclownerna att sprida panik om! Varmt som fan, men den förträfflige Tony Heller är ute o lägger krokben, detta genom att visa på att det har vart ändå varmare förut, när CO2 halten var mycket lägre än nu. Men de så kallade klimatvetenskaparna” klipper bort den ändå varmare perioden i början av nittonhundratalet.