Stäng

Hur snabbt en idyll försvinner
0 (0)

Kristianstad, min morfar var född strax utanför och en av mina kvinnliga bekanta kommer därifrån. Kristianstad, den forna residensstaden som grundades 1614, beskrevs av min morfar som en ren idyll och detta bekräftas av min kvinnliga bekant som p.g.a. kärlek flyttade därifrån för 11 år sedan. Kristianstad, en av alla de svenska idyller som sakta…