Tala är silver, tiga är guld

INSÄNDARE. Vi vet att vi lever i ett utopiskt samhälle när Palm och Pascalidou tas på allvar i den offentliga debatten.

Rätten för alla att publicera sina tankar och idéer, oavsett hur dåraktiga än dessa ter sig, är en grundlag i Sverige.

Det ska respekteras. Men nog vore det till gagn för allmänheten om dessa damer ifråga oftare idkade självcensur. Helst alltid.

Ego lego