Stäng

SD: Migration är ingen svensk succé, Ylva
0 (0)

INVANDRING. Ordet solidaritet syftar på sammanhållning mellan olika människor inom en grupp, att man är beredd att hjälpa till inom gemenskapen. Det har sitt ursprung i det franska rättsväsendet, men kidnappades sedermera av socialister och kommunister. Beteckningen ”internationell solidaritet” kunde då exempelvis betyda militära invasioner i andra länder, exempelvis Sovjetunionens ockupation av Tjeckoslovakien 1968.