Det beror på USA, Israel och oljan…

ISLAM. Många påstår att oroligheterna och krigen i Mellanöstern är västvärldens fel och då framförallt USA, den store satan och Israel, den lille satan och deras behov av olja. OK, om vi köper det, varför slogs muslimerna långt innan USA och Israel fanns och oljan blev kommersiell?  

-Pettersson hoppas politikerna och väljarna kan historien och inte tror på muslimerna och deras vänsterallierade när de påstår att de handlar i självförsvar.

Islam grundades av Muhammed, född c:a år 570, som påstod sig höra guds ord genom ärkeängeln Gabriel på berget Hira i närheten av Mekka. 

Muhammeds roll som profet var från första början politiskt färgad. Han ville förvandla samhället. För att göra detta måste han antingen övertala de mäktiga i samhället eller själv ta deras plats.

Eftersom många inte var intresserade av Muhammed sa så beslöt han efter att ha samlat anhängare att använda våld.

De mest kända striderna utkämpades år 624 vid Badr, 625 vid Uhud och 627 vid Medina. Staden Khaybar som beboddes av judar intogs av Muhammed år 628. Redan då fördrev han judarna från Medina och mördade alla som var emot honom. År 630 intog han Mekka och 632 dog Muhammed och eländet som kallas islam började och det pågår än idag…

Det hävdas ibland att de kristna genom korstågen startade krig för att missionera och erövra länderna i öst. Man kan likväl argumentera för att det i stor utsträckning var för att försvara och återta de områden som araberna invaderat.

Här nedan islamska krig före de första korstågen. Uppräkningen av de islamska erövringskrigen från 600-talet visar en religion vars anhängare alltid har ett evigt Jihad i sin resepackning.

 

632 e.Kr. (467 år före korstågen): Muhammed dör.

635 e.Kr. (464 år före korstågen): En muslimsk här erövrar bysantinska Damaskus, huvudstad i kristna Syrien. Tvångsislamisering börjar.

636: Slakten i Kadesia. Erövring av Mesopotamien samt sassanidska huvudstaden Ktesiphon. Det stora biblioteket i Madâin bränns ner.

637: En muslimsk här erövrar Jerusalem. Tvångsislamisering börjar.

640: Erövring och brandskattning av Kairo. Det stora biblioteket bränns ner.

642: En muslimsk här erövrar Alexandria, huvudstad i kristna Egypten.

642: Slakten vid Hamadan (Ekbetana) mot Sassaniden. Stora delar av nuvarande Iran erövras.

645: En muslimsk här erövrar kristna Barka i Nordafrika (Libyen).

650: Sista områdena i kungariket Armenien plundras och tvångsislamiseras.

652: Ett angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

667: Flera angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

674: Ett muslimskt angrepp mot Konstantinopel (huvudstad i kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

700: Den italienska ön Pantelleria erövras av muslimer. Ön utvecklas till ett piratnäste.

708: Det muslimska fälttåget i kristna Nordafrika når Atlantkusten. Alla städer och bosättningar i Nordafrika plundras och bränns ner.

708: Sicilien erövras tillfälligt av muslimer.

710: Med erövringen av den sista kristna staden i Nordafrika är hela det tidigare kristna Nordafrika islamiserat.

711: Muslimska härar går över till Gibraltar och anfaller Europa. Startar erövringen av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

711: Qutaiba ibn Muslim börjar på uppdrag av arabiske Umayyaden, härskare av Chorasan, att erövra Transoxanien. Städerna Samarkand och Buchara plundras.

711: Den befintliga basilikan Santa Maria, på Tempelberget i Jerusalem invigs till al-Aqsa-Moschee av Abd el-Wahd. Idag den tredje viktigaste moskén inom islam.

712: Erövringen av södra Spanien avslutas.

712: Islamska erövrare når Kinas och Indiens gränser.

713: Araberna erövrar Barcelona, går över Pyrenéerna och börjar erövra södra Frankrike. Ca 90 år efter Muhammeds död står muslimska härar i kristna Franken. (Frankrike)

717: Ett muslimskt angrepp på Konstantinopel (huvudstad kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

720: Araberna erövrar Narbonne och belägrar Toulouse i södra Frankrike.

720: Nytt landstigningsförsök av muslimska trupper på Sicilien.

731: Islamsk här bryter in i Sydfrankrike. Från Dijon till Sens nära Loire.

732: Slakten vid Tours och Poitiers (Frankrike): En europeisk armé segrar över en muslimsk. Muslimerna slås tillbaka till södra sidan av Pyrenéerna. De behåller dock stora delar av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

735: Muslimer angriper på nytt södra Frankrike med starka härar.

751: Vid slakten i Talas besegrar en muslimsk arabisk här en kinesisk här.

810: Islamska trupper besätter Korsika och använder ön som bas för angrepp på Frankrikes sydkust.

831: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska Palermo.

832: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

835: Från Sicilien går muslimerna mot fastlandet och Kalabrien.

838: Islamska trupper överfaller återigen södra Frankrike och Rhonedalen.

840: Tarent och Bari faller i muslimska händer.

840: Benevent, under frankiskt skydd, angrips av islamister.

841: Brindisi faller efter häftig kamp i muslimska händer.

841: Capua (Kampanien/Italien) blir efter kort belägring fullständigt förstört och plundrat.

843: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Messina.

843: Arabiska erövringsförsök mot Rom misslyckas. Staden och kringområdet plundras.

848: I augusti blir staden Ragusa på Sicilien plundrad och förstörd.

848: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

851 – 852: Det kortfristigt befriade Benevent (Kampanien/Italien) blir åter erövrat av muslimerna.

856: Araber attackerar och förstör katedralen i Canossa i Apulien.

859: Muslimska trupper överfaller och plundrar åter sydfrankrike.

868: Araberna erövrar slutligen staden Ragusa på Sicilien.

870: Araberna erövrar Malta.

878: Muslimska trupper erövrar och brandskattar Syrakusa.

880: Muslimska trupper erövrar och plundrar Nizza.

882: Muslimer når mynningen av Garigliano mellan Neapel och Rom.

888: Muslimska trupper når in i Provence till Fraxinetum, ett nytt brohuvud. Därifrån plundrar de till Arles (huvudstad kungariket Burgund), även längs Rhone till Avignon, Vienne (vid Lyon) och Grenoble.

902: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Taormina.

911: Biskopen av Narbonne kan inte resa från Frankrike till Rom, då muslimer besatt alppassen.

918: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, Reggio på fastlandet i Kalabrien.

920: Muslimer går från Spanien över Pyreneerna, mot Gascogne och Toulouse.

934: Genua och La Spezia blir överfallna av muslimer.

935: Genua och La Spezia blir återigen överfallna av muslimer.

939: Muslimer går norrut över Genf till schweiziska alppass.

942: Muslimska trupper marscherar genom sydöstra Frankrike och mot Italien.

942: Nizza överfalls av muslimer.

952 – 960: Från alppassen erövrar muslimska trupper under nära 8 år Schweiz. De plundrar och förstör Wallis, delar av  Graubündens och  östra Schweiz. Mellan 952 och 960 behärskar araberna, efter slakten vid Orbe, stora delar av södra och västra Schweiz. Slutligen når de stora St. Bernhard-Passet och stöter i nordost fram till St. Gallen, i sydost till Pontresina.

942 – 965: Muslimska trupper erövrar Savoyen.

906 – 972: Muslimska trupper erövrar Provence.

964: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, det på fastlandet liggande Rometta.

979 – 988: Sebük Tegin förklarar heligt krig mot Hindu-Schahis. Alla fästningar i Afghanistan till indiska gränsen faller i muslimska händer.

997 – 1029: Mahmud från Ghazni genomför 17 fälttåg mot Indien.

1002: Bari blir åter erövrat och förstört av araber.

1002: Genua blir åter erövrat och plundrat av araber.

1004: Pisa blir erövrat och plundrat av araber.

1009: Kalif Al-Hakim anordnar systematisk förstörelse av samtliga kristna helgedomar i Jerusalem. Även gravkyrkan förstörs.

1018: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Mathura, dödar 50 000.

1025: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Somnat, dödar 50 000.

1070: Seldjukerna, ett turkiskt muslimskt nomadfolk från inre Asien, vinner kontroll över Jerusalem.

1071: Slakten vid Mantzikert – en kristen bysantinsk här blir utplånad. De muslimska seldjukerna erövrar kärnan i det kristna bysantinska riket: mindre Asien.

1094: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Anahilwar Patan, dödar 50.000.

1095: Den kristna bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos skickar ett sändebud till påve Urban II med begäran om militär hjälp.

1099 till 1293: Efter drygt fyrahundrafemtio år av islamsk expansion med svärdet, börjar två århundraden med kristna korståg för att ta tillbaka kristna områden.

1202: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Kalinjar.

1206: Sultanatet Delhi. General Qutb-ud-Din Aibak övertar genom lönnmord makten i landet vid Indus och grundar där slavdynastin (1206-1290). Landet tvångsislamiseras.

1389: Slakten vid Amselfeld: En kristen här av serber, bosnier och bulgarer blir förintad av en muslimsk här. De kristna balkanstaterna blir muslimska vasallstater.

1453: Erövring av Konstantinopel (Istanbul). Slutet av det kristna bysantinska riket. Staden hade då varit kristen i över 1000 år. 

1479: Osmanska trupper erövrar efter häftig kamp den venetianska ön Euboia.

1480: En muslimsk här erövrar Orranto i Italien. Återtas 1481 genom av en kristen här.

1492: Efter att spanjorerna 1492 i Granada återerövrat det sista muslimska riket i Västeuropa, bosatte sig de flyende morerna i Maghreb. Tillsammans med inhemska araber och maurer rustas stora flottor. Ett permanent krig påbörjas mot det kristna Europa, särskilt mot skeppsfarten och kusten.

1499 – 1503: Turkiska enheter tränger in i italienska Friaul. Den apuliska staden Otranto (ca 100 kilometer sydöst från Brindisi) erövras och blir brohuvud för vidare krigståg.

1521: En muslimsk här erövrar Belgrad.

1526: Slakten i Mohács – en kristen här blir förintad av en muslimsk här. Muslimska härar erövrar större delen av Ungern.

1526: Staden Ragusa (Dubrovnik) erövras av osmanska trupper.

1526 – 1530: Stormogulen Babur erövrar, från nuvarande Uzbekistan och Afghanistan, sultanatet Delhi och även det indiska landet runt nordindiska Indus-Ganges-Ebene och städerna Delhi, Agra och Lahore. 100 till 150 miljoner människor hamnar under muslimskt styre.

1529: Den första belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Städerna Komorn och Preßburg (Bratislava) brinner.

1534: Med 84 galärer överfaller och brandskattar muslimska pirater den sydliga västkusten i Italien vid Reggio, med början norröver genom Tyrrheniska havet till Sperlonga.

1537: Muslimska pirater erövrar de venetianska öarna Naxos, Kasos, Tinos och Karpathos.

1543: Muslimska berberpirater belägrar och plundrar Nizza.

1544: Chair ad-Din överfaller ön Ischia (vid Italiens kust), tar 4 000 fångar

1551: Turgut Reis förslavar hela befolkningen på den maltesiska ön Gozo.

1554: Muslimpirater överfaller och plundrar den italienska staden Vieste.

1555: Turgut Reis överfaller Bastia på Korsika.

1558: Pirater från berberkusten erövrar staden Ciutadella (Minorca).

1563: Turgut Reis går iland i provinsen Grenada (Spanien). Han erövrar och plundrar samtliga kustorter.

1565: Belägring av Malta av en osmansk här börjar 18 maj och pågår till truppernas avresa 8 september 1565. 42 000 soldater och civila dödas.

1658 – 1707: Sydlig expansion av mogulriket och tvångsislamisering av erövrade områden.

1609 – 1616: England förlorar 466 handelsskepp (15 000 till 40 000 människor) till muslimska berberpirater.

1617 – 1625: Attacker av berberpirater är vanliga. Överfall i södra Portugal, södra och östra Spanien, Balearerna, Island, Sardinien, Korsika, Elba, den italienska halvön (särskilt Ligurien, Toscana, Lazio, Campanien, Kalabrien och Apulien) vidare överfall på Sicilien och Malta. Större överfall, som krigståg, riktar sig mot iberisksa halvön. Vid berberpiraternas attacker faller städerna Bouzas, Cangas, Moaña        och Darbo.

1627: Island plundras flera gånger av turkiska pirater. 400 slavar tas i en räd.

1631: Murat Reis överfaller med algeriska pirater och osmanska soldater Irland. De stormar kusten nära Baltimore (County of Cork).

1677 – 1680: Ytterligare 160 brittiska handelsskepp (8 000 till 20 000 människor) kapas av algeriska pirater.

1683: Den andra belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Efter nederlaget vid Wien blir islam militärt försvagat, så att de inte längre kan föra stora krig. Därför opererar de efter en längre stagnationsfas med terror.

1700 – 1750: Över 20 000 europeiska fångar (inte slavar). Även danskar, tyskar, engelsmän, svenskar och tom islänningar tas.

1776: USA bildas som självständigt land.

1822: På öarna Chios och Psara slaktar turkarna 50 000 greker och förslavar ytterligare 50 000.

1842 – 1846: Mord på 10 000 kristna assyrier av turkarna.

1850: Oljan börjar bli kommersiell

1894 – 1896: Mord på 150 000 armeniska kristna av den turkiska sultanen Abdul Hamid.

1914 – 1923: Utrotning av 300 000 till 730 000 greker av turkar, framför allt i nordturkiska Pontus-Regionen.

1915 – 1918: Utrotning av armenier. Den islamska regeringen i Turkiet utnyttjar virrvarret efter 1:a världskriget för att utplåna kristna armenier. 1,5 – 2 miljoner armenier slaktas. Dessutom mördas 750 000 kristna assyrier i Irak av turkarna.

1922: Vid massakern i Izmir blir 25 000 kristna (armenier och greker) mördade, 200.000 fördrivs.

1933: Vid massakern i Simmele/Irak mördar turkarna 3 000 kristna assyrier.

1948: Israel bildas

1948-några år framåt: 860 000 judar fördrivs från arabvärlden. Deras tillgångar beslagtas utan ersättning.

1955: Pogrom i Istanbul (plus Izmir och Ankara), bara 15 döda. Skador för upp till 500 miljoner US-dollar, exodus av ca 100 000 greker från Turkiet.

-Pettersson ser att nu är vi framme i modern tid med Arafat, flygkapningar, självmordsbombare, fortsatt terrorism men islam är densamma. Våld och åter våld. Fördrivning och mord på oliktänkande pågår alltjämt av organisationer som idag kallas Boko Haram, al Shabab, al qaida, Isis, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Hamas och allt vad fredens ambassadörer kallas, Afghanistan, Irak, Libanon, Syrien, Gaza, Somalia, Kina, Ryssland, Thailand, Burma, Sri Lanka, Malmö, stockholm, Paris, Bryssel, från Gibraltar till Filippinerna…

Något säger mig att det är fel att skylla på oljan, USA, Israel och västvärlden. Det finns till och med dom som skyller på FN och EU utan att se historien av muslimsk invasion i andra länder.

PK har fel när de påstår att de våldsamma mördarna inte har något med islam att göra – islam är våld, islam är en dödskult, just nu är de militärt svaga jämfört med väst men det finns andra metoder, som muslimerna säger – väst har klockorna, men vi har tiden…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

8 thoughts on “Det beror på USA, Israel och oljan…

 1. Självklart är det oljan och gasen i MÖ som USA vill ha kontroll på, och Israel ses av arabländerna som en koloni på arabisk mark, skapad av USA och Väst för att kunna ha kontroll på MÖ.
  Iran hade en mycket populär premiärminister M. Mossadegh, som hade planer att nationalisera oljetillgångarna för att kunna genomföra sociala reformer i landet.
  1953 genomförde CIA och engelska intressen en kupp mot presidenten som störtades och shah Palay blev tillsatt som gick US intressen.
  När Shahen föll 1979 försökte US ta tillbaka kontrollen över Iran med kriget som Saddam startade uppbackad av CIA.
  2001 var händelsen i New York när skyskraporna rasade, och det skylldes på att Bin Laden låg bakom det och ville få honom utlämnad från Afghanistan, Talibanerna ville ha bevis att han var inblandad, men några sådana bevis hade inte USA, de kände också till att han hade ingenting med det att göra.
  Det gjorde att US såg som en orsak att gå in i Afghanistan 2001 och krossa Talibanerna, men som misslyckades.
  US har förlorat i Afghanistan och är på väg att lämna området, som sannolikt gör att Iran stärker sina positioner där.
  2003 gick US in i Iraq för att få kontroll på det mycket oljerika landet, men som misslyckades, och till ett mycket högt pris.
  2011 backades al-Qaida upp av US och andra länder för att få till regimförändring i Syrien, som startade med att ett demonstrationståg attackerades av terrorister, som hade stöd av US och andra länder.
  2014 hade IS skapats i Syrien av Saddams militär och polis, som backades upp av US för att gå in i Syrien och få till en regimförändring, och ett störtande av Assad.
  Den syriska armen kunde hålla emot terroristerna, men 2015 var läget mycket kritiskt för Syrien och blev tvungen att begära hjälp från Ryssland och Iran som omedelbart ställde upp och kriget vände till SAA fördel med dess nya allierade.
  SAA hade också förlorat mycket manskap därför de hade inte den samordningen med olika vapenslag som sparade manskap, när Ryssland och Iran kom in i bilden blev det annat.
  Iran kunde värva legosoldater från flyktingar och grannländer som fick 30 dagars utbildning i Iran och en lön på 900 – 1500 US dollar i månaden som sattes in på konto och de som värvade sig fick permanent uppehållstillstånd och även medborgarskap i Iran.
  Enligt uppgift hade Iran 15-20.000 legosoldater i Syrien, som var mycket bra soldater, som visade sig vid befrielsen av Aleppo där många av dem deltog.

  USA har förlorat kriget i Syrien, men Israel försöker förlänga det genom bombningar i Syrien, sannolikt uppbackad av USA.

  • Jag har följt kriget i Syrien från 2011 och kan inse att US och västmedia även i Sverige har stöttat invasionen av terrorister till Syrien, där motivet varit att få till en regimförändring och störta Assad som blivit kallad för ”butchern”.
   Alternativet till regimen i Syrien med Assad hade blivit en IS regim liknande i Saudi och sannolikt mycket värre.
   Ingen kan väl tro att IS hade överlämnat makten till något liknande en västdemokrati, när IS verkade efter mycket extrema Sharia lagar med sitt agerande.
   Därför måste man fråga sig vad var det för regim som US och väst ville ersätta den syriska regimen och Assad med ?
   I Sverige ställde sig media positiv till kalifatet och ansåg det var moderata rebeller som kämpade för det.
   IS flaggan vajade på byggnader i Sverige och värvningar till IS skedde helt öppet.
   Det är inte förvånande att muslimer i Sverige drogs in i den här propagandan och begav sig till Syrien för att delta i skapande av kalifatet.
   När Ryssland och Iran kom in som allierad till SAA , ansåg många svenska IS anhängare att det bästa är att åka tillbaka till Sverige medan tids är, och de blev mottagna som hemvändande rebeller och fick ekonomiskt stöd och även bostad, som utländsk media reagerade starkt emot.
   Nu har det blivit kvar svenska IS anhängare men Sverige vill ha ingenting att göra med deras fruar och barn, som kan ses som mycket förvånande.
   Männen de som finns kvar i livet tror jag inte kommer tillbaka, därför de blir skjutna av sina egna om de försöker lämna gruppen.

   Det här påminner om när nazisterna gick mot Ryssland 1941, många i Sverige var positiva till att den ryska björnen skulle krossas, därför i Sverige har sedan urminnes tider funnits ”Rysskräck” som finns än idag.
   När sedan nazisterna fick på käften av ryssarna och blev krossade, tog Sverige helt avstånd från de som hade sympatiserat med nazisterna, artister blev bannlysta i många år och många människor blev uthängda m.m.
   Man kan påstå Sverige och media gjorde ett ”lappkast”.

   • Det finns 1,8 miljarder muslimer i världen därför måste islam accepteras, men de skall hålla sig i sina egna länder.
    Den här importen av muslimer som skett till Sverige kommer att visa sig bli rena katastrofen för landet.
    Muslimerna har ett mycket effektivt vapen och det är att de producerar fler muslimer, och när de blir i majoritet är det ett eget kalifat och land som gäller för dem,
    Någon multikultur med muslimer kommer inte att fungera det är de som skall ta över och någon demokrati existerar inte enligt sharia lagarna, som är grunden för islam.

    Det är endast att se till länder där muslimer finns, deras mål är att skapa en egen stat.
    Malaysia hade muslimer, kineser och indier när landet blev självständigt, men kineserna och indierna skapade Singapore för att komma ifrån problemen med muslimerna.
    Philippinerna har problem med muslimerna i Mindanao, därför de vill bryta sig loss från Philippinerna och skapa en egen islam stat.
    I södra Thailand finns område med muslimer och deras mål är att bryta sig loss från Thailand och skapa en egen stat, som inte kan accepteras.
    Därför sker terroristdåd som sprängningar, mord självmordsbombningar m.m. i södra Thailand, där muslimerna vill ha sitt kalifat och land.
    Buddismen som finns i Thailand accepterar alla religioner, därför är inte orsaken till terrordåden att muslimer inte är accepterade i Thailand.

  • Det som är viktigt för USA är att oljan handlas i US dollar, om oljan och andra råvaror börjar handlas i annan valuta kommer dollarn att falla, som blir mycket negativt för USA.
   Det är orsaken att USA ser det som mycket viktigt att kontrollera oljeländerna.
   Det är Venezuela som sitter med de största oljereserverna och man kan se hur USA försöker slå klorna i landet , det gör också Ryssland och Kina.
   Slår man ihop Iran och Iraq sitter de med världens största oljereserv, och mycket i Iran är inte prospekterat.
   US har försökt få kontroll på Iran men har hitintills misslyckats, om Syrien hade fallit hade Iran stått på tur.

   En f.d. US general avslöjade planen som US hade för kontroll av MÖ länderna och där ingick Iran, men allt tyder på att den planen blev ett misslyckande.
   Det som hände är att US är idag mer isolerat än de någonsin varit från Mellan Östern.

Lämna ett svar till Lagro Avbryt svar