Stäng

83 % av de uzbeker som sökte asyl i Europa kom till Sverige
0 (0)

ISLAM. Som vi skrev om igår så motsätter sig Migrationsverket utvisning av de terroråtalade från Uzbekistan eftersom de riskerar att utsättas för tortyr och förföljelse i sina hemländer. Det är ett ställningstagande som kan ha sin grund i medieuppgifter som kommer från de tidigare Sovjetrepublikerna om att säkerhetstjänst och rättsväsende i dessa länder arbetar kraftfullt…

Europa stramar åt
0 (0)

Vi har läst att Finland vill skicka hem asylinvandrare med hjälp av höjda bidrag. Danmark stramar ytterligare åt sin redan strama asylpolitik. Italien, Österrike och nu även Frankrike stramar eller tänker börja strama åt. Länderna i östra Europa vet vi redan säger nej. Nu tänker också Tyskland börja skärpa sin asylpolitik och det rejält. Fast…

Bidrag till att hämta hit anhöriga
0 (0)

En förmodligen prejudicerande dom gör att ensamkommande kan begära bidrag för att hämta hit sina familjer. En 17-åring från Eritrea erhöll 3 000 i bidrag för att hennes mor och syskon ska kunna söka uppehållstillstånd i Sverige. Socialstyrelsen avslog begäran, men efter att 17-åringen överklagat (förmodligen med hjälp av någon) beslutade Förvaltningsrätten att hon ska…