Varför finns det en rädsla för islam i Sverige?


ISLAM. Mattias Gardell är religionshistoriker vid Uppsala universitet, han berättar att det finns en framväxande antimuslimsk rasism i Sverige, rapporterar SVT. Gardell blir som historiker alldeles häpen över att islam och muslimer framställs som något främmande för Europa och oförenligt med den västerländska historien. 

– Pettersson, som varken är historiker eller professor blir alldeles häpen över att Mattias Gardell försörjs av skattebetalarna. Hans lön borde betalas av imamer och ayatollor i Mellanöstern och han borde arbeta på en av deras propaganda-inrättningar.

Herr Gardell var under 1990-talet aktiv inom den våldsbejakande och vänsterextrema organisationen Antifascistisk aktion (AFA). Gardell är en av initiativtagarna till och språkrör för den svenska föreningen Ship to Gaza.

Tittar vi på dagens situation där Gardell påstår att det finns extremister bland alla sorts människor så kanske det är värt att påpeka att muslimer bråkar i Kina, i Myanmar, i Thailand, i Ryssland, i Indien, i Mellanöstern, i Afrika, i Europa, ja överallt där det finns muslimer. De är osams med ateister, kristna, buddister, hinduer, judar men framförallt är de osams med andra sorters muslimer. Och aldrig, aldrig är det muslimernas eget fel.

Historiker Mattias Gardell har rätt i att islam och muslimer varit en del av Europa 1300 år, men muslimerna har inte direkt varit inbjudna.

Islam och dess självförsvarskrig, försöken att ockupera och förslava Europa har inte upphört…

En del ”experter” tror att den muslimska världen förklarade krig emot USA under 1980-talet och att det berodde på USA. Det är helt fel. Muslimerna förklarade krig emot USA redan 1783. Anledningen till att man redan 1783 bedrev ett Jihad emot USA, var att USA vägrade betala de utpressningspengar, som det Ottomanska riket krävde, för att låta amerikanska fartyg vara ifred på Medelhavet.

Man krävde pengar/lösen av alla nationer som hade fartyg i Medelhavet. Betalade man inte, plundrade man fartygen, och mördade dess besättning. Även svenska fartyg kapades och några tusen svenskar hamnade som slavar i Nordafrika.

När Frankrike invaderade Nordafrika 1830 var det för att Européerna hade ledsnat på 1000 år av härjningar från Nordafrika.

När Muhammed erövrade Mecka år 630 och gjorde staden till islams centrum hade judar och kristna redan varit där i århundraden.

När muslimerna firade erövringen av Konstantinopel år 1453 hade staden varit kristen stad i över 1000 år. Numera heter staden Istanbul och de kristna är i princip utrotade.

Det beteende som vi idag ser i Somalia, Syrien, Irak och på andra ställen, är inget nytt påfund. Det har alltid varit en del av islam, och är en av många strategier för att expandera arabernas rike och ideologi – Islam.

-Pettersson hoppas politikerna kan historien och inte tror att försöken att ockupera och förslava Europa har upphört…

Islam grundades av Muhammed, född c:a år 570, som påstod sig höra guds ord genom ärkeängeln Gabriel på berget Hira i närheten av Mekka. 

Muhammeds roll som profet var från första början politiskt färgad. Han ville förvandla samhället. För att göra detta måste han antingen övertala de mäktiga i samhället eller själv ta deras plats.

Eftersom många inte var intresserade av Muhammed sa så beslöt han efter att ha samlat anhängare att använda våld.

De mest kända striderna utkämpades år 624 vid Badr, 625 vid Uhud och 627 vid Medina. Staden Khaybar som beboddes av judar intogs av Muhammed år 628. Redan då fördrev han judarna från Medina och mördade alla som var emot honom. År 630 intog han Mekka och 632 dog Muhammed och eländet som kallas islam började och det pågår än idag…

Det hävdas ibland att de kristna genom korstågen startade krig för att missionera och erövra länderna i öst. Man kan likväl argumentera för att det i stor utsträckning var för att försvara och återta de områden som araberna invaderat.

Här nedan islamska krig före de första korstågen. Uppräkningen av de islamska erövringskrigen från 600-talet visar en religion vars anhängare alltid har ett evigt Jihad i sin resepackning. Naturligtvis vet professor Gardell detta men han har väl andra skattefinansierade intressen att ta hänsyn till.

632 e.Kr. (467 år före korstågen): Muhammed dör.

635 e.Kr. (464 år före korstågen): En muslimsk här erövrar bysantinska Damaskus, huvudstad i kristna Syrien. Tvångsislamisering börjar.

636: Slakten i Kadesia. Erövring av Mesopotamien samt sassanidska huvudstaden Ktesiphon. Det stora biblioteket i Madâin bränns ner.

637: En muslimsk här erövrar Jerusalem. Tvångsislamisering börjar.

640: Erövring och brandskattning av Kairo. Det stora biblioteket bränns ner.

642: En muslimsk här erövrar Alexandria, huvudstad i kristna Egypten.

642: Slakten vid Hamadan (Ekbetana) mot Sassaniden. Stora delar av nuvarande Iran erövras.

645: En muslimsk här erövrar kristna Barka i Nordafrika (Lybien).

650: Sista områdena i kungariket Armenien plundras och tvångsislamiseras.

652: Ett angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

667: Flera angrepp av muslimska pirater (Korsarer) mot Sicilien slås tillbaka.

674: Ett muslimskt angrepp mot Konstantinopel (huvdstad i kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

700: Den italienska ön Pantelleria erövras av muslimer. Ön utvecklas till ett piratnäste.

708: Det muslimska fälttåget i kristna Nordafrika når Atlantkusten. Alla städer och bosättningar i Nordafrika plundras och bränns ner.

708: Sicilien erövras tillfälligt av muslimer.

710: Med erövringen av den sista kristna staden i Nordafrika är hela det tidigare kristna Nordafrika islamiserat.

711: Muslimska härar går över till Gibraltar och anfaller Europa. Startar erövringen av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

711: Qutaiba ibn Muslim börjar på uppdrag av arabiske Umayyaden, härskare av Chorasan, att erövra Transoxanien. Städerna Samarkand och Buchara plundras.

711: Den befintliga basilikan Santa Maria, på Tempelberget invigs till al-Aqsa-Moschee av Abd el-Wahd. Idag den tredje viktigaste mosken.

712: Erövringen av södra Spanien avslutas.

712: Islamska erövrare når Kinas och Indiens gränser.

713: Araberna erövrar Barcelona, går över Pyrenéerna och börjar erövra södra Frankrike. Ca 90 år efter Muhammeds död står muslimska härar i kristna Franken. (Frankrike)

717: Ett muslimskt angrepp på Konstantinopel (huvudstad kristna bysantinska riket) slås tillbaka.

720: Araberna erövrar Narbonne och belägrar Toulouse i södra Frankrike.

720: Nytt landstigningsförsök av muslimska trupper på Sicilien.

731: Islamsk här bryter in i Sydfrankrike. Från Dijon till Sens nära Loire.

732: Slakten vid Tours och Poitiers (Frankrike): En europeisk armé segrar över en muslimsk. Muslimerna slås tillbaka till södra sidan av Pyrenéerna. De behåller dock stora delar av iberiska halvön (Spanien och Portugal).

735: Muslimer angriper på nytt södra Frankrike med starka härar.

751: Vid slakten i Talas besegrar en muslimsk arabisk här en kinesisk här.

810: Islamska trupper besätter Korsika och använder ön som bas för angrepp på Frankrikes sydkust.

831: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska Palermo.

832: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

835: Från Sicilien går muslimerna mot fastlandet och Kalabrien.

838: Islamska trupper överfaller återigen södra Frankrike och Rhonedalen.

840: Tarent och Bari faller i muslimska händer.

840: Benevent, under frankiskt skydd, angrips av islamister.

841: Brindisi faller efter häftig kamp i muslimska händer.

841: Capua (Kampanien/Italien) blir efter kort belägring fullständigt förstört och plundrat.

843: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Messina.

843: Arabiska erövringsförsök mot Rom misslyckas. Staden och kringområdet plundras.

848: I augusti blir staden Ragusa på Sicilien plundrad och förstörd.

848: Muslimska enheter överfaller och plundrar Marseille.

851 – 852: Det kortfristigt befriade Benevent (Kampanien/Italien) blir åter erövrat av muslimerna.

856: Araber attackerar och förstör katedralen i Canossa i Apulien.

859: Muslimska trupper överfaller och plundrar åter sydfrankrike.

868: Araberna erövrar slutligen staden Ragusa på Sicilien.

870: Araberna erövrar Malta.

878: Muslimska trupper erövrar och brandskattar Syrakusa.

880: Muslimska trupper erövrar och plundrar Nizza.

882: Muslimer når mynningen av Garigliano mellan Neapel och Rom.

888: Muslimska trupper når in i Provence till Fraxinetum, ett nytt brohuvud. Därifrån plundrar de till Arles (huvudstad kungariket Burgund), även längs Rhone till Avignon, Vienne (vid Lyon) och Grenoble.

902: Muslimska trupper erövrar och brandskattar sicilianska staden Taormina.

911: Biskopen av Narbonne kan inte resa från Frankrike till Rom, då muslimer besatt alppassen.

918: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, Reggio på fastlandet i Kalabrien.

920: Muslimer går från Spanien över Pyreneerna, mot Gascogne och Toulouse.

934: Genua och La Spezia blir överfallna av muslimer.

935: Genua och La Spezia blir återigen överfallna av muslimer.

939: Muslimer går norrut över Genf till schweiziska alppass.

942: Muslimska trupper marscherar genom sydöstra Frankrike och mot Italien.

942: Nizza överfalls av muslimer.

952 – 960: Från alppassen erövrar muslimska trupper under nära 8 år Schweiz. De plundrar och förstör Wallis, delar av  Graubündens och  östra Schweiz. Mellan 952 och 960 behärskar araberna, efter slakten vid Orbe, stora delar av södra och västra Schweiz. Slutligen når de stora St. Bernhard-Passet och stöter i nordost fram till St. Gallen, i sydost till Pontresina.

942 – 965: Muslimska trupper erövrar Savoyen.

906 – 972: Muslimska trupper erövrar Provence.

964: Muslimska trupper erövrar och brandskattar, från Sicilien, det på fastlandet liggande Rometta.

979 – 988: Sebük Tegin förklarar heligt krig mot Hindu-Schahis. Alla fästningar i Afghanistan till indiska gränsen faller i muslimska händer.

997 – 1029: Mahmud från Ghazni genomför 17 fälttåg mot Indien.

1002: Bari blir åter erövrat och förstört av araber.

1002: Genua blir åter erövrat och plundrat av araber.

1004: Pisa blir erövrat och plundrat av araber.

1009: Kalif Al-Hakim anordnar systematisk förstörelse av samtliga kristna helgedomar i Jerusalem. Även gravkyrkan förstörs.

1018: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Mathura, dödar 50 000.

1025: Mahmud av Ghazni erövrar den indiska staden Somnat, dödar 50 000.

1070: Seldjukerna, ett turkiskt muslimskt nomadfolk från inre Asien, vinner kontroll över Jerusalem.

1071: Slakten vid Mantzikert – en kristen bysantinsk här blir utplånad. De muslimska seldjukerna erövrar kärnan i det kristna bysantinska riket: mindre Asien.

1094: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Anahilwar Patan, dödar 50.000.

1095: Den kristna bysantinske kejsaren Alexios I Komnenos skickar ett sändebud till påve Urban II med begäran om militär hjälp.

1099 till 1293: Efter drygt fyrahundrafemtio år av islamsk expansion med svärdet, börjar två århundraden med kristna korståg för att ta tillbaka kristna områden.

1202: Den muslimska generalen Aibak erövrar den indiska staden Kalinjar.

1206: Sultanatet Delhi. General Qutb-ud-Din Aibak övertar genom lönnmord makten i landet vid Indus och grundar där slavdynastin (1206-1290). Landet tvångsislamiseras.

1389: Slakten vid Amselfeld: En kristen här av serber, bosnier och bulgarer blir förintad av en muslimsk här. De kristna balkanstaterna blir muslimska vasallstater.

1453: Erövring av Konstantinopel (Istanbul). Slutet av det kristna bysantinska riket.

1479: Osmanska trupper erövrar efter häftig kamp den venetianska ön Euboia.

1480: En muslimsk här erövrar Orranto in Italien. Återtas 1481 genom av en kristen här.

1492: Efter att spanjorerna 1492 i Granada återerövrat det sista muslimska riket i Västeuropa, bosatte sig de flyende morerna i Maghreb. Tillsammans med inhemska araber och maurer rustas stora flottor. Ett permanent krig påbörjas mot det kristna Europa, särskilt mot skeppsfarten och kusten.

1499 – 1503: Turkiska enheter tränger in i italienska Friaul. Den apuliska staden Otranto (ca 100 kilometer sydöst från Brindisi) erövras och blir brohuvud för vidare krigståg.

1521: En muslimsk här erövrar Belgrad.

1526: Slakten i Mohács – en kristen här blir förintad av en muslimsk här. Muslimska härar erövrar större delen av Ungern.

1526: Staden Ragusa (Dubrovnik) erövras av osmanska trupper.

1526 – 1530: Stormogulen Babur erövrar, från nuvarande Uzbekistan och Afghanistan, sultanatet Delhi och även det indiska landet runt nordindiska Indus-Ganges-Ebene och städerna Delhi, Agra och Lahore. 100 till 150 miljoner människor hamnar under muslimskt styre.

1529: Den första belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Städerna Komorn och Preßburg (Bratislava) brinner.

1534: Med 84 galärer överfaller och brandskattar muslimska pirater den sydliga västkusten i Italien vid Reggio, med början nordöver genom Tyrrheniska havet till Sperlonga.

1537: Muslimiska pirater erövrar de venetianska öarna Naxos, Kasos, Tinos och Karpathos.

1543: Muslimska berberpirater belägrar och plundrar Nizza.

1544: Chair ad-Din överfaller ön Ischia (vid Italiens kust), tar 4 000 fångar

1551: Turgut Reis förslavar hela befolkningen på den maltesiska ön Gozo.

1554: Muslimpirater överfaller och plundrar den italienska staden Vieste.

1555: Turgut Reis överfaller Bastia på Korsika.

1558: Pirater från berberkusten erövrar staden Ciutadella (Minorca).

1563: Turgut Reis går iland i provinsen Grenada (Spanien). Han erövrar och plundrar samtliga kustorter.

1565: Belägring av Malta av en osmansk här börjar 18 maj och pågår till truppernas avresa 8 september 1565. 42 000 soldater och civila dödas.

1658 – 1707: Sydlig expansion av mogulriket och tvångsislamisering av erövrade områden.

1609 – 1616: England förlorar 466 handelsskepp (15 000 till 40 000 människor) till muslimska berberpirater.

1617 – 1625: Attacker av berberpirater är vanliga. Överfall i södra Portugal, södra och östra Spanien, Balearerna, Island, Sardinien, Korsika, Elba, den italienska halvön (särskilt Ligurien, Toscana, Lazio, Campanien, Kalabrien och Apulien) vidare överfall på Sicilien och Malta. Större överfall, som krigståg, riktar sig mot iberisksa halvön. Vid berberpiraternas attacker faller städerna Bouzas, Cangas, Moaña        och Darbo.

1627: Island plundras flera gånger av turkiska pirater. 400 slavar tas i en räd.

1631: Murat Reis överfaller med algeriska pirater och osmanska soldater Irland. De stormar kusten nära Baltimore (County of Cork).

1677 – 1680: Ytterligare 160 brittiska handelsskepp (8 000 till 20 000 människor) kapas av algeriska pirater.

1683: Den andra belägringen av Wien av en muslimsk här misslyckas. Efter nederlaget vid Wien blir islam militärt försvagat, så att de inte längre kan föra stora krig. Därför opererar de efter en längre stagnationsfas med terror.

1700 – 1750: Över 20 000 europeiska fångar (inte slavar). Även danskar, tyskar, engelsmän, svenskar och tom islänningar tas.

1776: USA bildas som självständigt land.

1822: På öarna Chios och Psara slaktar turkarna 50 000 greker och förslavar ytterligare 50 000.

***

Under 700-talet var det så dags för muslimerna att i självförsvar civilisera Spanien därefter fortsatte de norrut för att självförsvara sig mot Frankrike dit de första muslimerna kom år 714 och intog Narbonne, som blev deras bas i 40 år varifrån de gjorde räder.

De härjade i Languedoc 714-725, förstörde Nimes i 725 och förstörde mängder efter floden Rhone. År 721, belägrade en muslimsk armé på 100 000 soldater Toulouse. Efter sex månaders belägring fick de hjälp och den muslimska armén krossades.

Muslimerna drog i oordning sig tillbaka till Spanien. År 732 fick de rejält med spö i slaget vid Poitiers och hade inte det skett kanske vi alla varit muslimer idag. Det fortsatte dock att härja i mindre grupper i Frankrike i närmare 100 år, givetvis i självförsvar.

Muslimerna totalförstörde Toulon 1178 och 1197, de massakrerade eller deporterade folk, från Korsika, Sicilien, Sardinien, södra Italien, Spanien och attackerade på fransk mark

När de blivit utslängda från Västeuropa fortsatte de från sjösidan ända fram till 1830 och tog slavar och slavinnor ända fram till 1830 då Frankrike bestämde sig att försöka hugga huvudet av ormen och där har ni förklaringen till Frankrikes invasion av Nordafrika.

***

1842 – 1846: Mord på 10 000 kristna assyrier av turkarna.

1894 – 1896: Mord på 150 000 armeniska kristna av den turkiska sultanen Abdul Hamid.

1914 – 1923: Utrotning av 300 000 till 730 000 greker av turkar, framför allt i nordturkiska Pontus-Regionen.

1915 – 1918: Utrotning av armenier. Den islamska regeringen i Turkiet utnyttjar virrvarret efter 1:a världskriget för att utplåna kristna armenier. 1,5 – 2 miljoner armenier slaktas. Dessutom mördas 750 000 kristna assyrier i Irak av turkarna.

1922: Vid massakern i Izmir blir 25 000 kristna (armenier och greker) mördade, 200.000 fördrivs.

1933: Vid massakern i Simmele/Irak mördar turkarna 3 000 kristna assyrier.

1948-några år framåt: 860 000 judar fördrivs från arabvärlden. Deras tillgångar beslagtas.

1955: Pogrom i Istanbul (plus Izmir och Ankara), bara 15 döda. Skador för upp till 500 miljoner US-dollar, exodus av ca 100 000 greker från Turkiet.

-Pettersson ser att nu är vi framme i modern tid med Arafat, flygkapningar, självmordsbombare, fortsatt terrorism men islam är densamma. Våld och åter våld. Fördrivning och mord på oliktänkande pågår alltjämt av organisationer som idag kallas Boko Haram, al Shabab, al qaida, Isis, Abu Nidal, Al-Aqsa-martyrerna, Hamas och allt vad fredens ambassadörer kallas, Afghanistan, Irak, Libanon, Syrien, Gaza, Somalia, Kina, Ryssland, Thailand, Burma, Sri Lanka, Malmö, från Gibraltar till Filippinerna…

Något säger mig att PK har fel när de påstår att de våldsamma mördarna inte har något med islam att göra – islam är våld, islam är en dödskult, just nu är de militärt svaga jämfört med väst men det finns andra metoder, som muslimerna säger – väst har klockorna, men vi har tiden…

***

Stöd bloggen

Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Vill du uppmuntra oss och hjälpa till med de kostnader som finns så är du välkommen med ett bidrag!

Sörmlands Sparbank Konto 8257-8 93 341 516-8 (olika banker har olika system), Sparbanken tillhör Swedbank och det femte siffran, 8:an, är speciellt för dem. 

Paypal garanterar att vi eller någon annan obehörig inte kan se dina betalningsuppgifter. Se till höger i datorn och längre ned i mobilen.

Du kan även SWISHA till 0760 858 480 

IBAN: SWEDSESS SE1580000825780933415168

 


27 responses to “Varför finns det en rädsla för islam i Sverige?

 • 66mn

  Precis som man är rädd för nazismens UTBREDNING i Sverige och detta med all rätt.
  Men så finns det en minst lika stor del av befolkningen som är precis lika rädda för islamismens UTBREDNING i Sverige och det också med all rätt.

  FÖR NAZISMEN OCH ISLAMISMEN ÄR PRECIS LIKA FARLIGT OCH MÅSTE TAS PÅ MYCKET STORT ALLVAR VILKET INNEBÄR ATT MAN HÅLLER DESSA TVÅ VÅLDS IDEOLOGIER UNDER KONSTANT DYGNET RUNT ÖVERVAKNING OCH VID MINSTA ÖVERTRÄDELSE AV LAGEN MÅSTE MAN UTAN TVEKAN SLÅ TILL OCH GRIPA DOM SKYLDIGA.
  Om man inte gör skarpar markeringar mot dessa två organisationer så kan landet mycket väl vara förlorat.

  Gilla

 • Fjodor

  Varför finns den en rädsla för judar, kristna, buddhister etc i muslimska länder som tar sig uttryck i sexslavar, mord, mordbrand, folkmord, terrorism mm?. Den frågan borde Gardell ställa sig.
  Tyvärr är han helt insnöad på islam.
  Nämn 3 saker som Islam har bidragit med för vårt samhälle de senaste 100 åren. Jag godtar inte maträtter eller mångfald som argument då koranen inte är en kokbok och mångfald kan man ha utan islam (som för övrigt förespråkar enfald)

  Gilla

 • Ragnar Ask

  Han behöver inte vara bekymrad.
  Det finns så enormt många svenskar likt honom som rullar ut röda mattan framför dem, krattar manegen och slickar golvet, marken när de kommer.
  Svenska hjon.
  Fördomar?
  Nä, vill helt enkelt inte ha dem här.

  Gilla

 • svenskfinnaren

  Kolla Gardells gardin! Den säger ju allt!

  Ett enstaka slödder här och var, går väl att stävja. Och det har vi också tidigare gjort. Men när de blir till en fanatisk massa eller hord eller pöbelhop, blir det en omöjlighet, och de krälar och härjar fram som de vill de skitarna, som idag. Men det fattar inte fullblodsnaive M.G.

  Gilla

  • svenskfinnaren

   Och en annan sak: Det finns mycket som har varit en del av Europa bra mycket längre. Så varför är exempelvis Gardell RÄDD för det i så fall, när vi nu har månghundraårig VANA av det. Exempelvis, rasism, ojämlikhet, nationalism, protektionism o s v. o s v. Nej, det håller bara inte hans resonemang. VARFÖR ÄR ANNARS ALLA SOCIALISTER EMOT ALLT OVANSTÅENDE, om nu vanemässighet och delaktighet i vår kultur, var något som befäste dess legitimitet. För att islam möter ogillande hos en del och nationalism, rasism och ojämlikhet hos andra. Det är bara så det är. Och ALDRIG mötas de två tankelinjerna. MEN DET ÄR LIKA ACCEPTABELT OCH LEGITIMT ATT TYCKA ILLA OM ISLAM, SOM DET ANDRA JAG RÄKNADE UPP. OCH INGEN ABSOLUT SKA FÖRAKTAS FÖR DET. För när inte rasism, nationalism och ojämlikhet accepteras som hållning, behöver heller inte islam eller PRIDE göra det, i konsekvensens namn.

   För när man inte lever som försöker lära oss att leva från vänsterpackets sida sett. Behöver inte heller vi göra det!

   Gilla

 • Peter Kostin

  Två som verkligen har behov av islamiseringen är väl Jonas Gardell och Marc Levengood. Hur kan Mattias Gardell stå och försvara en religion som dödar !bögar”. Vore jag Jonas så skulle jag slå den fan på käften

  Gilla

 • Langmore

  Det är inte så konstigt om folk reagerar på främmande religioner. Man vet vad man har
  osv.
  ”Härjningar från nordafrika” ja det är sant att många pirater kom därifrån eller använde hamnar därifrån. Frankrike använde det som svepskäl för invasionen, de koloniserade ju stora delar av nord och Västafrika. Så var ju tiden. Folk har i hela historien rört på sig tagit andras land. Romare, Vikingar, Litauer, England, Frankrike, Spanien, Portugal, Ryssland, Kina osv och araber.
  Jag är motståndare till Islam.
  Dock, Bloggen framställer araber och muslimer som unika erövrarare och det är inte sant.

  Gilla

 • Bobby

  Mycket selektiv ”historiker” den svammelgubben. Är väl övertygad om att jorden är platt också. Tror man blint på nåt så existerar inte logik eller vetenskap, bara den blinda tron.

  Gilla

 • Stenbock


  På bilden inramad den lille pojken som nu är hos Allan.I övrigt ”män” iklädda senaste look,av pyjamas.
  Ja varför kan man ju förundra sig över… Har ju i många kommentarer gett lite exempel på hur livet fungerar,bland dessa ”fredliga o. humana” i S-Arabien.
  Idag fick jag lära något nytt från Medina. Vid en taxifärd fick den Sunnimuslimske föraren höra att en 6-årig pojke som åkte tillsammans med sin mamma,tillhörde de shiit-troende. Alltså i S-Arabien en falsk religion !!
  Prompt stannade han taxin,drog ut pojken och skar huvudet av grabben. Varpå han ville fortsätta färden !
  Huruvida han själv får sitt huvud kapat på ett torg till befolkningens jubel, framgår inte av reportaget.

  Gilla

 • Danne

  Läs gärna oberoende källor om den islamisering som skedde i Spanien och dess enklaver i Nordafrika.
  Det är inte så rosenrött som Gardell och Svt vill påskina. Men om man använder propaganda så kan allt låta bra. De bilder som visades på tv i slutet av 2018, troligen av misstag, där palestinier klottrar väggarna och brandbomber fulla med Svastikor.
  De ger en sannare bild av den ”fredliga” religionen Islsm.

  Det är ingen slump att det inte finnns demokratiska länder styrda av muslimer. De är helt enkelt inte intresserade av att dela makten med andra än sin egen klan och då under regler som härstammar från stenåldern.

  Därför, Gardell, vill VI inte ha dem i närheten!

  Gilla

 • age

  Fantastisk historielektion!
  Dock saknar jag 1999 när sveriges
  socialdemokrater skrev kontrakt med
  Mislimska Brödraskapet om att bidra till att
  islamisera Sverige.
  Tror att det var i samband med att vår regering
  var på besök i Saudi Arabien (men jag kan ha
  fel).
  Det stora landsförräderiet borde kanske ha
  varit med i historoelektionen?

  Gilla

 • Suzie

  Herr Gardell är aktivist och nyttig idiot ,totalt ideologiskt förblindad.
  Han borde få Petterssons historielektioner om islams rätta ansikte upptryckt i nyllet,men han verkar oerhört faktaresistent så frågan är vad som skall till innan han vill se sanningen i vitögat.

  I den norska dokumentären i tre delar som handlar om muslimska brödraskapet och deras planer på världsherravälde förklarar muslimska ledare hur Europa skall erövras och precis samma sak har Muammar Gadaffi sagt innan han blev mördad,i del två i dokumentären intervjuas Gamal Abanna, broder till Hassan Abanna som skapade /grundade muslimska brödraskapet 1928, Gamal Abanna som själv är en mycket lärd och beläst gammal man runt 90 då dokumentären gjordes är inte nådig i sin beskrivning av muslimer,han använder uttryck som jag inte kommer referera till här,se dokumentären och sprid den för där finns sanningar som måste ut till Europeiska folken som ännu inte förstår islams agenda och mål med västvärldens länder.

  Gilla

 • gamgubben

  Erfarenhet, min käre Gardell,gör att folket reagerar som de gör d.v.s de som fortfarande kan lägga ihop 1+1 och fortfarande har självbevarlseinstinkten kvar samt röstar tvärtemot syltryggarna.

  Gilla

 • Nils Dacke

  En gång för alla, islam är en politisk våldsideologi på samma nivå som nazism och kommunism, deras mål är världsherravälde och vägen kantas av våld, förtryck och terror.

  Gilla

 • Kenth Andersson

  Finns det en rädsla för den fredliga relionen islam i dagens trygga och heligt mångkulturella Sverige, är väl ändå inte möjligt ?
  Ännu ettt nytt fall av mässling har idag upptäckts på S:T Görans sjukhus i Stockholm, lite oroväckande undrar vad det beror på något man aldrig hörde talas om på den gamla goda tiden när Sverige var Sverige på riktigt.

  Gilla

 • SVENSK

  Kärnan i problemet är väl att i PK-ismen kallar man allt för ”rädsla” när det t ex är fråga om avsky.
  Jag är inte ett dugg rädd för islam, jag AVSKYR den! därför vill jag inte att sverige ska islamiseras!

  Gilla

 • Billy Boy

  Muslimerna inleder ofta kaxigt med att förklara ”Heligt krig” …

  … men flyr fegt i panik när motståndet blivit alltför övermäktigt.

  Gilla

 • Mm

  Ett gott råd. Sätt igång att jobba för att få mat i magen, de flesta svenskar har ingen lust eller intresse av att försörja vänsterynglet som nu har åldrats, tack vare hårt arbetande svenskar. Dessa vänster är så lata att de vill sitta och fundera ut djävulskap för de som ser till att försörja dessa och de invällare som de bjudit in. Herr Gardell ser ju ganska välnärd ut, det hullet kan ha behöva ha när det blir sämre tider och han får konkurrera med invällarna om mina skattepengar.

  Gilla

 • Tore

  Inget kommer kunna erövra Stefan löfvens feminina välde.
  Stefan kommer lägga hela världen under sina fötter med sin blockpolitiken och hbtq armé.
  Passa er isis snart kommer Stefan stormuften med sina feministiska styrka.

  Gilla

 • ericr45

  Smörja från Gardell. Inte första gången och heller inte sista.
  Att ogilla mussar är INTE ”rasism”.
  Det är ett naturligt tillstånd för logiskt tänkande människor..
  Nämn ETT fungerande muslimskt land?
  Lever man i ett land under muslimsk ideologi (ibl kallad ”religion”) där man uppmanas att avliva vissa pga de ”tänker fel”. kan inte ett land fungera..

  Gilla

  • Kenth Andersson

   Logik och logiska människor finns det inte plats för i dagens trygga och heligt mångkulturella Sverige !

   Gilla

 • ossie

  Terror Mord Jihadister, Kvinnoförtryck, Medeltid, gangrapes, de som vill ha detta kan flytta till muslimska länder. Vi som vill behålla civilisationen vill inte ha in denna ondska.

  Gilla

 • Monica

  Flertalet PK vänsterintellektuella är obotliga islamvurmare som inte kan tänka nyanserat. Det är som de sitter fast och är hjärntvättade i en sekt.

  Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: