Stäng

För få poliser
0 (0)

I gårdagens Rapport talade man om polisbristen i Sverige. Polistätheten i Sverige tillhör de lägsta i hela EU. En förklaring som gavs i programmet var att befolkningsökningen skenat iväg och att polisen inte hunnit med. Nu väntas minst 300 000 asyl- och anhöriginvandrare anlända Sverige fram till 2021, minst. Hinner verkligen polisen med i takten…

Politik som dödar
0 (0)

Lokaltidningen publicerade idag ett av många massutskick jag antar kan läsas i många medier. Författarinna till debattartikeln är socialdemokraten och EU-parlamentarikern Marita Ulvskog. Normalt är allt vad hon skriver, säger och påtalar föga intressant, men slutorden i hennes text tål att citera. ”Det är dessa SD lierat sig med i ett försök att uppfattas som…