Kaos i Göteborgs kommunstyrelse, sandlådefasonerna fortsätter

Från Sverigedemokraterna i Göteborg

Till dagens kommunstyrelsemöte fanns det ett gemensamt yrkande från övriga partier om ”det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier”, ett yrkande även vi SD står bakom och yrkade på. Vi skrev ett tilläggsyrkande som följer: Yrkande om förnyelse av det systematiska arbetsmiljöarbetet med fokus på sexuella trakasserier. 

SD Stödjer yrkandet från S, M, MP, V, L och KD.Read More »