Driv inte samma hjärtlösa symbolpolitik som M och SD på bekostnad av de allra mest utsatta i samhället”

INSÄNDARE. Malmö 22-11-2018
Till Märta Stenevi, mp , m fl politiker
Angående ditt inlägg på Aktuella frågor i sydsvenskan den 22 – 11 så har jag som boende och skattebetalare i Malmö följande kommentarer:

Tänk så rätt Dan Park har…
Jag är inte villig att stötta s k papperslösa personer med eller utan barn med en enda skattekrona. Dessa individer trotsar svenska lagen och vägrar att finna sig i dom beslut angående avvisning som svenska myndigheter har tagit.
Deras fall har prövats i olika instanser och man har t om haft flertal möjligheter till överklaganden och trots detta så vägrar man att följa svenska lagar och lämna landet. Med detta val har man uppvisat en total respektlöshet mot dom svenska lagarna och kan därmed klassas som kriminella individer och därmed skall dom heller inte ha någon som helst ekonomisk stöttning och på så sätt ges möjlighet att hänga kvar i landet ytterligare en tid.
Sunt förnuft, Märta Stenevi, MP, säger att en individ som inte ens har rätt att vistas i landet kan inte och skall inte heller ha några rättigheter angående ekonomiskt bistånd via skattemedel i någon som helst form.  Men sunt förnuft är ju en sällsynt vara inom ditt parti.
Du hänvisar ett flertal gånger till FN : s barnkonvention i dina rader men jag anser inte att denna konvention skall användas på det sättet som dom s k papperslösa gör.
Det dom gör är helt enkelt att dom missbrukar detta på ett sätt som faktiskt kan liknas vid utpressning. Barnen används helt enkelt som ett vapen gentemot svenska myndigheter att få stanna kvar i landet och utnyttja olika bidrag samt att kräva bostad. Att ha barn kan inte få vara en biljett in i det svenska samhället och skall inte per automatik leda till ett uppehållstillstånd, skydd, utbildning, hälsa och en barndom som gynnar deras utveckling för att använda dina egna ord.
Med ditt och ditt partis synsätt så skulle varenda barnfamilj kunna komma hit och kräva allt vad det svenska samhället har att erbjuda och vad det skulle leda till kanske även du kan sätta dig in i även om jag betvivlar det. Barn skall inte kunna användas som en fribiljett in i det svenska ”paradiset”.
Du skriver vidare att Malmös miljöinspektörer hittar barn så små som 3 – 4 år som bor i svartklubbar under oacceptabla förhållanden. Huruvida detta påstående är sant vet jag inte men jag undrar om du som ju utger dig för att vara så human och barnkär har öppnat upp ditt hem och låtit några av dessa barnfamiljer få bo under normalare förhållanden en tid?
För det är väl inte så att dina rader kan räknas till dom som vanligtvis ställer upp för alla som har det sämre så länge detta stöd finansieras av allmänna medel men att ljudvolymen drastiskt sänks när den egna börsen och det egna hemmets dörrar skall öppnas?
Du vädjar till företrädarna för socialdemokraterna, liberalerna och centern att inte offra barnens rätt till en bra barndom medan de vistas i Malmö.
Vilket tidsbegrepp talar du om i detta fallet? Är det en kortare eller en längre period eller är det för evigt som dessa barnfamiljer som ju egentligen inte har rätt att vistas i Malmö en enda dag skall få vara här? Eller hur humant tycker du att det är att låta dessa familjer kanske få var i Malmö några år och sedan skickas tillbaka dit därifrån dom har kommit?
Då tycker jag faktiskt att det är mycket humanare att avvisa dessa familjer så gott som omgående efter ett avvisningsbeslut innan dom har hunnit rota sig för mycket.
Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag att Malmö stad ska sluta med att betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas olovligt i landet har inget med främlingsfientlighet eller hjärtlöshet att göra. Det är bara sunt förnuft samt ett ansvarsfullt sätt att hantera Malmös skattebetalares pengar.
Malmö kan inte vara alla barnfamiljers socialbyrå och bostadsförmedling!
Sandor Herold, Malmö

19 thoughts on “Driv inte samma hjärtlösa symbolpolitik som M och SD på bekostnad av de allra mest utsatta i samhället”

 1. Jag också betalar skatt i två länder för jag får pension i bägge. Jag är tvungen att göra det enligt lagarna där och här.
  Betalar Kurts fru skatt i Kina ? Tror inte det. I Sverige då ? Inte där heller, antar jag, hön går fortfarande och lär sig svenska på SFI.
  Livet kan inte vara så pass svart, tycker jag.
  Nihil sine labore (ingenting utan arbete) – ett talesätt som Mp-politikerna i Malmö borde fundera på och tillämpa i praktiken.

 2. Bra talat Sandor, jag vill inte hellre betala för dessa människor. Men frågan är hur kan jag undvika att göra det? Jag betalar skatt i Sverige och i Tyskland jag är trött på att betala för två länders misslyckade politik

 3. Det finns ca 300 000 000 barn i Indien o Pakistan som har ett helvete, Märta hälsar dom och alla andra välkomna, vi har råd! Miljön skiter vi högaktningsfullt i.

 4. Symbolpolitik är vad migrant-ivrarna sysslar med.
  Dagligen överöses vi av rapporter från olika intresseorganisationer vars enda syfte verkar vara att ljuga om migranters rättigheter.

  När illegala invandrare får stöd av samhället samtidigt som nödställda svenskar med legitima skäl nekas, då kan man fråga sig vilka som står för symbolpolitik?

  När Malmö som är Sveriges tredje största stad inte lyckas försörja de ”pensionsräddare” som de så gärna tar emot, då får resten av landet ge bidrag till dem.

  Den symbol-journalistik som bedrivs från msm borde förbjudas så länge de inte redovisar fakta.

 5. Bra sagt av Sandor H. Som sagts tidigare. Göken kan inte vara modellen för mänskligt beteende? Övriga fåglar tar i regel hand om sina ungar. Hur tänker dom egentligen? Sverige behöver sina resurser att ta hand om sina ungar.

 6. Märta Stenevi skriver att det är under all kritik att små barn skall få bo på spelklubbar bl.a.
  Om det nu skulle vara sant så tror jag att detta skulle bero på att det inte finns några bostäder.
  Hur tror du att det blir med bostäder om rödtotten får sin vilja fram och tar hit 30-40 miljoner sådana människor till.
  Inbillar du dig att bostadssituation blir bättre då ?????

 7. Tack för kloka ord Sandor. Vill bara påminna om att resten av Sveriges skattepengar går till Malmös generösa omsorg o tolkning av barnkonventionen. MP, tok och hittepå partiet gör allt för att öppna börsen åt alla riktningar bara det inte drabbar den egna börsen

 8. Ingen som helst tvekan om vilket PARTI denna debattör tillhör !!
  Behöver inte tillägga något, utom att politiskt riktad utan insikt om Sverige och dess framtid !!!
  Farligt för landets framtid …….

 9. Finns väl inget annat land på jorden som betalar illigala personer för att vistas inom landets gränser.
  Det måste vara svar på hur abzurt Sverige är och vansinnigt.

Kommentera