Tänk om det blir kallare?


Klimatpanelen IPCC:s larm har oftast slagit fel. FN:s klimatpanel IPCC och många andra hävdar att koldioxid från mänsklig verksamhet hotar Jorden med farlig uppvärmning. Fakta visar att deras förutsägelser oftast saknat grund. Det tycks media, politiker och myndigheter ha missat, skriver Tege Tornvall i ett mejl vi fått. 

Havsytan stiger globalt: Efter senaste istidens maximum har haven stigit 120-130 meter i växlande takt. De mätstationer där landet varken höjs eller sänks visar de senaste 50 åren en höjning av 0-1 mm per år. (havets oroar inte).

Korallöar hotas av stigande hav: Koraller söker ljuset och växer till havsytan och i sidled. Stormvågor smular sönder dem vid ytan och spolar upp deras rester på öarna, så att dessas yta ofta växer. På Maldiverna tror man inte på undergång utan bygger en landningsbana för jätteplan. (maldiverna sjunker inte).

Koraller dör och försvinner: Koraller finns sedan 480 miljoner år. De har överlevt istider och värmeperioder. De saknar färg men får färg av alger. Ibland byts dessa ut så att reven under en tid bleks i en naturlig process, (reef reality stark).

Havsisen i Arktis försvinner: Havsisars utbredning runt Nordpolen och Antarktis styrs av havsströmmar i en 60-årig cykel. I 30 år går varmt vatten mot norr, så att isen där krymper. Då minskar varmt vatten mot söder, så isen där växer. Nästa 30 år sker det motsatta. (havisareal halvkugle).

Isbjörnen utrotas: Isbjörnar har överlevt både istid och varmare klimat i minst 100.000 år. Aktuella mätningar visar 25-30.000 djur, fem gånger fler än för 40-50 år sedan. Deras största hot är inte värme utan jakt (nunatsiavut manager).

Smältande landisar på Grönland och Antarktis höjer världshavens nivå: Landisen på Antarktis är upp till 4 km tjock med över 50 minusgraders årsmedeltemperatur. Återvändande forskares läger täcks av snö. Isen växer! På Grönland är isen upp till 3 km tjock. Så högt är det 10-20 grader kallare än vid marken. Om så klimatet blir 4 grader varmare, tinar isen bara vid marken längs fronten i söder, vilket höjer havet med mindre än 1 mm/år. (dmimassebalance).

Fler och värre orkaner: Vindar bildas av temperaturskillnader. Kallare klimat ökar skillnaderna med fler och starkare stormar som följd. Varmare klimat minskar dem. De senaste 15 åren har haft färre orkaner.  (orkansäsongen 2017 maue).

Större och torrare öknar: Satellitfoton visar mer grönska längs Saharas södra gräns (Sahel) och i utkanten av andra öknar. De krymper! Med mer koldioxid i luften behöver växterna andas mindre och förlorar då mindre vatten, (koldioxidens välgörande).

Hotande hungersnöd: En grads uppvärmning och ökande CO2-halt sedan Lilla Istidens slut gynnar växtlighet och skördar. Sedan 1930 har skördarna ökat fem gånger, medan Jordens befolkning bara har ökat 3,5 gånger. De senaste 20 åren har världens jordbruksproduktion enligt FAO ökat med över 40 %. Världsbanken: Färre lider nöd och svält, (ipcc totalt fel).

97-98 procent eniga:  IPCC hänvisar till bl.a. tre studier: Illinois-universitet 2009, Anderegg 2010 samt Cook 2013. Av 10.257, 1.372 resp. 11.944 tillfrågade valdes 77, 50 resp. 42 ut, som ansågs direkt forska om mänsklig påverkan. Av dem höll 75, 49 resp. 41 med om hotande påverkan. Det var 0,7 resp. 2,3 och 0,3 procent av de först tillfrågade. Tusentals klimatforskare lämnades utanför, (ipcc fantasisiffror).

Rekordvärme senaste åren: Efter Lilla Istidens slut för nära 150 år sedan har det blivit en knapp grad varmare. Enligt mätdata var 1934 och 1998 varmast under 1900-talet. Satellitdata visar inte någon nämnvärd  uppvärmning sedan 1996 frånsett tillfälliga varma El Niño-strömmar i Stilla Havet 1997/98 och 2015/16. Men NASA/GISS och NOAA i USA har nu justerat ned 30-talets värden och upp de senaste årens, så att dessa noteras för rekordvärme. (fusk temperaturdata).

Massutrotning:  Larmen om massutrotning saknar grund. Tidigare eror med rikare växt- och djurliv var 5-10 grader varmare och hade flerfalt högre CO2-halt. Nu har mer värme och mer koldioxid gynnat Jordens växt- och djurliv, så att nya arter bildas í snabb takt. (biomangfoldet öker overalt).

Mer information finns på www.klimatsans.com, hemsida för nätverket Klimatsans med Sture Åström som sekreterare. I nätverket ingår mer än 40 professorer och forskare i nära kontakt med ytterligare flera hundra av världens ledande klimatforskare. De ger oss snabb och kunnig tolkning av forskningens rön.

Fler fakta ger Tege Tornvalls bok ”Tänk om det blir kallare?”, som beställes för 269 kr. inkl. moms och frakt på tege.tornvall@gmail.com. 

-Petterssons är en reklamfri blogg, men ingen regel utan undantag. Annonsen ovan presenteras utan kostnad.


16 responses to “Tänk om det blir kallare?

 • Anders Nilsson

  @Mia
  ”Då låter man politiken och inte vetenskapen få styra.”, skriver du. Det är ju just det som har hänt inom IPCC. När de vetenskapliga slutsatserna inte överensstämmer med de förväntade slutsatserna, så tar man helt sonika bort dom slutsatserna i slutrapporten, som skrivs av en politiskt tillsatt grupp.
  ”IPCC:s andra rapport var också återhållsam, åtminstone i den version som panelens vetenskapliga
  experter och granskare beretts möjlighet att uttala sig om. Men när slutversionen lades fram hade
  IPCC:s ledning via en huvudförfattare strukit en central expertgrupps slutsatser att någon mänsklig
  påverkan på klimatet inte kunde fastställas. I stället infogade man en mening som angav att vetenskapliga
  data nu tydde på ”en märkbar mänsklig påverkan på jordens klimat” (detaljer och referenser
  ges i Avsnitt 15.5). Den vetenskapliga utvärderingen förkastades och ersattes med ett politiskt
  betydelsefullt uttalande förenligt med IPCC-ledningens alarmistiska åsikter.
  Genom den kuppen förvandlades IPCC till ett politiskt organ för alarmisterna. Några ledande skeptiker
  sade upp bekantskapen med IPCC, andra anser sig ha blivit utrensade genom att inte längre
  ombes deltaga i panelens arbete. IPCC:s efterföljande rapporter präglas helt av alarmisternas synsätt,
  medan skeptikers invändningar tämligen kortfattat avfärdas eller helt negligeras.”
  Detta citat är från boken ”Falskt alarm” av Gösta Pettersson, där han på ett vetenskapligt faktabelagt och lättförståeligt sätt beskriver klimatet och dess förändringar på jorden. Boken är lättläst och man behöver inte vara vetenskapsman för att förstå. Jag rekommenderar starkt alla, och framförallt ”Mia” att läsa den. Den finns att ladda ner, eller läsa , i PDF-format här: https://drive.google.com/file/d/1-ZxMDcU4ATwGiY_mxRrh-ZTOSTbvAcfS/view Läs den, Mia, även om fakta kanske inte kan påverka din tro, kanske du kan få dej en tankeställare.

  Gilla

 • Valter

  Dom troende väntade på arken på Luossajärvi is, världen skulle gå under och enbart de med en rätta tron skulle bli upphämtade. Liknande domedags predikan hörs från tidningar och SvT. Återigen är det tio år till punkten utan återvändo, då allt är försent och vi otrogna brinner förmodligen i hettan av den stora klimat förändringen. Hur många tio år ska det ta, innan övervägande delen av folket ser sanningen som den är. Vissa tider i jordens historia är det varmare vissa tider kallare, inget konstigt med det. Även utan en enda människa på jorden. Blev vi brända av de fasligt farliga ozonhålen, nu trettio år efter larmen borde befolkningen i nordkallotten vara sönderbrända och döende i canser. Inget stämde och ingen av de sk. ozon experterna vill veta av det dom påstod då. Lär sig människor aldrig eller är det en vilja att ha en hotande katastrof i framtiden som styr dom.

  Gilla

 • El gringo

  Bl a Detta med korallerna och Isbjörnarna tror jag bara är propaganda, som så många andra skräckscenarion. Som sagt, det som är viktigare att förbereda sig för är en ny Istid, som alla seriösa forskare vet kommer och kortfattat så är huvudorsakerna till dessa långvariga nedisningar variationer i jordens bana kring solen samt variationer i jordaxels lutning (ca 21,5-drygt 24grader), just nu är den ca 23,5 grader och sjunkande. Det innebär att skillnaderna mellan sommar och vinter har varit maximal i flera tusen år på våra breddgrader.
  Sedan kan också stora vulkanutbrott mm ge ett hastigt försämrat (kallare) klimat undet många många år.
  Källa fakatboken ”Istider”. Ingår i serien ”Planeten Jorden” och är den klart bästa boken i serien, i mitt tycke.

  Gilla

 • Urban Lindgren

  Tänker på det där med koraller
  Om nu haven stiger så är det mycket troligt att korallen anpassar sin höjd till rådande förhållanden. Det är ett levande väsen. Inga öar kommer därmed att sjunka.

  Å så är det det där med koraller som kommer att dö pga ökande temperatur.
  Ja, kanske. Men samtidigt är det så att då blir temperaturen i havet helt perfekt någon annan stans på jorden, eller???

  Gilla

  • El gringo

   Helt riktigt, tror jag, koraller har som sagt överlevt massor med gånger med mycket varmare vatten.

   Gilla

 • Kent

  Det är ett maktspel där politiker vill ha total makt och driva sina frågor om miljön som inte får ifrågasättas.
  Miljön blir guden som inte får ifrågasättas och politikerna dess överstepräster och uttolkare.

  Gilla

 • SvenskMan77

  Stockholmarna… oftast miljöpartister som syns och hörs… jobbar för vinter-OS…. hmm vilka logiska tänkare dom är..med tanke på snötillgången. Tilll råga på allt ska dom flyga över hela norden samt till baltikum.

  Gilla

 • Mia

  Med tanke på att SD och kanske ändå mer deras sympatisörer är ganska ointresserade av ett förändrat klimat och slår ifrån sig alla risker, så lägger man ner mycket tid på att försäkra sig om att det inte är någon fara. Vore bättre att lägga den tiden på att läsa på vad det egentligen handlar om för det är knappast kunskap man grundar sina åsikter på.

  De stora förnekarna Stockholmsinitiativet och Klimatsans brukar få stå för ”sanningen” och samtidigt säger ju de exakt vad man vill höra.

  Ja, den som lever får se, särskilt de som är unga eller föds idag…….

  Gilla

  • odalkvinnan

   Mia! Kan du inte ta till dig fakta?
   Det här illustrerar ju problemet, De gick ut med att jorden gick under om tio år, Rockström och gänget. De är inga forskare! Det finns en studie i Australien som visar på samma som ovan.
   För att göra en vettig analys ska den baseras på faktaunderlag, det har varit ozonhål, öknarnas utbredning, försurning. Det är domedagsprofeter, sälj era hemman och vänta på arken.
   Att under tiden samla in plast, att göra det bästa möjliga, inte äta färdigmat med palmolja. Äta certifierad fisk, byta till elbil när de kommer, det går fort nu.
   Att vara alarmist har aldrig genom historien löst några problem, skrämselpropaganda.
   Den magra isbjörnen som valsade runt var fake news-kanske inte dementerat i svenska msm nyheterna. Fotografen har pudlat, även tidningen National Geographic. När verkligheten möter dikten

   Gilla

   • Tore

    Du talar till döva öron och ett dumt huvudet.

    Gilla

   • Mia

    Ingen har påstått att jorden ska gå under om 10 år, däremot har FN;s klimatpanel i sin rapport fastslagit att vi inom 10 år måste ha hejdat utsläppen så att temperaturen inte stigit mer än 1,5 grader, sedan kan det vara för sent att göra något. Något som tydligen Rockström har upprepat.

    Jag kan inte förstå varför det ska fokuseras så mycket på isbjörnar, det är något jag inte följt alls, Det är nog mest media som vill skriva om dessa för att folk vill läsa om sådant men med dagens temperaturer klarar de ju sig.

    Du verkar tro att flera decenniers forskning om klimatet inte grundas på faktaunderlag. Jag tror däremot att de hunnit samla på sig en enorm mängd fakta.

    Gilla

  • Grune

   Jag är övertygad om att du Mia inte begriper ett enda dugg.
   Du måste ju inse att det som vetenskapsmännen säger är FAKTA och det som de s.k. förståsigpåarna säger är inget annat än ” FAKE News.Jorden har gått igenom värre klimatförändringar än vad vi ser idag och klarat sig bra. Sådana fakta har du och alla andra som tror på detta bedrägeri inte fattat.
   Jag vet inte om det beror på att ni inte vill eller om ni är såhär tröga och intelligensbefriade.

   Gilla

   • Mia

    Jag lyssnar och läser först och främst om vad en majoritet av forskarna kommit fram till och det är väl ofta samma saker de du kallar förståsigpåare brukar rapportera om efter att också ha lyssnat.
    Men hur många bryr sig om vetenskapliga fakta här eller hur kan det komma sig att 100% är lika skeptiska till klimatförändringar över huvud taget och bara viftar bort det.
    Då låter man politiken och inte vetenskapen få styra.

    Och du är inte ensamma att känna till att jordens klimat har skiftat, det verkar på dig som att de som forskat i detta i årtionden skulle ha en aning om detta. Men anledningen till varmare perioder har inte varit de samma som den här gången.

    Jorden har klarat sig bra, säger du.
    Ja, det lär den göra hur varmt det än blir här, det gäller hur livet på denna jord ska klara sig.

    Alla övriga planeter som kretsar runt vår sol kan ha precis vilka temperaturer som helst utan att skada någon.

    Gilla

  • Ruth Magnusson

   Klart Rockström har rätt i sin domedagspredikan, som skapar klimatångest hos den mindre begåvade allmänheten. Om har inte upprepar sitt mantra så får han ju inga mer forskningspengar att leka med.
   Hur svårt kan de va?

   Gilla

  • Kardanaxel

   Enligt IPCC (FNs klimatpanel) AR4, så utgör utsläppen från fossil förbränning (fordon, uppvärmning, elproduktion) 1,25% av jordens totala koldioxidutsläpp på c:a 800Gt årligen. Ändå koncentrerar sig alla klimativrare på dessa 1,25%. Så frågan är: vad gör vi åt de andra c:a 790 Gt koldioxidutsläppen? Varken vi eller andra djur fiser ut någon nämnvärd del av 790Gt. Dessa utsläpp härrör från vegetation,land och hav. Utsläppen påverkas dessutom av solens aktivitet samt jordens bana runt densamma. Lite svårpåverkat.

   Gilla

   • Grune

    Detta är en sak som påpekats gång på gång av ”RIKTIGA” vetenskapsmän och inte av sådana lekmän som MIa och hennes gelikar tror på. Men jag förlåter dom för dom begriper inte bättre.

    Gilla

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande. Använd bara ett alias, skifta inte.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: