Libyen vill inte ha tillbaks de Afrikanska ”flyktingarna”

Libyens Utrikesministern för presidentrådet Mohamed Sayala betonade att Libyen helt avvisar processen att återsända illegala invandrare från Europa till dess territorium och uppmanar det internationella samfundet att öka trycket på ursprungsländerna för att stoppa inflödet av afrikaner.

”Libyen accepterar inte detta orättvisa och olagliga förfarande, det har mer än 700 000 invandrare på sitt territorium, migranterna måste skickas tillbaka till ursprungsländerna som de kom ifrån, eftersom Libyen bara är ett transitland”.

Han tillade att Libyen har problem tillräckligt och det internationella samfundet måste ta sitt ansvar genom att pressa ursprungsländerna för att återta sina medborgare och bära kostnaden för returresan.

LÄNK

Idag minns vi att Vänsterpartiet backade upp Hitler och han invasion av Danmark och Norge

VALET 2018. Den 23 augusti 1939, för 79 år sedan idag slöts Molotov-Ribbentrop-pakten vilket medförde att Vänsterpartiet som enda svenska riksdagsparti ställde sig bakom Nazitysklands invasion av Norge och Danmark och Sovjetunionens krig mot Finland samt Sovjetunionens överfall på de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen redan sommaren 1940. Read More »