Har SD svängt?


VALET 2018. Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson kritiseras på bloggen och bland annat av Samnytt för att han har sagt ”…Men ingen som har bott i Sverige kommer tvingas att återvända till sina hemländer. Vi har ingen politik för det,” intervju med SvD Juniori en för en drygt vecka sedan. 

Det låter naturligtvis inte bra men där står också ”Utgångspunkten kan inte vara att människor ska stanna i Sverige för alltid. Under tiden man befinner sig i Sverige, ska man få skydd från det man flytt ifrån. Då ska man ges kunskap som sen kan användas i hemlandet när man återvänder”. 

-Pettersson undrar också hur pass seriös intervjun är och vem som ligger bakom frågorna som juniorreportrarna Erik, 12 år, och Maria 13 ställer?

Jag menar vilka 12-13 åringar som får chansen att ta upp frågor som barn tycker är viktiga med en partiledare ställer frågor om att samkönade par ska få adoptera?

Så mitt råd, ta den veckogamla intervjun med en hel nypa salt i varje fall tills vi fått ett officiellt uttalande, många tar chansen att splittra SD. Man behöver exempelvis inte tvinga folk att åka hem med våld. Indragna bidrag och/eller hjälp att starta om hemma kan vara andra sätt.

Läs gärna Sverigedemokraterna valplattform 2018

Nedan de frågor som behandlar Migrationspolitiken i valplattformen

En modern asylrätt

Sveriges migrationspolitik har under decennier hanterats på ett ansvarslöst och ignorant sätt, med allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Ett mycket högt asyl- och anhörigmottagande har splittrat samhället, odlat utanförskap och urholkat välfärden. Samtidigt har säkerheten äventyrats eftersom krav och kontroller varit mycket svaga, både vad gäller vistelse i landet eller beviljande av medborgarskap. Idag vistas tiotusentals personer illegalt inom landets gränser och Sverige är internationellt känt för oroligheter och medborgare som är aktiva inom terrornätverk.

Även om vissa åtstramningar gjorts är de långt ifrån tillräckliga. Dessutom är de ofta fyllda av luckor, hastigt framtagna utan helhetsperspektiv och utan ordentliga konsekvensanalyser. Sverige behöver bygga en migrationspolitik från grunden, med fasta regelverk och respekt för landets gränser, medborgare och lagbok. Sverige behöver helt enkelt Sverigedemokraternas politik. Det är en politik som i första hand tar ansvar för det egna samhället. Samtidigt är det en politik som ser till den globala situationen och eftersträvar balanserade regelverk där utbyten och resor möjliggörs samtidigt som flykt minimeras och internationell kriminalitet bekämpas.

Vi ser också ett särskilt behov av att kraftfullt bemöta det så kallade skuggsamhället, inom vilket ett mycket stort antal personer lever i Sverige utan uppehållstillstånd. Sverigedemokraterna ser ett stort behov av förstärkt lagstiftning för att dels göra det betydligt svårare att arbeta och bo i Sverige utan tillstånd, dels bemöta de som utnyttjar personer utan uppehållstillstånd som svart arbetskraft eller tjänar på att upplåta bostad till dessa.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

 • Förändra asyllagstiftningen så att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra
  grannländer och stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert
 • Förändra regelverket för arbetskraftsinvandring så att den svenska arbetsmarknadens behov
  blir styrande samt arbetsgivares möjligheter att utnyttja utländsk arbetskraft för att kringgå
  svenska arbetsvillkor omöjliggörs
 • Skärpa försörjningskraven vid anhöriginvandring samt kontroller av släktskap för att
  omöjliggöra utnyttjande av systemet samt ytterligare överbelastning av välfärdssystemet
 • Skärpa kraven för att bli svensk medborgare, inklusive språk- och samhällskunskapstest, samt
  möjliggöra återkallelser av medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder
 • Bidra till återvandring genom ett tydligt uppdrag till migrationsverket om att prioritera frågan
  samt satsningar på såväl ekonomiskt stöd som till exempel anpassade utbildningar och
  kontaktförmedling för den enskilde
 • Bekämpa skuggsamhället genom att ge polisen verktyg och resurser att eftersöka personer
  som vistas i landet illegalt, öka antalet förvarsplatser och möjliggöra för längre vistelse i förvar
  om utvisning inte kan verkställas omedelbart
 • Eftersträva avtal med andra länder för att kunna utvisa fler personer, antingen till deras
  hemländer eller till länder som kan erbjuda plats och grundläggande skydd mer effektivt än
  Sverige
 • Koppla uppehållstillstånd till tydliga grunder och återkalla uppehållstillstånd om grunden inte
  längre kvarstår

Nedan Sverigedemokraternas valplattform som sammanfattning i 40 korta punkter

1. Sverige ska bara ta emot asylsökande från grannländer.

2. Etablera så kallade Sverigecenter i utsatta områden för att ”stärka den kulturella sammanhållningen”.

3. Öka medborgarskapets betydelse genom att stärka kopplingen till tillrättigheter, som de generella välfärdssystemen.

4. Skärpa kraven för att bli medborgare, med språk- och ­samhällskunskapstest.

5. Skärpa försörjningskraven vid anhörig­invandring.

6. Eftersträva avtal med andra länder för att kunna utvisa fler personer.

7. Ge skolan ett statligt huvudmannaskap.

8. Satsa på lärlingsanställningar som ny anställningsform.

9. Begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 ­dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar och ­psykisk ohälsa bland barn och tonåringar.

10. Förbättra arbetsmiljön och höja vårdyrkets status, bland ­annat genom yrkeslegitimation för undersköterskor och att utöka möjligheten till heltid för vårdpersonal.

11.    Avskaffa kostnadsfri sjuk- och tandvård för ”illegala” ­invandrare.

12. Förbättra tillgängligheten i förlossnings- och barnsjuk­vården.

13. Inrätta säkerhetsklassade vårdplatser dit aggressiva och våldsamma patienter snabbt kan avskiljas.

14. Införa breda straffskärpningar och införa riktiga livstidsstraff för de särskilt farliga brottslingarna.

15. Införa obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar, återkalla medborgarskap vid terrorbrott.

16. Ge polisen ökade befogenheter och göra det ­lättare att bära tjänstevapen utanför tjänsten.

17. Satsa på småföretag genom utvidgat starta eget-bidrag, minskat sjuklöneansvar och sänkt arbetsgivaravgift.

18. Slopad karensdag inom vård och förskola.

19. Göra a-kassan obligatorisk och flytta den till Försäkringskassan.

20. Avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form, öppna upp för en bredd av aktörer.

21. Förhindra en ny flygskatt.

22. Strategisk utbyggnad av järnväg, betala av dess underhållsskuld.

23. Avskaffa anvisningslagen och ge bostadsrättsföreningar möjlighet att neka kommuner som medlemmar.

24. Lagstifta om ett undantagslöst förbud mot barnäktenskap och månggifte.

25. Förbättra barnfamiljers ekonomi genom stärkt föräldra­penning och bostadsbidrag.

26. Modernisera lagen för att säkerställa alla behövandes rätt till personlig assistent.

27. Införa bindande krav på bemanning dygnet runt på äldreboenden.

28. Ta krafttag mot sexualbrottslighet genom ”rejält” skärpta straff.

29. Motverka hedersförtryck genomen särskild brottsrubricering för hedersrelaterat brottslighet.

30. Förbättra kvinnors ekonomi genom förstärkt garantipension och bostadstillägg.

31. Erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

32. Verka för internationell flyktinghjälp i närområdet, bidra till frivilligt återvändande av flyktingar.

33. Genomföra en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.

34. Bekämpa tiggeri.

35. Successivt öka försvarsanslaget till 2,5 procent av BNP.

36. Satsa på säker och effektiv kärnkraft.

37. Främja en elektrifiering av transportsektorn genom satsningar på infrastruktur med fler laddstolpar och en vätgasstrategi.

38. Stoppa höjningen av fordonskatten och kilometerskatten, samt minska dieselskatten för jord- och skogsbruket

39. Säkra det svenska kulturarvet genom anslagshöjningar för vård och utveckling av vårt kulturella arv, införa kulturarvs-rot och stärka den statliga kulturarvsfonden.

40. Införa en svensk kulturkanon i skolundervisningen.

Källa: Sverigedemokraternas valplattform 2018 


26 responses to “Har SD svängt?

 • RäddSomFan

  Socialtjänsten borde ta sig en titt på famlijen till dessa barn som intervjuvar eftersom föräldrarna låter utnyttja barnen och tvingar dom till detta, för det finns inte en chans i helvete att barnen själva har kommit på dessa frågor eller ens för den delen självvalt hade ställt upp på detta spektakel istället för att vara ute och leka som vilket annat litet barn som helst i 13 års åldern. Det är förjävligt att ingen ifrågasätter detta speciellt SD, dom borde aldrig ha ställt upp på en sådan intervjuv.

  Gilla

 • ossie

  Invandrare som sköter sig har jobb och inte är muslimska fundamentalister ska naturligtvis inte ifrågasättas. Kriminella och rena bidragsparasiter bör återsändas. Sen ska anhöriginvandring helt stoppas vill man återförenas så ska det ske i hemlandet. Rese och flyttkostnader kan vi bidra med det är rean vinsten.

  Gilla

 • Conny Lundberg

  Jag förstår helt enkelt inte de som hävdar att vi skall överge det enda parti som hela tiden varit konsekvent angående invandringen(SD)?
  Varför skall vi rösta på ett så litet parti som inte ens kommer att göra någon som helst skillnad i nuläget(AfS)?
  För oss som förstår vartåt situationen i Sverige barkar iväg kan jag iof fatta att många anser att ju starkare ord vi använder angående invasionsimmigrationen ju fler kommer vi att övertyga.
  Tyvärr tror jag att detta inte fungerar eftersom många fortfarande sitter fast i regeringens och tidningarnas propaganda och inte kan tänka sig att rösta på ett extremt frispråkigt parti som många av dem aldrig ens uppfattat namnet på.

  Gilla

  • Kenth Andersson

   För inte så länge sedan sades samma sak om partiet SD !

   Liked by 1 person

   • Conny Lundberg

    Det var dock några mandatperioder tillbaka. I nuläget tror jag inte vi har den tiden på oss speciellt med tanke på hur hårt 7-klöverns partier jobbar på att minska yttrandefriheten.
    Annars är jag i sak överens med dig om att AfS är uppfriskande frispråkiga.

    Gilla

 • KENT

  Att vi fram till valet kommer att bli översköljda av lögner om SDs inkompetens och moraliska uselhet i en omfattning som aldrig förr skådats.
  Desinformation som att SD egentligen inte kommer att göra mycket åt flytingkaoset kan säkert spridas av sjuklöverpartierna. Kan man få över några % till AFS så gynnar det sjuklöverpartierna.

  Liked by 2 people

  • Kenth Andersson

   Det enda rätta är väl att SD får politiskt inflytande efter valet i September och därmed får chansen att en gång för alltid övertyga och visa sin väljarkår att partiets teoretiska vallöften till 100% omvandlas till verklighet !
   Att SD nu börjar vackla och gå ifrån vissa av sina heliga f.d politiska ståndpunkter kanske inte spelar någon roll.

   Liked by 1 person

 • Conny Lundberg

  Det pågår hela tiden en kampanj för att svärta ned SD och splittra dem som sympatiserar med partiet, precis som Pettersson själv säger, så överge inte SD utan rösta på Åkesson och hans partivänner så att vi till slut kan styra bort skutan Svea från stupet och skapa en bättre framtid för vårt land!

  Gilla

  • Paul

   Att kritisera SD är inte att ”svärta ned” partiet. SD är inte hoppet och räddningen för Sverige och svenskarna därför att de har liberaliserats och anstränger sig för att bli accepterade av sina politiska motståndare och pk-media.

   AfS 2018

   Gilla

  • Stenbock

   Paul:
   Om nu dina teorier skulle stämma,varför då propagera för ett parti som i bästa fall,kommer att få ynka 1 % av rösterna ?
   På vilket sätt har du/ni tänkt att ni skall förverkliga era vallöften,med den väljarbasen ?
   I en ”demokrati” har alla rätt att söka lyckan. Oftast blir deras utopier i regel genomskådade,vilket du kan se på pränt hos Gudruns FI.

   Liked by 1 person

 • Lena

  Finns det liknande muslimtrogna partier i Sverige, eller fungerar befintliga vänsterpartier redan som muslimtrogna ?
  https://voiceofeurope.com/2018/07/muslim-party-leader-in-the-netherlands-tells-dutch-to-leave-their-country-if-they-dont-like-diversity/
  Budskapet från muslimpartiet i Nederländerna går inte att ta miste på……..skrämmande.

  Liked by 1 person

  • Hanna

   Tack för länken, otrevlig läsning. Visar att rena muslimpartier bildas när de är numerärt starka! I Sverige finns idag islamisterna främst i MP och C, och mindre antal hos M. Vänsterpartiet tror jag har stort antal kurder, dvs motståndare till Turkiets regim.

   Gilla

   • Lena

    Hanna :
    Enligt vad jag vet så används det ryska och ukrainska ordet för mardröm ”koshmar , kosjemar” som en svordom i de rysktalande länderna däri ingår även Vitryssland.
    På franska används det just som mardröm, ”cauchemar.”
    Jag tycker att Västeuropas politik är en gigantisk ”koshmar cauchemar”, på svenska en ”satans djävla mardröm”.

    Gilla

 • Tony

  Men att få skydd i Sverige behöver ju inte alltid bestå i kraftiga
  bidrag som förtar lusten att söka ett jobb ifall man nu får stanna kvar?

  Liked by 1 person

 • Greger

  ”Man behöver exempelvis inte tvinga folk att åka hem med våld. Indragna bidrag och/eller hjälp att starta om hemma kan vara andra sätt.”
  Exakt min tanke.
  Jag tycker Mats Dagerlind reaktion är överdriven.

  Liked by 1 person

  • anne b rat

   Ja, hans reaktion är väldigt överdriven, han brukar ju annars för det mesta vara en sansad karl.
   Tyvärr finns det ju dessutom en på denna sajten som genom sina kommentarer jobbar jävligt hårt för att Löfven o Co skall sitta kvar efter den 9/9.

   Gilla

 • nosferatu

  De stackars barnen förstår inte att de utnyttjas. Självklart har inte de skrivit frågorna och självklart får vi inte hela intervjun.

  Fast visst bör partiledningen förtydliga sig, för de ord som uttrycks kommer att användas av både media och politiska motståndare.

  Gilla

 • Gus

  Vi får inte splittras i två läger nu ? Det gäller våra barns framtid, rösta SD !

  Liked by 1 person

 • Kenth Andersson

  Upp till bevis SD vad partiet igentligen har för politik, det börjar bli lite förvirrande nu med alla svängningar hit och dit bland annat inget krav på ett Swexit, inget tvång på återvandring, ja till homoadoptioner och kanske ännu fler eftergifter för att komma in i värmen och maktens politiskt korrekta finrum !
  Blir definitivt en röst på AFS i September, partiet som talar klarspråk.

  Liked by 1 person

 • Mässkalle

  Är den läst och förstått SD valplattform 2018 rasist? Bästtre det än att vara idiot.. ”För vem ska hjälpa oss när vi hjälpt så många att vi inte kan hjälpa oss själva”.

  Liked by 1 person

 • Argus

  Ju längre tiden går desto kraftfullare åtgärder krävs för att rädda Sverige och svenska folket. Att det finns hundratusentals papperslösa är ett gigantiskt problem. Med papperslösa avses de som slängt eller undanhållit ID- och resehandlingar vid ankomst till Sverige. Därför måste vi börja utreda dessa igen och skapa möjlighet att både ta ifrån dem medborgarskap och uppehållstillstånd om de inte på ett spårbart sätt kan visa vem de är och var de kommer ifrån. De så kallade statslösa (läs araber på kant med Israel) är ett annat problem att lösa. Samma sak gäller de vars hemland vägrar ta emot dem.

  Liked by 1 person

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft. Tre eller fler länkar innebär att kommentaren ställs i kö och måste vänta på godkännande.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: