13 thoughts on “Kulturuppvisning

 1. Ni minns kanske att jag lade in en bild av en okänd man,som ligger medvetslös (nedsövd) på en intensivavdelning på ett sjukhus i Berlin.
  I månade har man via pressen med hans bild,sökt få fram vem han är.
  Först när de visade upp hans husnyckel fick man napp…
  Hans nabo kände igen nyckel till denne 74-årige mans bostad.
  Stenbock som vistats o. bott i storstäder vet,att man är i sådana fullständigt anonym.Det som fick mig att vakna till i detta fall,var informationen att denne man hade en s.k. ”godeman”.
  Nu undrar jag vad skall dessa utföra för sin belöning,från det allmänna ?
  En sådan som inte ens hört av sig på 4 månader,borde besvara den frågan.Hade detta fall inträffat i hans våning och inte ute i det fria,vore han ju sedan länge död och ingen hade saknat honom !

 2. Sahlin – den motbjudande dekadensen och korruptionen inkarnerad.
  En i övermåttan sorglig existens som bara känns passé och vars politiska gärning endast förknippas med det nationella förfall vi nu bevittnar.

  Den provokativa indiskretion denna vulgära s-aktris ådagalagt torde även med svenska mått mätt stå i en klass för sig.
  Andreas.

 3. Varför visa denna kvinna som var en föredetting redan från hennes inträde i partiet. Låt henne sjunka djupt i den stora glömskans bassäng.

 4. Hennes kultur är fiffla med riksdagens kontokort, inte betala bilskatt,dagisavgift,låta sitt företag gå i kk,ge livakten falska dokument vid lägenhets köp, knu….a med livvakten.
  Hon är en totalt oduglig människa helt oförmögen till förvärvsarbete.

 5. Vår tids stora tänkare! Vad har hon inte bidragit med i vårt samhälle. Hån mot svenskar och är sinnebilden för rofferiet bland politikerna.

 6. Vad Mona Muslim säger om kultur bryr vi oss inte om.
  Hon vet inte ens vad kultur är förnågot. Hon är ju inget än en storgapande fylltratt som aldrig i sitt liv gjort något arbete.

 7. Uppenbarligen är inte Sahlinskan svensk. Professor emeritus i etnologi Karl-Olov Arnstberg har följande definition att vara svensk: ”Det som jag vet att du vet att jag vet”.

  Sällan eller aldrig har vi aldrig varit så svenska, enligt Arnstbergs tes, som på sextiotalet då Sveriges radio bara hade en enda TV-kanal och alla tittade på Lennart Hyland på lördagskvällarna. Det tog slut den 5 december 1969 då ett halvt FNL-demonstrationståg valsade in och startade TV2. Den andra halvan gick till SIDA och är kvar där än.

  1969 var ur svenskt vidkommande ett dåligt år som det sedermera kom att visa sig. 68-vänstern kom att få inflytande genom ovan nämnda TV-kanal och invandrarsonen Olof Palme blev regeringschef 14 oktober. Svenskarna har nog aldrig haft det så bra som just 1969 med en homogen befolkning samt ”nyanlända” som kom hit för att arbeta sig till en framtid. Det fanns naturligtvis utländska element som kommit före 1969 och inte haft Sveriges bästa i tankarna. Jag tänker mest på Schwarz, Wolodarski och Sarnecki men det finns andra också som svenska folket tagit under sitt beskydd som tackar genom att fördärva landet.

  Liberalism är bra men det finns svagheter i ideologin. Den förutsätter att alla är civiliserade och det utnyttjas oblygt av icke-liberaler. Det är i stort sett bara Europa och dess forna kolonier som låter andra komma in i länderna och ger dem samma status som den egna nationen.

 8. Jag kan inte komma på vem Mona Sahlin egentligen är. En kvinna, som tycker generellt illa om sina egna landsmän, sin kultur och sitt modersmål? Svenskar tycks accepteras inom de socialistiska leden enbart i egenskap av skattebetalare .

 9. Svensk kultur bland politikerna är väl att utnyttja tjänstekortet för privata inköp som t ex Toblerone.

 10. Vad är det för svenskt parti som låter sig representeras av en person som inte ens är uppdaterad och kunnig om svensk kultur? Vilken kultur har det partiet?

Lämna ett svar till Ruth Magnusson Avbryt svar