Stäng

4 reaktioner på “The greatest betrayal so far

 1. Marrakech-deklarationen är ingen nyhet. Att blanda den vita europeiska befolkningen med svarta afrikaner, har varit EU’s mål från starten. Redan på 20-talet skrev greve Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi – EU’s chefsideolog – i sin bok ’Praktischer Idealismus’ att det är målet med den Europeiska Unionen.

  Det han önskade var att återinföra feodalismen i Europa, under en ny ’Adel’. Vilka den adeln är tänkt att utgöras av, lämnar jag åt er att själva ta reda på*/. Allt tal om liberalism, marxism, socialism, feminism och annat trams är bara dimridåer. Greve Coudenhove-Kalergi talade klarspråk för 90 år sedan och Marrakech-deklarationen bekräftar att hans vision följs av EU-ländernas alla politiker till punkt och pricka.

  Ja, om inte förr, så vet vi nu alla, vad som väntar. Importen av afrikaner kommer att bli enorm. Den invandring som vi hittills sett var bara inledningen…

  */ Det står, svart-på-vitt, i kapitlet ’Adel’ (’Nobility’ på engelska). Boken finns att tanka ned/läsa på nätet. Någon svensk översättning finns tyvärr inte. Om ni bryr er det minsta om Sveriges och Europas framtid, så läser ni åtminstone kapitlet Adel/Nobility.

 2. Fast vad menar hon egentligen? Vi talar alltså om en deklaration från januari 2016, dvs för 2,5 år sedan. Enligt Patrik Engelau på Det Goda Samhället uttalar deklarationen ”att man bör verka för att religiösa minoriteter i muslimska länder får hyggliga rättigheter” och att man bland annat bör etablera ”en bred rörelse för att religiösa minoriteter i muslimska länder ska behandlas väl och att medvetenheten ökar om dessa rättigheter”.

  Finns det någon här som har läst deklarationen och kan förklara vilka problem som kvinnan i videon verkar ha hittat?

  1. https://petterssonsblogg.se/2018/05/24/marrakesh-political-declaration/ Citerar från det bifogade Youtubeklippet ”…”The Marrakesh politikcal declaration” (Maj 2018) inte att sammanblanda med ”The Marrakesh declaration of religious minorities” (2016). Dess mål är att massivt öka immigrationen till EU, inte bara från Mellanöstern utan också från Afrika…. ”

   Europeiska och afrikanska politiker / representanter träffades i Marrakech / Marrakech, Marocko, den 2 maj 2018.
   Alla europeiska ledare utom den ungerska representanten undertecknade förklaringen som öppnar för fortsatt massinvandring till Europa, inte bara från Mellanöstern men även från Afrika.

   Deklarationen; https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf
   Mycket luddigt och svårt att sätta sig in i. Märkligt att sådana här viktiga dokument inte finns tillgängliga på respektive medlemsländers egna språk.

   Marrakesh Politisk Förklaring (Google translate);
   sida 1-4 (8)

   VI, utrikesministrar, inrikesministeriet eller integrationen, ansvarig för migration och höga representanter för följande länder:, ÖSTERRIKE, BELGIEN, BENIN, BULGARIEN, BURKINA FASO,
   CABO VERDE, KAMEROON, CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN, CHAD, CONGO, CÔTE D’IVOIRE, KROATIEN,
   CYPERN, TJECKISKA REPUBLIKEN, DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO, DANMARK, EKVATORIELLA
   GUINEA, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIKE, GABON, GAMBIA, TYSKLAND, GHANA, GREKLAND, GUINEA,
   GUINEA-BISSAU, IRLAND, ITALIEN, LETTLAND, LIBERIA, LITAUEN, LUXEMBOURG, MALI, MALTA,
   MAURITANIEN, MAROCKO, NEDERLÄNDERNA, NIGER, NIGERIEN, NORGE, POLEN, PORTUGAL,
   RUMÄNIEN, SÃO TOMÉ OCH PRÍNCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SLOVAKIEN, SLOVENIEN, SPANIEN,
   SVERIGE, SCHWEIZ, TOGO, TUNISIEN OCH FÖRENADE KUNGARIKET; Unionens höga representant
   för utrikes frågor och säkerhetspolitik och EU: s kommissionär för migration, inrikes frågor och frågor
   Medborgarskap; och höga representanter för Västafrikas ekonomiska gemenskap
   Provision; och Algeriet och Libyen som observatörsländer;

   MÖTE den 2 maj 2018 i Marrakech, på inbjudan från Konungariket Marocko;

   BEKRÄFTAR den växande relevansen av migrationsproblem på global nivå i allmänhet, och i Euro-Afrikanska och Intra-Afrikanska relationer i synnerhet, liksom nödvändigheten att identifiera och anpassa Gecoördineerde reaktioner för hanteringen av migrationsströmmar i alla sina aspekter;

   SOM ERINRAR om åtagandena från Rabatprocesspartnerna inom ramen för 2006 Gemensam Afrika-EU-förklaring om migration och utveckling, 2014 års Afrika-EU-förklaring om Migration och rörlighet, 2030-agendan för hållbar utveckling antagen av Förenade kungariket Nationer i 2015 i vilka stater som lovade att lämna ingen bakom New York-deklarationen för Flyktingar och migranter antog 19 september 2016 av Förenta Nationerna, FN Deklaration av högnivådialogen om internationell migration 2013 och den politiska
   Förklaring av 5: e Afrikanska unionen – Europeiska unionens toppmöte 2017

   BEKRÄFTAR åtagandena från Rabatprocesspartnerna vid toppmötet i Valletta den
   Migrering i november 2015 och högtjänstemannens möte i Valletta i februari 2017, liksom deras efterlevnad av principerna om solidaritet, partnerskap och delat ansvar i foget Hantering av migrationsfrågor i full respekt för de mänskliga rättigheterna.

   REITERERAR åtagandena från Rabatprocesspartnerna till ett effektivt genomförande av Valletta gemensamma handlingsplanen (JVAP)

   SOM BEAKTAR det mandat som ges till Rabat och Khartoemförfarandena för att övervaka JVAP, samt kartläggning som redan genomförts, för att säkerställa uppföljningen av dem, och KOMENDING de ansträngelser som gjorts för att genomföra det tekniska instrumentet för långidsövervakning av JVAP;

   SOM ERINRAR om åtagandena från Rabatprocesspartnerna vid ministerkonferensen i 2006, 2008, 2011 och 2014, och principerna i 2011-Dakardeklarationen (en Operativ och sammanhängande dialog, ett flexibelt och balanserat tillvägagångssätt, engagerade partners och delade Ansvar);

   ERKÄNNER de framsteg som uppnåtts inom ramen för de olika planerna och strategierna för
   Rabatprocessen och med beaktande av de lärdomar som lärs av analysanalysen

   NOTERENDE värdet av teknisk expertis och erfarenhet av externa observatörer som
   internationella organisationer som arbetar inom migration och asyl, aktörer i det civila samhället,
   medlemmar av diasporan och akademiska representanter, för att berika och operationalisera
   dialog; CALLING för att stärka samarbetet med sistnämnda genom ökat
   konsultationer;

   BEKRÄFTIGT av Rabatprocessens drivkraft för att identifiera gemensamma politiska prioriteringar för
   migration och asylproblem mellan Afrika och Europa, och hans bidrag till formuleringen en
   implementering av migrationsstrategier;

   ENDEAVORING om att säkerställa samverkan med de genomförandeinstrument som har uppstått
   sedan 2014 och som omdefinierar partnerskabsrammen, UNDVIKA dubbelarbete
   åtagit sig i detta avseende och SÄKERHETER kompletterar interventioner

   ANKLAR Marrakechprogrammet för 2018-2020, vilket inkluderar den nuvarande politiska förklaringen
   så väl som det målrettade, operativa handlingsplanen, och som är baserade på ett regionalt tillvägagångssätt samtidigt
   även med hänsyn till stats suveränitet
   Samtycka till att justera det nämnda programmet med de fem domänerna i JVAP för att bibehålla
   sammanhållning och komplementaritet med det:
   Domän 1: Utvecklingsfördelar för migration och hantering av grundläggande orsaker till oegentligheter
   migration och tvångsförskjutning;
   Domän 2: Juridisk migration och rörlighet;
   Domän 3: Skydd och asyl;
   Domän 4: Förebyggande och bekämpning av olaglig migration, smuggling av invandrare och
   människohandel;
   Domän 5: Retur, återtagande och reintegration;

   ENVARA också att effektivt genomföra på ett balanserat sätt den handlingsplan som sålunda antas av
   med följande övergripande prioriteringar:
   1. Ett mänskligt rättighetsbaserat tillvägagångssätt: De genomförda åtgärderna kommer att bidra till att fullt ut respektera
   Flyktingar och invandrars mänskliga rättigheter och värdighet, oberoende av deras migrationsstatus.
   2. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt frågor om kön och skydd av migranter i utsatta situationer, särskilt kvinnor och barn
   3. Ökad uppmärksamhet åt kampen mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering: partner kommer att göra ansträngningar för att bekämpa dessa fenomen, och att främja en balanserad
   berättande om migration och diasporor, baserat på fakta och framhäver deras positiva bidrag till utvecklingen av samhällen i ursprungs-, transit- och destinationsländerna
   4. Ett regionalt tillvägagångssätt: Identifiering, formulering och genomförande av åtgärder kommer att ingå
   redogöra för lokala och regionala särdrag.
   5. Ett inkluderande och multi-stakeholder-tillvägagångssätt: I sina insatser kommer partnerna att försöka involvera alla aktörer under samordning av de nationella myndigheterna (regionala
   organisationer, lokala myndigheter, traditionella och sedvanliga myndigheter, företrädare för civila samhälle och invandrare och flyktinggrupper, arbetsmarknadens parter, den privata sektorn, media och akademi) samt relevanta internationella organisationer, för att säkerställa samordnade och
   ordnad hantering av alla dimensioner av det migrerande fenomenet.
   6. Särskild uppmärksamhet på insamling, analys och delning av uppdelade data: bland
   De planerade verksamheterna kommer att sträva efter att identifiera befintliga initiativ och
   studier, för att dela migrationsdata och vid behov vidta specifika studier för
   operativa ändamål på nationell eller regional nivå. Uppgifterna och informationen som erhålls kommer att
   delta i och bidra till migrationspolitiska processer
   Besluta att rikta konkreta åtgärder som återspeglar Rabat-processens särskilda mervärde. Detta
   ligger framför allt i förmågan att bygga nätverk av tekniska och politiska aktörer, att formulera åtgärder
   som tar hänsyn till regionala särdrag, och att centralisera information som samlats in till följd av
   deras genomförande samtidigt som man respekterar geografisk balans på alla nivåer
   Samtycker till att ange modaliteter för genomförandet av de riktade åtgärderna och att använda
   relevanta mekanismer och verktyg för att övervaka och utvärdera genomförandet av Marrakech
   Program för 2018-2020 med jämna mellanrum för att förbättra dess omfattning och påverkan.
   Sida 4 av 8

   Fortsätter sedan några sidor till…

Kommentera

%d bloggare gillar detta: