Storm hotar PK-eliten efter domen mot Tommy Robinson

Det är många som bl.a. via YouTube yttrar sig klart negativt om Tommy Robinson och endast svagt positiv, de börjar i regel alltid med det negativa.

Visst han har dömts ett par gånger tidigare men han har suttit/betalat av dessa straff och hans tidigare brottslighet står inte att jämföra med den brottslighet/förräderi som PK-eliten (och dess handlangare) har gjort och gör sig skyldiga till och ännu inte bestraffas för.

Read More »

Sänkt straff för våldtäkt av dotter

En man, i Malaysia, som dömdes för att begå 623 sexuella brott med sin 15-åriga dotter, fick kortat fängelsestraff när han överklagat den första domen, som var på totalt 48 års fängelse, samt 24 piskrapp.

Den högre Domstolen minskade fängelsetiden från 28 år till 24 års fängelse för våldtäkt,  20 års fängelsestraff  för sodomi reducerades till 16 år  De 24 piskrappen kvarstår. Fängelsestraffen löper efter varandra. ( sodomi, kallas det här när manen tränger in i ”akterhålet”)

Domstolen beordrade också mannen att genomgå en 10-årig rehabiliteringsrådgivning och vara under polisövervakning i tre år efter att ha fullföljt sina fängelsestraff, mannen är nu 37 år.

NST