Stäng

Faktakollen
0 (0)

Åsa Linderborg på Aftonbladet sågade i veckan Faktakollen som introducerats av SvD, SVT, SR, DN och KIT och vill att man lägger ned den. Om det är för att Aftonbladet inte bjudits in eller p.g.a. detta vet väl bara Linderborg själv.

Säsongen
0 (0)

Efter helgens rubriker är det med vemod man måste konstatera att årets våldtäktssäsong är i sin linda. För offrens skull, för deras anhörigas skull och för trygghetens skull, hoppas jag att jag har fel. Tyvärr är jag inte så säker och när moderna europeiska kvinnor/flickor rör sig ute bland folk i lätta sommarkläder utgör de…

Nu kommer allt fler till Europa
0 (0)

Nu anländer allt fler migranter till Grekland. Bara i år har 10 000 tagit sig från Turkiet och till de grekiska öarna. Ökningen är markant jämfört med 2017 säger en utsänd från UNHCR. EU:s avtal med Turkiet har inte löpt som tänkt och man räknar med att så många som 55 000 individer sitter fast…

En ny app
0 (0)

Svenska Rädda Barnen är en av de organisationer i åtta europeiska länder som tagit fram en app för att lotsa ensamkommande till rätt land. Inom två år är det tänkt att 20 000 ungdomar från utomeuropeiska länder ska ha laddat ned appen som bl.a. ska bistå med information hur man söker asyl, sjukvård, juridisk hjälp…