Ännu en tidning i lådan

Malmö stads etablissemang har ännu inte förstått att jag inte längre (sedan 2014) är med i förskolenämnden som politiker.

Det är rätt kul faktiskt, och väldigt talande att den ene vet inte vad den andre gör. Min födelsestad är å det grövsta illa skött. Jag bor inte kvar i staden, och jag lever inte ens mina dagar inom den kommunens gränser, jag har dragit upp mina bopålar.

Så därför är det för mig rätt komiskt att jag med jämna mellanrum finner Malmö stads förskoleförvaltnings branschtidning i min brevlåda, ”Fokus Förskola”
Så vad fokuserar man då på i denna tidning, detta nummer har tema barnperspektiv, barnens perspektiv genom till exempel linsen, och ”det bör vara genom kameror och inte genom surfplatta som begränsar barnets rörelsemöjligheter....”

Orden ovan är Lena O Magnussons med mer än 25 år som förskollärare, pedagogisk ledare och ateljerista i förskolan, och som även är doktor i estetiska uttrycksformer med inrikting mot utbildningsvetenskap i Gävle och även universitetsadjunkt i bildpedagogik. Hon säger vidare, och här kommer det ….
”….Om vi i förskolan följer vad som står i läroplanen kring demokrati och alla människors lika värde så spelar seende och kamerors makt i vardagen stor roll.” Om jag får säga vad jag anser om det så har kameror ingen som helst makt, medan däremot bildskapare och makthavare har. Backning åt multiakademiern.

Som jag ser det och vad denna tidning förmedlar är att både barn och vuxna ska dokumentera och annalysera allt vad barnen gör som barn. När man läst igenom tidningen får i alla fall jag en känsla av att man anser barn vara ett underligt folk som ska fås att delge sina konstiga liv och udda låtanden att för de vuxna att grubbla över, som i slutänden ska ge resultat i att vuxna ska ändra på allt.

Dagens förskolor har skapat en stor osäkerhet hos personalen, nuförtiden måste man ha förste-förskollärare som undervisar sina kollegor om ditt och datt, jag menar om barnperspektivet, genus och icke destu minst, om guden barnkonventionen.

Det utbildas och det gås på kurs till höger och vänster, så att alla håller samma kurs, kurs och riktning som gäller just idag. Jag vet, jag har arbetat inom barnomsorgen i Malmö, och sett modenycker komma och gå, medan vi på ”golvet” då på den tiden tog allehanda propåer för just för det som det var, just modenycker och nåt för politiker och förskollärarfacket att samlas kring, åt oss.

Men nu verkar det vara annorlunda, det verkar vara som om personalen är manglade och pressade att sitta, stå, gå och prata i termer som det politiska etablissemangen i ”fina” ord har gett och lämnat ut åt personalen att på riktigt arbeta efter. Och så är det……

…….”I somras beslutade regeringen att Barnkonvensionen ska bli svensk lag från och med 1 januari 2020. Vidare, ” Förra året antog Malmö stads kommunstyrelse en utvecklingsplan för arbete med barns rättigheter. Planen ska garantera att barnperspektivet genomsyrar alla stadens förvaltningar och verksamheter samt alla politiska beslut.”

Har ni läst så här långt undrar jag ifall ni hänger med i svängarna? Om vi nu tar och leker med tanken att barn som är inskrivna vid förskoleverksamhet tror på allt pedagogerna säger och informerar om att dom är personer som har perspektiv och rättigheter som ska tas tillvara och stärkas. Om vi tänker på det, och sedan funderar över hur verkligheten ser ut, utanför dagis……jag menar utanför förskolan.

Om du när du är vuxen, och det kan hända redan som grundskoleelev, uttrycker åsikter som inte överrensstämmer med genus och allaslikavärdedoktrinen, då blir du i bästa fall ignorerad, i sämsta fall blir du utfryst, stigmatiserad, hatad och hotad.

Förskolevärlden är inte den riktiga världen.

Vid pennan
Eva-Marie Olsson
fd Malmöbo

2 thoughts on “Ännu en tidning i lådan

  1. Som jag ser det så har svenska kvinnor dragit nitlotten. De lämnar bort sina barn till andra att ta hand om, ( nu försörjer de med sina skattepengar andra kvinnor från när och fjärran) för att själva utvecklas till en skugga av en mansfigur.
    Nu har landet tagit in riktiga kvinnohatare (muslimer), jag ser inget annat än att den svenska kvinnan i en förlängning är den största förloraren
    Varför är det så svårt att bejaka den biologiska rollen under några år, den är viktig, dock då krävs det att de svenska männen också axlar sin roll. ( Vad vet jag, de kanske är nöjda)
    Numera så har makten sett till att familjer är splittrade, då tjänar det makten. Svaga familjer blir beroende av statens bidrag.
    Är vi lurade, har vi låtit lura oss …JA !

  2. Dagisvärlden har på sitt sett varit sunda förnuftets högborg väldigt länge. Men på senare år har anfallen blivit allt mer kraftiga och sunda förnuftet håller så småningom på att ersättas med politik. Det är synd om nutidens barn och personalen.

Lämna ett svar till Stk Avbryt svar