Stäng

Två knivhugg i svensk och utskällning av nysvensk ger samma skadestånd

LIKHET INFÖR LAGEN. ”…Esteban Rojas Delgado har huggit Fredrik Andersson två gånger i ryggen med kniv. Av sticksårens placering och längd följer att skadorna bör betraktas som allvarliga, även om de inte avsåg inre organ eller var livshotande.

Fredrik Andersson har genom den grova misshandeln utsatts för en mycket allvarlig kränkning. Det framgår av Barkat Hussains och Shir Rahimis vittnesmål att han mottog det andra knivhugget efter att själv, med dragen kniv och skruvmejsel, ha följt efter Esteban Rojas Delgado.

Därigenom har han underlåtit att värna sin egen integritet. Av utredningen i hovrätten framgår det däremot inte att han redan i det skede då Esteban Rojas Delgado första gången högg honom i ryggen skulle ha eftersatt värnet för sin integritet…”

Utifrån en samlad bedömning av omständigheterna finner hovrätten att skälig ersättning för den kränkning som Fredrik Andersson har utsatts för uppgår till 40.000 kronor. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Esteban Rojas Delgado har beretts möjlighet att yttra sig över överklagandet och att slutföra sin talan, men har inte hörts av.

Hovrätten för övre Norrland Dom T 574-17

***

DO har beslutat att begära prövningstillstånd hos Högsta domstolen i målet mot bussföretaget Veolia, där ett par som åkte buss blev utskällda av chauffören. Hovrätten fastställde tidigare i år tingsrättens dom, men DO anser att den utdömda diskrimineringsersättningen bör vara högre.

Enligt tingsrätten skulle bussföretaget Veolia betala totalt 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till en kvinna och en man som blivit utskällda av en busschaufför.

Tingsrätten ansåg att busschauffören kränkte parets värdighet och att hans agerande hade samband med deras etniska tillhörighet.

Domen fastställdes i juni av Svea hovrätt.

”…aktuella målet är det således Veolia som ska visa att Fatima Jilo inte blivit utsatt for diskriminering i samband med den aktuella händelsen. Veolia har i denna del anfört att det faktum att Fatima Jilo inte förstår svenska och att det inte finns något samband mellan att Lars Branting vidrört hennes ben och hennes etniska tillhörighet, talar mot att hon utsatts för diskriminering.
DO har gjort gällande att Lars Branting slagit till Fatima Jilos ben i samband med att han tilltalade henne angående en av bussens stoppknappar. Till skillnad mot bestämmelsen i 6 kap. 3 § diskrimineringslagen gäller vid denna bedömning vanliga regler om bevisbörda och beviskrav. Även om såväl Fidaaldin Al-sayed Issa och Fatima Jilo berättat om att Lars Branting utdelade ett slag mot hennes ben finner hovrätten inte att detta påstående, mot Lars Brantings bestridande, har bevisats i målet. Att Lars Branting i syfte att ta bort Fatima Jilos ben vidrört henne kan som Veolia anfört inte anses ha kränkt hennes etniska tillhörighet. Det är emellertid utrett att Lars Branting kort därefter fällde yttranden mot både Fidaaldin Al-sayed Issa och Fatima
Jilo och att hon då förstod ordet taliban. Det är vidare utrett att Fidaaldin Al-sayed Issa därefter översatte vad Lars Branting hade sagt for Fatima Jilo. Hovrätten delar därför tingsrättens uppfattning att även Fatima Jilo diskriminerats med anledning av sin etniska tillhörighet…”

Svea Hovrätt T 9569-12

-Pettersson ser två lika höga skadestånd på 40.000 kronor

 • Det  ena rör en svenne banan som fått två allvarliga men inte livshotande knivhugg i ryggen. Det var värt 40.000 kronor.
 • Det andra rör ett icke-svensktalande par som tydligen inte klarade av att åka buss. Chauffören skällde ut paret efter att de tryckt på stoppknappen (det står inte hur många gånger) och i samband med det vidrört kvinnans ben. Det var också värt 40.000 kronor.

Ni får själva bedöma om likhet inför lagen gäller…

8 reaktioner på “Två knivhugg i svensk och utskällning av nysvensk ger samma skadestånd

 1. Domstolsverket har uträttat mer för islams intressen, utbredning och finansiering än vad Daesh har…

 2. Det är en stor skam att myndigheterna och domstolarna ens tar upp en sådan fråga som att ett huckle får en tillsägelse på en buss.
  Att det sedan rendera som likvärdig bestraffning som ett mordförsök är ofattbart.
  Detta kränkhetsrally som tillämpas i Sverige är otroligt sjukt och bevisar bara att politiker och myndigheter har tappat all sans och vett.

  Jag tror att många provocerar för att få sig några tillmälen som går att stämma på.

 3. ”Lika inför lagen”.
  ”Allas lika värde”.

  Ingen vet vad kontraktet med Saudi Arabien, som regeringen skrev när de var där (klädda i burka) och krusade för dem.
  Det som är helt klart att kontraktet innehåller är ett löfte att byta ut
  Sveriges riksreligion från kristen till islam.

  Allt tyder på att vi inte kan stå emot så länge 87% av vår röstande befolkning stödjer vår islamvänlika regering.

  Sverigevänner!
  Vi måste samlas under beteckningen, ”Grannsamverkan mot brott”!
  Vi måste samlas och hjälpa invällarna att få en intensiv hemlängtan.

  (en tanke: kan ”invällare” definieras som ”folkgrupp”?)
  I så fall kanske jag kan se fram mot en tid i ”betald förvaring”.
  -Gammal och svensk är ju extra utsatt i svenska domstolar.
  -Invällare och muslim är frikänd från början.

  => Lika inför lagen?
  => Gör Sverige till ett islamiskt kalifat!
  => Målet för Sveriges regering?

  Känner du dig trygg?
  Känner du dig Svensk?
  Känner du att du vill behålla det du äger?
  Känner du att du vill skydda dina närmaste?

 4. Det gäller att stämma i tid….
  I en av Berlins grundskolor för 12/14-åriga elever,har invandringen nu fört till,att vakt-skydd tvingats anställas.Skolan som ligger mitt i smeten av nybyggare,har tvingats till detta drastiska drag,efter knivattacker och överfall på elever inne i skolbyggnaden.På skolplanen har knark under rasterna erbjudits av nigger-dealer !:
  https://img.morgenpost.de/img/berlin/crop213592821/4522603021-w820-cv16_9-q85/KRA-8405.jpg

 5. Bara i Absurdistan…

  Gång på gång ser man hur snett straffen slår, är det en ”berikare” som drabbats, då är det hårda straff.
  Är det en berikare som utfört det, då ska det strafflindras.

  Jämför med ”Buss-Mohammed” som genom att gripa tag i ratten försökte tvinga en fullsatt buss att köra av en bro, han fick 3.000 kr i böter för det.

 6. Värdighet! Ännu ett överskattat ord utan betydelse.
  Värdegrund,männskligarättigheter, lika värde.
  Jävla floskel.
  Skapat endast för att förvirra den stora korkade massan.

 7. Lagstiftningen måste förändras radikalt, ex ”hets mot folkgrupp” där etniska svenskar INTE räknas som en folkgrupp. Det är våra politiker som sätter agendan och de anser inte att Svenne Banan är skyddsvärd, det står helt klart! 40,000kr för ett mordförsök är ett löjligt ”straff” och ger en SIGNAL till våldsverkare att det är fritt fram att ”kniva svenskar” – något straff värt namnet blir det inte! Vad hade hänt om Svenne Banan avlidit ? Vår tro på att vi lever i en rättsstat urholkas allt mer, de är INTE rätt att politikerna fyller upp landet med asylbedragare som utsätter befolkningen för grova brott, de riskerar ingenting och åker de fast så skrattar de åt straffen!

Lämna ett svar till Kurt Kodstedt (påhittenamn) Avbryt svar

%d bloggare gillar detta: