Brist på män

GP som sett till att allt fler artiklar döljs bakom en betalvägg, tar i dag upp ett stort problem.

I Syrien råder det brist på män. Självklart har det sju år långa kriget sett till att antalet män stadigt minskat, men frågan är om inte flyktingströmmarna till Europa är en ännu större faktor. Read More »

Tråkiga svenska politiker

Svenska politiker är både tråkiga och väluppfostrade. Riksdagsdebatter kan vara bedövande tråkiga.

Åtminstone om man jämför med det brittiska parlamentet där det kan gå hett till, oralt vill säga. Frågan är dock om inte det brittiska parlamentet är tråkigt och väluppfostrat jämfört med detta.Read More »