”Lyktstolparna kommer inte att räcka till”

NAZISM. Rubriken kommer från Nordiska motståndsrörelsen icke-tillståndsgivna demonstration den 17/9 i Göteborg. Det var ”ledaren” Simon Lindberg som predikade detta och det är inte svårt att förstå vad han menade även om han säger att det är metaforiskt. Dessutom pratar NMR mycket om yttrandefrihet men där påminner dom om PK, yttrandefriheten ska bara gälla dem med likadana åsikter, annars är man folkförrädare. Read More »

Islam’s symbolspråk är omnipresent

Islam’s symbolspråk är idag omnipresent inte minst i Sverige. Däribland t.ex. Slöja/Hijab, Niqab, Burka och annan traditionell mohammedansk klädsel samt symboler som Halvmånen och Stjärnan.

När det gäller det kristna korset (men även t.ex. den svenska flaggan) ser det dock annorlunda ut (de skall förbannas ur det publika rummet):

https://tommyhansson.wordpress.com/2016/08/04/hog-chef-inom-svenska-kyrkan-bara-kors-uppviglande-och-okristligt/

När jag betänker på vad Islam resp. Kristendomen har stått och står för ”döde de otrogna” (icke muslimer) resp. vänd andra kinden till säger min logik att det borde vara tvärtom.

Att bära kors är ”uppviglande och okristligt” enligt svensk präst